18 stycznia-powrót uczniów klas I-III do szkoły

Na podstawie decyzji MEiN dnia18 stycznia 2021 klasy I-III wracają do szkoły. Nauka odbywać się będzie z zachowaniem zasad bezpieczeństwa MEiN, MZ i GIS. Organizacja pracy będzie bardzo zbliżona do tej, która obowiązywała od 01 września 2020.Uruchamiamy także świetlicę szkolną na dotychczasowych zasadach (dla zapisanych we wrześniu uczniów) oraz obiady. Oddziały przedszkolne funkcjonują bez zmian. Uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych nadal będą się uczyć zdalnie.

Procedury funkcjonowania Szkoły Podstawowej nr 2 w Tarnowie Podgórnym w czasie epidemii  w tym harmonogram wejścia do szkoły przedstawiono w załączniku. 

Szczegóły dotyczące funkcjonowania szkół i placówek znajdą Państwo w komunikacie MEiN.

Wszelkie dodatkowe szczegółowe informacje będą Państwu przekazywane przez Wychowawców klas lub przez Librusa.

Halina Topolewska – dyrektor szkoły

Pliki do pobrania:

1. Procedury funkcjonowania Szkoły Podstawowej nr 2 w Tarnowie Podgórnym w czasie epidemii  w tym harmonogram wejścia do szkoły przedstawiono w załączniku

Skip to content