Biblioteka szkolna w nowej szacie

W dniu 25 marca w klasie VA odbyły się  Świąteczne Warsztaty Origami pod kierunkiem Jolanty Siwczak.  W trakcie zajęć uczestnicy nauczyli się korzystać ze schematów ori Pod kierunkiem prowadzącej – krok po kroku najpierw wykonali koszyczek z papieru, a potem kurkę. Koszyczki z  „kurzą zawartością”  zostały uwiecznione na poniższych zdjęciach.

Jolanta Siwczak


PROTOKÓŁ ZE SZKOLNEGO KONKURSU  PLASTYCZNEGO

„ Dziewczęca bohaterka literacka”

 

dla klas 0 – VII

z dnia 07.03. 2024 roku

w Szkole Podstawowej nr 2 im. Integracji Europejskiej w Tarnowie Podgórnym

 

            Komisja w składzie :  Renata Knaś,  Jolanta Siwczak,

oceniając uczestników wyłoniła  następujących zwycięzców : 

 

I   MIEJSCE –  Liliana Różańska- kl. 6 a

        II   MIEJSCE –   Igor Mazur- kl. 7a

                               –  Nikola Mazur- kl. 4 b

        III   MIEJSCE –  Jagoda Martyła – kl. O a

                                 – Helena Mudrak- kl. 1 a

           WYRÓŻNIENIE- Zuzanna Lambryczak- kl. 4 a

Zwycięzcom gratulujemy !

Renata Knaś , Jolanta Siwczak – nauczyciele bibliotekarze

Tarnowo Podgórne, 18.03.2024 roku

I Miejsce

II miejsce

III Miejsce

   Wyróznienie

 


Pasowanie uczniów klas IA i I B na czytelników biblioteki.

 Dnia 8 lutego 2024 roku w bibliotece szkolnej odbyło się pasowanie uczniów klas IA i I B na czytelników biblioteki. Uczniowie przybyli pod opieką swoich wychowawczyń – pp. Joanny Kucharskiej i Agnieszki Dykiert. Najpierw zostali przywitani przez niżej podpisaną Jolantę Siwczak i zapoznali się z zasadami korzystania z biblioteki. Starsze koleżanki – z klasy 5 b wcieliły się w role asystentek bibliotecznych, które zadawały im zagadki dotyczące znajomości baśni i umiejętności czytania. Później uczniowie złożyli przyrzeczenie i dokonali pierwszych samodzielnych wyborów czytelniczych oraz wypożyczyli książeczki. Nasze czytelnicze grono się powiększyło!

Gratulujemy i życzymy wspaniałych wrażeń w odkrywaniu nieznanych przygód

Zawartych na kartach książek.

Szkolne bibliotekarki


Od kilku tygodni w naszej szkolnej bibliotece zmienił się nieco wystrój. Zostały zakupione nowe regały, a także ozdobne domki-półeczki na książki. Od firmy Amazon otrzymaliśmy stoły, półki i pufy, z których chętnie korzystają uczniowie.

Ponieważ w ostatnim półroczu zakupiliśmy zakupiliśmy  kilkaset nowych książek za pieniądze uzyskane z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, należało dla nich przygotować miejsce na półkach. Szczególnie duży przyrost odnotowaliśmy w dziale literatury dziecięcej i młodzieżowej oraz lektur.

Poniżej prezentujemy zdjęcia kącika dla najmłodszych, z którego korzystają uczniowie klas I-IV.

Szkolne bibliotekarki


HONOROWI PATRONI ROKU 2024

 

                                                       Czesław Miłosz

Jeden z najwybitniejszych twórców naszych czasów, który na trwałe wpisał się w polską i światową literaturę. W 2024 roku będzie obchodzona 20 rocznica śmierci Czesława Miłosza. Jako pisarz i myśliciel stał się jednym z największych autorytetów intelektualnych. Jego twórczość zakorzeniona w najwspanialszych wieloetnicznych tradycjach polskiej kultury reprezentuje zarazem dziedzictwo Europy Środkowo-Wschodniej, narodów, których udziałem było doświadczyć i zmagać się ze skutkami nazizmu i komunizmu. W swojej twórczości Miłosz przekracza granice kultur, gatunków i języków: był znawcą i tłumaczem Biblii, poezji polskiej, europejskiej i amerykańskiej, a nawet dzieł Dalekiego Wschodu. Światowe uznanie przyniósł mu, wydany we wczesnych latach 50. na emigracji tom esejów „Zniewolony umysł”, który stanowi przenikliwą, do dziś nietracącą na aktualności analizę świadomości porażonej przez totalitarne utopie jedną z najważniejszych książek XX w”. Czesław Miłosz urodził się 30 czerwca 1911 r. w Szetejniach na Litwie. W latach 1929 – 1934 kształcił się na Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie.
W 1980 r.  przyznano Miłoszowi literacką nagrodę Nobla. Poeta osobiście odebrał nagrodę w Sztokholmie 8 grudnia 1980 r.   W 1993 r. Czesław Miłosz na stałe wrócił do Polski. Osiedlił się w Krakowie. Zmarł 14 sierpnia 2004 r.

Witold Gombrowicz

Należy dziś nie tylko do najważniejszych twórców rodzimej literatury, ale pozostaje również jednym z czołowych inspiratorów współczesnej europejskiej myśli filozoficznej, społecznej i artystycznej. Jego dorobek od dziesięcioleci stanowi wizytówkę nowoczesnej polskiej kultury, jej uniwersalnego wymiaru i awangardowego potencjału” W 2024 roku przypada 120 rocznica urodzin pisarza.

                                                  Marek Hłasko

Był wybitnym prozaikiem i autorem scenariuszy filmowych. Do jego dorobku literackiego należą takie dzieła jak „Baza Sokołowska”, zbiór opowiadań „Pierwszy krok w chmurach”, „Drugie zabicie psa” czy „Piękni dwudziestoletni”. Na podstawie prozy Hłaski powstały m.in. filmy „Zbieg” Stanisława Jędryki czy „Baza ludzi umarłych” Czesława Petelskiego. Pisarz potrafił „nasycić banalne motywy i tematy zaczerpnięte z potocznego życia głęboką treścią egzystencjalną, dzięki czemu jego twórczość ma wymowę uniwersalną”. Marek Hłasko „swą bezkompromisową postawą, także wobec komunistycznej rzeczywistości, przyciągał do siebie pokolenia w różnych zakątkach świata”. W 2024 r. przypada 90. rocznica urodzin Marka Hłaski.

                                       Melchior Wańkowicz

Jeden z najwybitniejszych polskich dziennikarzy w historii, ojciec reportażu. Był wzorem i symbolem polskiego dziennikarstwa”, który „opisując rzetelnie rzeczywistość służył wspólnocie”. W 2024 roku przypada 50. rocznica jego śmierci. Stworzył  takie utwory z jak z „Sztafeta”, „Dzieje rodziny Korzeniowskich”, „Westerplatte”, „Bitwa o Monte Cassino”. Cykl „Od Stołpców po Kair”, który był zapisem jego własnych losów i zbiorem reportaży o spotkanych Polakach, losach emigrantów i tworzeniu wojsk polskich”.

                            Arcybiskup Antoni Baraniak

Salezjanin, doktor prawa kanonicznego, przed II wojną światową był sekretarzem prymasa Polski kard. Augusta Hlonda. Podczas wojny razem z nim znalazł się na uchodźstwie, a w 1945 r. powrócił do Polski. We wrześniu 1953 r. został aresztowany przez funkcjonariuszy bezpieki jako jeden z najbardziej zaufanych współpracowników kard. Stefana Wyszyńskiego. Od 1957 r. był arcybiskupem metropolitą poznańskim, uczestnikiem Soboru Watykańskiego II. W 2024 r. przypada 120. rocznica urodzin abp. Baraniaka.

                                              Romuald Traugutt

„W roku 2024 przypada 160. rocznica śmierci Romualda Traugutta — dyktatora Powstania Styczniowego, wielkiego patrioty, który oddal życie, walcząc o odzyskanie przez Polskę niepodległości. Ten były żołnierz armii rosyjskiej po wybuchu Powstania Styczniowego objął dowództwo nad jednym z oddziałów powstańczych i wyróżnił się kilkoma zwycięskimi potyczkami z wojskami rosyjskimi. Z rąk Rządu Narodowego otrzymał awans na stopień generała i funkcję komisarza wojennego na Galicję wraz z poleceniem odbycia misji dyplomatycznej do Francji, gdzie zabiegał o interwencję państw zachodnich. 17 października objął funkcję dyktatora Powstania. „W swojej działalności Romuald Traugutt kładł szczególny nacisk na finanse, wojsko oraz sprawę chłopską” – podkreślili posłowie. Aresztowany przez Rosjan w kwietniu 1864 r., a 5 sierpnia tego samego roku na stokach warszawskiej Cytadeli został powieszony wraz z członkami i pracownikami Rządu Narodowego.

                                                   Wincenty Witos

W 2024 r. obchodzić będziemy 150. rocznicę urodzin Wincentego Witosa, trzykrotnego premiera, „wybitnego męża stanu, państwowca, działacza samorządowego i przywódcy ruchu ludowego”, jak podkreślono w uchwale. W 1920 r., gdy Armia Czerwona stała na przedpolach Warszawy, Rząd Obrony Narodowej pod kierownictwem Witosa „podjął dramatyczne wysiłki, które zaowocowały odrzuceniem bolszewików spod stolicy i rozpoczęciem odwrotu Armii Czerwonej”. Podczas zamachu majowego, gdy Witos po raz trzeci pełnił funkcję premiera, złożona przez niego dymisja rządu doprowadziła do przerwania walk i zapobiegła wojnie domowej. Po skazaniu w procesie brzeskim w latach 30., udał się na emigrację do Czechosłowacji, skąd wrócił na krótko przed wybuchem II wojny światowej. W ustawie z 2017 r. Wincenty Witos został włączony w poczet Ojców Niepodległości RP.

                                                 Zygmunt Miłkowski

W 2024 r. minie 200 lat od urodzin Zygmunta Fortunata Miłkowskiego, znanego pod pseudonimem Teodor Tomasz Jeż „żołnierza i pisarza, wytrwałego działacza niepodległościowego, twórcy idei obrony czynnej i skarbu narodowego”. Urodzony na Podolu, uczył się i studiował w Odessie i Kijowie, gdzie organizował konspirację niepodległościową. Walczył w Powstaniu Styczniowym, a po jego upadku przebywał i działał we Francji, a następnie w Szwajcarii. W opublikowanym w 1887 r. tekście „Rzecz o obronie czynnej i o skarbie narodowym”, ostrej krytyce poddał bierną obronę i politykę ugody z zaborcami, postulując przygotowywanie się do walki zbrojnej i gromadzenie w tym celu niezbędnych środków – skarbu narodowego. Był współtwórcą założonej w Zurychu tajnej organizacji Liga Polska, której program zakładał odbudowę Polski jako demokratycznej republiki. Po przejęciu władzy w organizacji przez narodowych demokratów z Romanem Dmowskim na czele i przekształceniu w Ligę Narodową. Pod pseudonimem Teodor Tomasz Jeż napisał 80 powieści.

                                                        Rodzina Ulmów

W marcu 2024 r. przypada 80. rocznica zamordowania przez żandarmerię niemiecką rodziny Ulmów, która ukrywała mieszkających w okolicy Żydów. Józef Ulma i Wiktoria z domu Niemczak urodzili się i mieszkali w Markowej na Podkarpaciu, gdzie byli znanymi i lubianymi społecznikami. „W 1935 roku zawarli związek małżeński, a wkrótce doczekali się licznego potomstwa: Stasi, Basi, Władzia, Frania, Antosia, Marysi, a kolejne dziecko miało przyjść na świat na wiosnę 1944 roku” – czytamy w uchwale Sejmu. Prawdopodobnie od grudnia 1942 roku Ulmowie ukrywali Żydów z trzech rodzin: Goldmanów, Didnerów i Grünfeldów. „Jakie motywy kierowały Ulmami? Była to bezinteresowna miłość bliźniego” – podkreślił Sejm. Cała rodzina Ulmów i ukrywani przez nich Żydzi zostali zamordowani 24 marca 1944 r. przez niemieckich żandarmów. „Rodzina Ulmów należy do licznego grona bohaterskich Polaków, którzy podczas II wojny światowej ratowali Żydów skazanych przez Niemców na zagładę” – podkreślił Sejm w uchwale. Od 2016 r. w Markowej działa Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów, a od 2018 roku obchodzony jest, ustawiony przez Sejm i Senat, Narodowy Dzień Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką.

                                                    Kazimierz Wierzyński

Urodzony przed 130 laty w Drohobyczu na Podlasiu , w młodości zaangażowany w konspirację niepodległościową, pod koniec I wojny światowej, po wyjściu z niewoli rosyjskiej podjął działalność w Polskiej Organizacji Wojskowej. W czasie wojny polsko-bolszewickiej wstąpił w szeregi Wojska Polskiego. Właściwym debiutem literackim Wierzyńskiego był wydany w 1919 r. tom wierszy „Wiosna i wino”. Był jednym z twórców grupy literackiej Skamander. Wpływ na jego twórczość miała pasja sportowa, w 1928 r. za tom „Laur olimpijski” otrzymał złoty medal na konkursie literackim igrzysk w Amsterdamie. W późniejszych latach w swej twórczości odnosił się do losów Ojczyzny. Po wojnie pozostał na uchodźstwie, mieszkał w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii, gdzie tworzył poezję, prozę, ale też felietony i recenzje. Upominał się o prawdę o zbrodni katyńskiej.

                                               Polscy Olimpijczycy

27 lipca 1924 r. na VIII Letnich Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu, drużyna kolarzy torowych w składzie: Józef Lange, Jan Łazarski, Tomasz Stankiewicz i Franciszek Szymczyk zdobyła srebrny medal. Tego samego dnia brąz w konkursie skoków wywalczył Adam Królikiewicz na koniu Picador. Były to pierwsze medale olimpijskie zdobyte przez polskich sportowców. W 100-lecie tego wydarzenia Sejm ogłosił 2024 Rokiem Polskich Olimpijczyków. Pierwszy złoty medal olimpijski dla Polski wywalczyła w 1928 r. w Amsterdamie dyskobolka Halina Konopacka. W zimowych igrzyskach pierwszym polskim medalistą był Franciszek Gąsienica-Groń, który w 1956 r. we włoskiej Cortinie d’Ampezzo wywalczył brąz w kombinacji norweskiej, zaś pierwszy złoty medal zdobył skoczek narciarski Wojciech Fortuna w 1972 r. w Sapporo. W 23 letnich i 24 zimowych igrzyskach olimpijskich wystąpiło łącznie 3 012 polskich sportowców, którzy łącznie zdobyli 321 medali: 79 złotych, 96 srebrnych i 146 brązowych. „W uznaniu zasług i wyjątkowego znaczenia występów polskich sportowców na igrzyskach olimpijskich, w 100-lecie zdobycia pierwszego medalu olimpijskiego Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ogłasza rok 2024 Rokiem Polskich Olimpijczyków” – stwierdzili posłowie w przyjętym dokumencie. Sapporo. Jak przypomniał Sejm w uchwale, dotychczas w 23 letnich i 24 zimowych igrzyskach olimpijskich wystąpiło łącznie 3 012 polskich sportowców, którzy łącznie zdobyli 321 medali: 79 złotych, 96 srebrnych i 146 brązowych.

 

 


Informujemy uczniów naszej szkoły, że w ostatnim czasie biblioteka szkolna zakupiła dużo nowości wydawniczych z zakresu literatury pięknej dziecięcej i młodzieżowych z funduszy pochodzących z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Książki cały czas spływają z hurtowni i są stopniowo włączane do księgozbioru. Wszelkie działania biblioteki szkolnej ( w tym projekty klasowe, wyjścia, warsztaty i spotkania) związane z NPRCz są dokumentowane w zakładce Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa.


Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek obchodzony jest na całym świecie piątego listopada w rocznicę urodzin Walta Disneya.

Prawdopodobnie ludzie opowiadali sobie magiczne opowieści już w epoce brązu, przekazując je w formie ustnej kolejnym pokoleniom. „Oficjalny” początek gatunku datuje się na VI w. p. n.e, kiedy grecki niewolnik Ezop spisał pierwszy zbiór bajek o zwierzętach.

Kilkaset lat później, w 1697 roku pojawiły się bajki Charlesa Perraulta, w tym „Śpiąca królewna”, „Czerwony Kapturek”, czy „Kot w butach”. W 1779 roku wydano zbiór bajek Ignacego Krasickiego, które są ważnym elementem literatury polskiej i światowej.

W 1812 roku zadebiutowały baśnie innych słynnych bajkopisarzy, czyli braci Grimm. Dziś dzieła Perraulta i braci stanowią klasykę gatunku, choć trzeba przyznać, że wiele współczesnych opowieści zostało pozbawionych najbardziej drastycznych wydarzeń, które

w starych bajkach były powszechne.

XX wiek to dominacja bajek Walta Disneya, patrona Międzynarodowego Dnia Postaci z Bajek. Produkcje te znacznie różniły się od klasycznych dzieł, pozbawione były trudnych tematów, okraszonych brutalnymi scenami. Warto wspomnieć tu takie tytuły jak Myszka Miki czy Kaczor Donald. W Polsce idolami dzieciaków były z kolei takie postacie z bajek, jak Reksio, Bolek i Lolek czy Miś Uszatek. Dziś najmłodsi mają praktycznie nieograniczony dostęp do bajek, choćby w telewizji czy w Internecie. Przybywa też nowych bohaterów, którzy powoli zyskują popularność jak postacie z Króla Lwa, Żółwie Ninja, Tom i Jerry czy Królik Bugs.

      Święto Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek niesie za sobą nie tylko chęć docenienia bajek i ich twórców, ale i wartości edukacyjne. To dobra okazja, by zachęcić najmłodszych do czytania bajek, a co za tym idzie rozwijania wyobraźni, pamięci, zdobywania wiedzy na różne tematy, poznawania nowych słów, czy kształtowania właściwych postaw moralnych. Wiele placówek edukacyjnych dla najmłodszych bardzo poważnie traktuje Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek, co przekłada się na organizację przedstawień teatralnych, konkursów plastycznych czy zabaw ruchowych. Dzieci w przedszkolach prezentują stroje swoich ulubionych bohaterów, wspólnie czytają lub oglądają bajki.

Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek pomaga wzmacniać więzi rodzinne. Rodzice – w ramach święta (oczywiście także każdego innego dnia) powinni przeczytać swoim pociechom bajki, sięgnąć po tytuły ze swojego dzieciństwa czy nawet opowiedzieć własną historię. Na zachętę warto przytoczyć cytat Alberta Einsteina: „Jeżeli chcesz aby twoje dzieci były inteligentne, czytaj im bajki. Jeżeli chcesz, aby były bardziej inteligentne, czytaj im więcej bajek”.

Miłego świętowania!

Szkolne Bibliotekarki

 


PROTOKÓŁ ZE SZKOLNEGO KONKURSU W RAMACH NPRCz „MÓJ POMYSŁ NA URATOWANIE ZIEMI” dla klas IV – VIII

EDYTUJ

 

PROTOKÓŁ ZE SZKOLNEGO KONKURSU  W RAMACH NPRCz

„MÓJ POMYSŁ NA URATOWANIE ZIEMI” dla klas IV – VIII

z dnia 30. 04. 2023 roku

w Szkole Podstawowej nr 2 im. Integracji Europejskiej w Tarnowie Podgórnym

Na konkurs uczniowie przekazali  wykonane przez siebie prace.

   Komisja w składzie :  Renata Knaś,  Jolanta Siwczak,  oceniając uczestników wyłoniła  następujących zwycięzców:

 

I   MIEJSCE-  Anastazja Spinner- kl. 4 a

II   MIEJSCE-  Tymoteusz Domaszewicz- kl. 4 b

Zwycięzcom gratulujemy !

Renata Knaś , Jolanta Siwczak – nauczyciele bibliotekarze

Tarnowo Podgórne, 18.05.2023 roku

 


Tydzień Bibliotek Szkolnych

W związku z tygodniem bibliotek szkolnych zapraszamy Was do wzięcia udziału w zabawie , która będzie polegała na zrobieniu zdjęcia na tle własnej biblioteczki domowej.

Zdjęcia prosimy przesłać na adres mailowy jolantasiwczak@wp.pl i knasre@op.pl do dnia 15 maja.

Zdjęcia zostaną opublikowane na stronie szkoły i fb .

Szkolne Bibliotekarki


Tydzień Bibliotek

W dniach 8-15 maja 2023 roku po raz dwudziesty Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich organizuje Tydzień Bibliotek – ogólnopolski program promocji czytelnictwa i bibliotek. Ma on na celu podkreślanie roli czytania i bibliotek w poprawie jakości życia, edukacji. Zwiększanie prestiżu zawodu bibliotekarza i zainteresowania książką szerokich kręgów społeczeństwa.

Tegoroczna edycja Tygodnia Bibliotek 2023 odbywa się pod hasłem:

Moja, Twoja, Nasza -Biblioteka.

 

Biblioteka jest miejscem do którego chętnie zaglądamy, czy to przychodząc osobiście, czy tylko przeglądając stronę internetową lub facebooka. Biblioteka jest jak przyjaciel, z którym dobrze spędza się czas. Jest otwarta na wszystkich. Zawsze można znaleźć w Niej coś ciekawego dla siebie. Może to być naukowa odpowiedź na jakieś zawiłe pytanie z dowolnej dziedziny lub odwrotnie – wciągnięcie w fantazyjny i nieoczywisty świat zawarty w książce lub w grze. Oferta Biblioteki jest tak różnorodna i dostosowana do potrzeb użytkowników, że każdy znajdzie coś w niej interesującego. To dlatego Bibliotekę można nazwać Moją, Twoją, Naszą i się z nią utożsamiać.

Szkolne Bibliotekarki

 


Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich

 

23 kwietnia obchodzony jest Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich. Święto organizowane jest przez UNESCO od 1995 roku, jednak jego geneza sięga 1926 roku.

Pomysł zrodził się w Katalonii, a inicjatorem tego wydarzenia był wydawca VicenteClavel Andres. Kilka lat później w 1930 roku święto zaczęto oficjalnie obchodzić w Hiszpanii, a od 1964 roku także w pozostałych krajach hiszpańskojęzycznych.

Od 2001 roku z okazji Światowego Dnia Książki UNESCO wybiera jedno miasto, które otrzymuje tytuł Światowej Stolicy Książki. Aby otrzymać to wyróżnienie należy przygotować najlepszy program promujący czytelnictwo. Po raz pierwszy miano to otrzymał Madryt,w 2023 roku Światową Stolicą Książki została mianowana przez Dyrektor Generalną UNESCO Akra (stolica Ghany). Tam właśnie 23 kwietnia rozpocznie się, trwające przez cały rok, święto książki. Złożą się na nie wydarzenia literackie, organizowane we współpracy z pisarzami latynoamerykańskimi, projekty artystyczne łączące teatr, muzykę i literaturę oraz wykorzystanie lokalnych rozgłośni radiowych do czytania i promocji poezji.

23 kwietnia to ważna data dla literatury światowej, bowiem właśnie tegoż dnia 1616 roku zmarli wybitni pisarze Miguel de Cervantes i William Szekspir oraz historyk peruwiański IncaGarcilaso de la Vega. 23 kwietnia to również rocznica urodzin lub śmierci innych pisarzy, między innymi Vladimira Nabokova, JosepaPla czy Manuela MejíaVallejo.

Co ciekawe, w Wielkiej Brytanii Światowy Dzień Książki wyjątkowo obchodzony jest w pierwszy czwartek marca, tak aby święto wypadało w trakcie szkoły. Natomiast 23 kwietnia jest świętowany dzień Św. Jerzego i wtedy odbywa się tzw. Noc Książki, gdzie można kupić książki w symbolicznych cenach.

Prawa autorskie

23 kwietnia to również dzień praw autorskich. W Polsce ustawa o prawie autorskim w swojej obecnej postaci zaczęła działać dopiero od 1994 roku, kładąc kres wszechobecnemu piractwu. Bez ustawy o prawie autorskim rynek książki mógłby już nie istnieć.

Prawo autorskie zgodnie z ustawą to „przepisy prawne określające uprawnienia przysługujące autorowi dzieła artystycznego, literackiego lub naukowego”. Obecnie obowiązująca ustawa wprowadziła dualizm w zagadnieniu praw autorskich dzieląc je na autorskie prawa osobiste i majątkowe. Autorskie prawa majątkowe są zbywalne i ograniczone w czasie – trwają od momentu powstania dzieła przez całe życie twórcy i wygasają 70 lat po śmierci autora. Zatem jeśli autorowi uda się „popełnić” perełkę to zapewnia godziwe życie sobie i swoim najbliższym potomkom ?

 

Szkolne bibliotekarki


ZWYCZAJE I TRADYCJE WIELKANOCNE

 

Wielkanoc to najważniejsze i najstarsze święto chrześcijańskie. Obchodzi się je na pamiątkę Zmartwychwstania Chrystusa, stąd nacechowane jest radością i obchodzone bardzo uroczyście. Obfituje w tradycje i zwyczaje ludowe, z których część jest do dzisiaj kultywowana, a część coraz bardziej zanika. Jego data jest ruchoma, gdyż obchodzi się je w niedzielę po pierwszej wiosennej pełni Księżyca.

To wyjątkowy czas, w którym symboliczne obrzędy religijne, tradycja ludowa i świat przyrody splatają się w jedno. Chrześcijanie świętują zwycięstwo Jezusa nad śmiercią, przyroda budzi się do życia po zimie, zaś tradycje ludowe zarówno upamiętniają wydarzenia sprzed ponad 2000 lat, jak i podkreślają naturalne przemiany w przyrodzie -wiosna rozpoczyna nowy cykl życia, obsiewania, zbierania plonów i cieszenia się nimi.

W tym dniu w gronie rodzinnym dzielimy się jajkiem, składamy sobie życzenia i spożywamy uroczyste śniadanie. Wielkanoc kończy okres Wielkiego Postu. Jest czasem radości i rodzinnego ciepła. Święta Wielkanocne mają bogatą tradycję. Są niezwykle barwne, towarzyszy im wiele obrzędów i tradycji.

Oto lista tradycji wielkanocnych, które Polacy kultywują niezmiennie od lat:

Wiosenne porządki– trudno wyobrazić sobie przygotowania do Świąt Wielkanocnych bez wielkich porządków w domu. Oprócz przygotowania duchowego, Polacy starają się uprzątnąć domostwa, tak by w czystości oczekiwać Wielkanocy. Tradycji tej przyświeca pewna symbolika – wierzymy, że w ten sposób pozbywamy się z domu zła i nieszczęść, jakie przez zimę zgromadziły się wokół nas. Niedziela Palmowa-

Na tydzień przed Wielkanocą udajemy się na uroczyste nabożeństwo zwane Palmową Niedzielą. Tradycja wielkanocna nakazuje, by tego dnia na msze udać się z palmą, najlepiej wykonaną z wierzby. Poświęcona w kościele palma ma za zadanie chronić domowników przed nieszczęściem.

Środa Popielcowa – tego dnia podczas Mszy św. kapłan posypuje głowę wiernych popiołem. Ta stara tradycja wielkanocna symbolizuje pokutę uczestników nabożeństwa. Wielkanocny koszyczek – w Wielką Sobotę przychodzi czas na poświęcenie wielkanocnych potraw. W koszyczku nie może zabraknąć baranka – symbolu zmartwychwstania, jajka – symbolu narodzin i mięsa – oznaki kończącego się postu a także soli i pieprzu symbolizujących ochronę przed zepsuciem. Święconkę zjada się następnego dnia, po porannej mszy zwanej rezurekcją.

Śniadanie wielkanocne – w Wielką Niedzielę wszyscy domownicy gromadzą się rano przy stole, by wspólnie zasiąść do uroczystego śniadania. Zgodnie z tradycją, podczas tego świątecznego posiłku należy skosztować wszystkich potraw. Obowiązkowo na stole musi pojawić się żurek z białą kiełbasą, wędliny, mazurek i babka wielkanocna. Zanim skosztujemy wszystkich smakołyków, należy podzielić się z bliskimi jajkiem i złożyć sobie świąteczne życzenia.

Malowanie pisanek to chyba najpopularniejsza tradycja wielkanocna. Jajo ,które króluje na wielkanocnym stole, jest symbolem życia i odrodzenia. Tradycja pisanek i dzielenia się święconym jajkiem sięga daleko w przeszłość. W zależności od techniki zdobienia, nazywa się je pisankami (bogate zdobienia na jednolitym tle), rysowankami, skrobankami (jajka rzeźbione), nalepiankami, wyklejankami. Obecnie wszystkie zdobione jajka potocznie nazywa się pisankami.

Lany poniedziałek, Śmigus-Dyngus, święto lejka – to zabawa, którą znają i dorośli i dzieci. Oblewać można wszystkich i wszędzie. Zmoczone tego dnia panny mają większe szanse na szybkie wyjście za mąż. Jeżeli oblana w tym dniu panna się obrazi- to nieprędko znajdzie męża. Chłopiec, wręczając tego dnia pannie pisankę, dawał jej do zrozumienia, że panienka mu się podoba.

Szukanie zajączka – wielką radość zarówno dorosłym jak dzieciom sprawia szukanie w niedzielny świąteczny poranek niespodzianek pozostawionych od wielkanocnego zajączka.

Z najlepszymi życzeniami świątecznymi: Wasze Bibliotekarki


Wiosna astronomiczna rozpoczyna się w momencie równonocy wiosennej i trwa do momentu przesilenia letniego, co w przybliżeniu oznacza na półkuli północnej okres pomiędzy 21 marca a 22 czerwca (czasami daty te wypadają dzień wcześniej lub dzień później, a w roku przestępnym mogą być dodatkowo cofnięte o jeden dzień). Podczas wiosny astronomicznej dzienna pora dnia jest dłuższa od pory nocnej, a ponadto z każdą kolejną dobą dzień jest dłuższy, noc krótsza.

Za wiosnę klimatyczną przyjmuje się okres roku, w którym średnie dobowe temperatury powietrza wahają się pomiędzy 5 a 15°C. Zasadniczo wiosnę poprzedza zima, jednak pomiędzy tymi okresami znajduje się klimatyczny etap przejściowy − przedwiośnie. Za początek wiosny przyjmuje się początek wegetacji oraz kwitnienie przebiśniegów i krokusów. Dla półkuli południowej wszystkie opisane daty i zjawiska są przesunięte o pół roku. Za miesiące wiosenne na półkuli północnej uznaje się marzec, kwiecień i maj, a na południowej wrzesień, październik i listopad.

Kiedy obchodzimy pierwszy dzień kalendarzowej wiosny? Tu sprawa pozostaje niezmienna; umowna data początku wiosny to 21 marca, co oznacza, że w tym roku kolejną porę roku oficjalnie powitamy we wtorek.

Topienie marzanny, maik i inne sposoby na ludowe powitanie wiosny.

W Polsce rozwinęło się wiele sposobów na powitanie wiosny. Od dawien dawna praktykuje się je w pierwszy dzień wiosny za pomocą symbolicznych gestów i obrzędów. Jednym z nich jest dobrze wszystkim znane topienie marzanny. W czasach starosłowiańskich podchodzono do rytuału palenia, a następnie topienia marzanny niezwykle poważnie, a wydarzenie to poprzedzał uroczysty pochód po wsi i śpiewanie okolicznościowych pieśni. Obecnie jednak jest raczej formą zabawy, praktykowane najczęściej na wsiach, a także przez młodzież szkolną. Inną, dość podobną formą symbolicznego pożegnania zimy i powitania wiosny jest tak zwany maik, bądź gaik, w zależności od regionu. Zasady są podobne, co przy topieniu marzanny. Nazajutrz pierwszego dnia wiosny, młodzież przystraja gałązki iglaków – zazwyczaj jest to jodła bądź sosna – przywiązując do nich kolorowe wstążki, kwiaty i wszelakie inne dekoracje.

Z tak przygotowanym maikiem chodziło się po domostwach, śpiewając pieśni i życząc pomyślności. To jeden z przykładów ludowego powitania wiosny, który obecnie nie jest już często praktykowany.

 

Szkolne bibliotekarki

18 marca  obchodzimy Europejski Dzień Mózgu. Celem tego święta jest propagowanie zdrowego stylu życia, który ma wpływać na poprawne funkcjonowanie tego ważnego organu.

Mózg często jest określany jako „centrum dowodzenia” ludzkiego organizmu – odpowiada za wszelkie bodźce, które docierają do naszego organizmu. Dzięki niemu widzimy, słyszymy, czujemy, gromadzimy i przetwarzamy informacje.
Mózg składa się  z dwóch półkul:

– lewa półkula odpowiada za mowę, rozumienie naszej mowy, czytanie, pisanie, a także za logiczne myślenie. Dzięki niej odczuwamy pozytywne emocje.

– prawa półkula odpowiada za kreatywność, myślenie abstrakcyjne, wyobraźnię, zdolności muzyczne, plastyczne i artystyczne, intuicję, oraz odczuwanie negatywnych stanów emocjonalnych.

Mózg pracuje nawet wtedy, kiedy śpimy, a nieprawidłowa praca mózgu źle wpływa na cały organizm.

                 Co możesz zrobić dla siebie i swojego mózgu?

 1. Badaj się! Regularnie kontroluj poziom cukru, cholesterolu oraz mierz ciśnienie.
 2. Odpowiednio się odżywiaj! Jedz dużo warzyw oraz jedz dobre tłuszcze. Nienasycone kwasy tłuszczowe omega-3 znajdziesz w tłustych rybach.
 3. Ruszaj się! Sprawne ciało, to sprawny umysł.
 4. Postaw na rozwój intelektualny! Trenuj swój mózg! Ćwicz i gimnastykuj swój mózg np. rozwijając hobby i pasje, a także słuchając muzyki.
 5. Unikaj używek! Wszystkie używki mają dewastujący wpływ na mózg.
 6. Pamiętaj o śnie! Dbaj o dobry i odpowiednio długi sen.

Szkolni bibliotekarze

To święto narodowe Irlandii, ale jego obchody wykraczają daleko poza jej granice. Tego dnia świętuje się m.in. w Stanach Zjednoczonych, a także w Polsce. Skąd wziął się Dzień Świętego Patryka, jakie symbole mu towarzyszą i jak się go obchodzi? Poznaj ciekawostki o tym wyjątkowym święcie.

Kim był święty Patryk?

Dzień Świętego Patryka obchodzi się na cześć jednego z najbardziej rozpoznawalnych świętych na świecie. Święty Patryk przyszedł na świat prawdopodobnie w 385 roku w Brytanii. Jeszcze gdy był młodym chłopakiem, został porwany i sprzedany do niewoli, w wyniku czego trafił do Irlandii. Pracował tam jako pasterz, a po sześciu latach udało mu się uciec i dostać do Galii.

Przyjął święcenia kapłańskie i choć chciał wracać do ojczyzny, to we śnie usłyszał wezwanie, by wrócił do Irlandii i ewangelizował jej mieszkańców. W wyniku jego pracy misyjnej większa część wyspy nawróciła się na chrześcijaństwo, a w Irlandii zaczęła być powadzona zorganizowana forma działalności kościelnej. Prawdopodobnie Patryk zmarł w 461 roku, a 17 marca, kiedy obchodzimy Dzień Świętego Patryka, to przypuszczalna data jego śmierci.

Święty Patryk to patron Irlandii i Nigerii. Dzień, w którym obchodzi się jego wspomnienie, jest wolny od pracy w:

 • Irlandii,
 • Irlandii Północnej,
 • Nowej Fundlandii i Labradorze,
 • na Montserrat.

Leprekon

jest najbardziej znanym skrzatem irlandzkim. Leprikony mają duże głowy,

najczęściej noszą na nich zielone kapelusze z koniczynką.

         Dzień Świętego Patryka – kolor zielony

Z Dniem Świętego Patryka słusznie kojarzy się kolor zielony. To narodowa barwa Irlandii, która nie tylko nawiązuje do krajobrazu wyspy, ale także symbolizuje koniczynę, którą przypisuje się według tradycji św. Patrykowi. 17 marca Irlandczycy ubierają się na zielono, zakładają zielone peruki, a nawet farbują na ten kolor włosy i zarost.

 

Trójlistna koniczyna – shamrock

to zresztą również symbol Dnia Świętego Patryka i Irlandii. Choć w przeszłości wykorzystywano ją głównie w sferze religijnej (według legendy św. Patryk użył jej do zobrazowania istoty Trójcy Świętej), obecnie stała się nieodłącznym elementem kultury świeckiej. Jest też symbolem mającym przynieść szczęście i pomyślność.

W bibliotece szkolnej jest  gazetka poświęcona temu wydarzeniu, zapraszamy do obejrzenia.

Szkolne bibliotekarki

Tytułowe wyrażenie mól książkowy ma znaczenie dosłowne i  przenośne. Dosłownie  jest to nazywa  owada żerującego w starych książkach, a  przenośnie mól książkowy  to osoba, która lubi czytać książki i poświęca na to wiele czasu.

Uczniowie wybraną przez siebie techniką przedstawily MOLA KSIĄŻKOWEGO. Każdy wizerunek jest bardzo pomysłowy i oryginalny. Gratulujemy wszystkim uczestnikom , ponieważ wykazali się niezwykłą pomysłowością i kreatywnością. Przedstawiamy nagrodzonych uczniów i zapraszamy na wystawę do biblioteki.

 1. W kategorii klas 0-3 zwycięzcami zostali:

I   MIEJSCE-  Lidia Domaszewicz- kl. 2 a

II   MIEJSCE-  Maria Górecka- kl. 2

II   MIEJSCE- Antoni Kowalczyk – kl. 2 a

III  MIEJSCE-  Nikola Mazur- kl. 3 b

Wyróżnienia:  Wanda Piechowiak- kl. 1b

Zuzanna Rataj- kl. 1c

 1. W kategorii klas 4- 8 zwycięzcami zostali:

I   MIEJSCE-   Ksawery Kurkowiak – kl. 4 a

I   MIEJSCE-   Franciszek Gazda – kl. 5 a

II   MIEJSCE-  Hanna Sulikowska- kl. 6 a

II  MIEJSCE-   Mikołaj Grzybowski- kl. 5c

III  MIEJSCE-  Nadia Majorczyk- kl. 6 a

III   MIEJSCE-   Igor Mazur – kl. 6 a

Wyróżnienia:  Ksawery Magdziarek- kl. 4b

Aniela Pokrzywka- kl. 4b

 

Renata Knaś , Jolanta Siwczak – nauczyciele bibliotekarze

Ponad 36 tysięcy stomatologów  pracuje w całej Polsce. Jednak dla większości Polaków to święto nie należy do ulubionych.

Według statystyk aż 10 proc. mężczyzn i 3 proc. kobiet nigdy nie odwiedziło gabinetu dentystycznego. Do najczęstszych powodów pójścia do dentysty należą problemy z uzębieniem i tylko 17 proc. osób chodzi do dentysty raz na kilka lat. Najwięcej wśród Polaków, bo aż 43 proc. uważa, że strach, jest główną przyczyną rzadkich wizyt u stomatologa. Najczęściej przeraża nas dźwięk wiertła, przyrządy dentystyczne i przypuszczalne okrucieństwo lekarza.

Jednak, najczęściej to my sami jesteśmy winni za zły stan uzębienia.

I tak według statystyk, Polacy również myją rzadziej i krócej zęby. Obowiązkowe 3 minuty na szczotkowanie zębów poświęca jedynie 25 proc., zaś aż milion osób nie posiada szczoteczki do zębów. Znacząco większa ilość kobiet dba o zęby, a wśród panów aż 70 proc. myje zęby rzadziej niż raz dziennie. Nie najlepszy jest także stan zdrowia jamy ustnej.

Jednym z najczęstszych problemów jest próchnica, która dotyka ponad 90 proc. Polaków, gdzie w Skandynawii odsetek osób wynosi tylko 15 proc. Wśród dzieci próchnica jest tak powszechna, że Polska wraz z Ukrainą plasuje się końcówce rankingu krajów Europy. A zaniedbywanie higieny jamy ustnej, może stać się przyczyną przykrych konsekwencji w przyszłości. Na parodontozę choruje około 70 proc. Polaków, zaś większość osób nie podejmuje żadnego leczenia tej choroby.

Z raportu Ministerstwa Zdrowia wynika, że prawie 2 proc. osób z przedziału wiekowego 35-44 lat nie posiada żadnego własnego zęba, zaś pełnym uzębieniem może pochwalić się 25 proc. Polaków w średnim wieku. Jedną z podawanych przyczyn zaniedbywania wizyt u dentysty był nieprzyjemny wygląd gabinetu lub opryskliwe zachowanie stomatologa.

Wizerunek dentystów-sadystów powoli odchodzi do lamusa, bo polskie gabinety dentystyczne w niczym nie są gorsze od europejskich. Także fachowość i wiedza stomatologów jest ceniona przez zagranicznych pacjentów, którzy w ostatnich latach coraz częściej korzystają z usług polskich dentystów. I może w Dniu Dentysty warto wybrać się z wizytą do stomatologa, nie tylko w celu złożenia życzeń.

 

Życzymy Wam abyście mieli całe życie piękny, zdrowy uśmiech.

Zadbajcie o to już teraz.

Szkolne Bibliotekarki

Wiele osób błędnie zakłada, że Dzień Kobiet ma swoje początki w czasach PRL-u. Okazuje się, że prawda jest całkiem inne. Historia Dnia Kobiet sięga wydarzeń z 8 marca 1908 roku w Stanach Zjednoczonych. Wtedy to miał miejsce strajk pracownic branży włókienniczej, podczas którego kobiety domagały się wyrównania płac oraz równych praw politycznych dla kobiet.

Podczas Międzynarodowej Konferencji Socjalistycznej Kobiet w Kopenhadze w 1910 na pamiątkę protestu oficjalnie ogłoszono 8 marca Dniem Kobiet. Po raz pierwszy, święto pań obchodzono rok później w 1911 roku w Danii, Austrii, Szwajcarii i Niemczech. Wówczas obchody związane z Dniem Kobiet miały głównie wymiar polityczny, w ten sposób opowiedziano się za prawami kobiet.

W 2023 roku będziemy obchodzić 112. Międzynarodowy Dzień Kobiet. Obecnie święto Kobiet obchodzone jest w około 30 krajach na świecie. Co ciekawe, nie wszędzie, święto pań wypada 8 marca.

W niektórych krajach Święto Kobiet jest obchodzone jako Dzień Matki. Dotyczy to Rumunii i Bułgarii, gdzie 8 marca dzieci obdarowują swoje Mamy i Babcie prezentami.

Dzień Kobiet w Polsce

W Polsce Dzień Kobiet po raz pierwszy odbył się 24 marca 1924 roku. Wówczas jednak święto pań nie cieszyło się zbyt wielką popularnością. Zmieniło się to w okresie PRL-u. Wtedy Dzień Kobiet obchodzony 8 marca cieszył się dużym zainteresowaniem. W zakładach pracy wręczano kobietom kwiaty, najczęściej goździki i tulipany. Jednak ze względu na swój polityczny charakter 8 marca był traktowany niczym przymusowe święto. Dopiero w latach 90. zaczęto postrzegać je jako Święto Kobiet.

Z najlepszymi życzeniami dla wszystkich Kobiet

Wasze Bibliotekarki

Uwaga uczniowie wszystkich klas!

Już niedługo kończy się rok szkolny. Wszyscy cieszą się na wakacyjne wojaże, planują wyjazdy na obozy i wczasy z rodzicami. Życząc Wam udanych wakacji ,zachęcamy, aby w ich trakcie zbierać różne pamiątki np. widokówki, zdjęcia, bilety,  drobiazgi, które wykorzystacie po powrocie do szkoły.

Już dzisiaj biblioteka szkolna ogłasza konkurs na najpiękniejszy Lapbook z wakacji.  Właśnie do tej pracy przydadzą się wspomniane drobiazgi. Zachęcamy do wzięcia udziału w Pierwszym Powakacyjnym  Konkursie organizowanym przez Bibliotekę Szkolną.

Niektórzy zapytają : A co to jest ten Lapbook?

Odsyłamy do znanej wszystkim kopalni wiedzy, której nazwa zaczyna się na G… J

https://www.sosrodzice.pl/co-to-jest-lapbook-i-do-czego-nam-sie-moze-przydac/

Sprawdziliście już, prawda, że to nic trudnego?

Czekamy na odzew! J

Bibliotekarki szkolne:

Jolanta Siwczak i Renata Knaś

 


PROTOKÓŁ ZE SZKOLNEGO KONKURSU z dnia 01.10- 30.11.2021 roku w Szkole Podstawowej nr 2 im. Integracji Europejskiej w Tarnowie Podgórnym

Na konkurs uczniowie przekazali  wykonane przez siebie zakładki do książek. Komisja w składzie :  Renata Knaś, Jolanta Siwczak, oceniając uczestników , brała pod uwagę  ogólny wyraz artystyczny i wyłoniła następujących zwycięzców:

 1. W kategorii klas 0-3 zwycięzcami zostali:

I   MIEJSCE-   Nikola Mazur- kl. 2 b, Anastazja Spinner- kl. 3 a

II   MIEJSCE-  Michalina Łosoś-  kl. 3 b, Maja Hagel – kl. 3 b

III  MIEJSCE-  Helena Jandy- kl.1 c,  Maria Górecka- kl.1 a

WYRÓŻNIENIE – Aleksander  Romaniec-  kl.0 b

 

 1. W kategorii klas 4- 8 zwycięzcami zostali:

I   MIEJSCE-   Hanna Sulikowska- kl. 5 a, Nadia Majorczyk- kl. 5 a

II   MIEJSCE-  Igor Mazur- kl. 5 a, Weronika Gożdzik- kl. 5 a

III  MIEJSCE-  Jacek Sobkowiak- kl. 5 a, Filip Skrzypczak – kl. 5 a

Zwycięzcom gratulujemy!

Renata Knaś , Jolanta Siwczak – nauczyciele bibliotekarze

Tarnowo Podgórne, 07 grudnia 2021


Tradycje świąt Bożego Narodzenia 

Tradycje i zwyczaje bożonarodzeniowe w Polsce są podobne w większości regionów naszego państwa. Chyba nikt nie wyobraża sobie świąt bez pięknie przystrojonej choinki z mnóstwem światełek, śpiewania kolęd, dzielenia się opłatkiem. Wyjątkowo atrakcyjne tradycje świąteczne dla dzieci to oczekiwanie, aż na niebie pojawi się pierwsza gwiazdka i otrzymywanie prezentów w wigilijny wieczór. Wielu Polaków nie wyobraża sobie też świąt bez Pasterki o północy

Najpopularniejsze zwyczaje bożonarodzeniowe w Polsce:

Ubieranie choinki

W Europie zwyczaj ubierania choinki zapoczątkowali Niemcy. Przystrajanie drzewka jest symbolem świąt Bożego Narodzenie. W niektórych domach robi się to dopiero w Wigilię, w innych – już kilka tygodni wcześniej. Bożonarodzeniowe drzewko ubiera się w zależności od preferencji domowników – niekiedy jest ono kolorowe, z mnóstwem ozdób, a czasem przystrojone minimalistycznie w jednym kolorze. Można również wykonać własnoręcznie ozdoby świąteczne, np. łańcuchyaniołki z papieru – to też jest swoistą tradycją świąteczną!

Łamanie się opłatkiem

Dzielenie się opłatkiem to przede wszystkim symbol pojednania i przebaczenia. Historia tej tradycji wywodzi się już od pierwszych Chrześcijan, którzy dzielili się chlebem. Podczas łamania się opłatkiem, bliscy składają sobie także życzenia bożonarodzeniowe. Następnie zasiadają do kolacji wigilijnej.

Sianko pod obrusem

Wigilijny stół – przykrywamy go białym obrusem, pod który wkładamy sianko – symbol ubóstwa, w jakim na świat przyszedł Jezus. Według wierzeń, tym samym siankiem gospodarze zapewniają sobie dostatek i powodzenie na kolejny rok.

Dawanie prezentów 

Nieodłącznym elementem jest także obdarowywanie się prezentami. Na tę część wieczoru szczególnie czekają dzieci. Prezenty kładzie się pod choinką, a otworzyć można je dopiero po wieczerzy wigilijnej. Zależnie od zwyczajów panujących w domu i regionu zamieszkania, dzieciom mówi się, że prezenty przyniósł Mikołaj, Śnieżynka, Aniołek, Dzieciątko, Gwiazdka. 

12 potraw

Polacy tradycyjnie serwują na świątecznym stole 12 potraw. Zwyczaj ten odnosi się do 12 apostołów, którzy spożywali z Jezusem ostatnią wieczerzę. Żeby w nadchodzącym roku mieć szczęście – należy spróbować wszystkich dań. Tradycyjne potrawy wigilijne to:
 

Na świątecznym stole często pojawia się jeszcze  inne potrawy w zależności od tradycji rodzinnej i regionalnej.

Śpiewanie kolęd

Jedną z polskich tradycji jest także śpiewanie kolęd. Najsłynniejsze z nich to między innymi „Przybieżeli do Betlejem pasterze”, „Cicha noc”, „Gdy śliczna Panna”. Są to pieśni, które opisują narodzenie Jezusa. Wspólne kolędowanie z rodziną podczas świąt stwarza magiczną atmosferę, uwielbiają je także dzieci.

Dodatkowe nakrycie przy wigilijnym stole

Na stole ustawia się dodatkowe nakrycie – o jeden talerz więcej, niż jest wszystkich uczestników kolacji. Obecnie ma to symbolizować otwartość na zbłąkanego wędrowca, którego w ten sposób zaprasza się do stołu i wspólnego świętowania. Kiedyś dodatkowe nakrycie przy stole zostawiało się dla zmarłych.

Pierwsza gwiazdka na niebie

Wyjątkowym momentem Wigilii jest oczekiwanie przez dzieci na pierwszą gwiazdkę. Gdy pojawi się na niebie – można wtedy zasiąść do wigilijnej kolacji (a po niej rozpakować prezenty!). Wypatrywanie na niebie pierwszej gwiazdki jest symbolicznym nawiązaniem do Gwiazdy betlejemskiej, która zwiastowała narodziny Jezusa.


Czubek czy Gwiazda?

Pierwsze ślady choinki w świecie chrześcijańskim można znaleźć w legendzie o św. Bonifacym. Bonifacy był misjonarzem, żyjącym w na przełomie VII i VIII wieku. Słynął z działalności misyjnej w całej Europie. Jak głosi legenda, pewnego razu miał ściąć wielki dąb uważany za święty przez jedno z miejscowych plemion. Upadając, drzewo zniszczyło rosnące obok krzaki poza małą jodłą. Bonifacy miał to wziąć za znak. Powtarzał później, że ta jodła jest niczym Chrystus zwyciężający nad śmiercią. Podobno nawrócone plemiona zaczęły dekorować swoje domy zielonymi jodłami. Zwyczaj ten jednak nie zdobył szerokiego zasięgu i szybko został zapomniany.

Kolejne informacje o choince pojawiają się dopiero w wieku XVI, również w Niemczech. Z ówczesnych spisanych kazań kościelnych dowiadujemy się, że w niektórych bogatych domach na Boże Narodzenie przyozdabiano zielone drzewka. Kaznodzieje jednak zwyczaj ten krytykowali jako pogański.

W Polsce znany był zwyczaj wieszania pod Powałą(sufitem) zielonej gałęzi – symbolu życia, sił witalnych, i pomyślnej wegetacji roślin, którą ozdabiano papierowymi ozdobami, rajskimi jabłuszkami oraz szyszkami. Choinka zadomowiła się w naszym kraju dopiero od XIX wieku.

Pięknie ozdobiona choinka to powód do dumy dla wszystkich domowników, a także źródło radości dla dzieci. Im bardziej kolorowa, tym lepiej. Aby dekoracja była pełna na szczycie każdego drzewka musi znaleźć się jeszcze jedna ozdoba. I tu następuje odwieczne pytanie : Czubek czy gwiazdka?

W niektórych domach na choinkach możemy zauważyć gwiazdę, a na innych ozdobny czubek. Najważniejsze, by ozdoba na szczycie drzewka błyszczała i przyciągała uwagę, ponieważ symbolizuje ona gwiazdę betlejemską, która wskazywała mędrcom ze Wschodu drogę do stajenki. Niektórzy uważają, że na szczycie choinki powinna być gwiazda „z ogonem”, jednak nie o to chodzi, by wieszać na drzewku poszczególne elementy, lecz ozdoby, które je symbolizują. I tak np. bombki symbolizują rajskie owoce, czyli jabłka, a łańcuchy choinkowe to symbol… węża, rajskiego kusiciela. O ile można wyobrazić sobie zawieszenie na choince jabłek zamiast bombek, o tyle ciężko dopuścić myśl, że ktoś zamiast łańcuchami mógłby oplatać choinkę jadowitym żywym wężem. A skąd wziął się czubek i co symbolizuje?

Podobno pierwowzorem dla tej ozdoby był charakterystyczny hełm pruskiego żołnierza z czasów I Wojny Światowej. Dla uczczenia walczących na europejskich frontach żołnierzy niemieckich zaprojektowano ściętą kulę z tzw. czubkiem. Jak wyglądał taki hełm – zobaczycie tu:

https://www.rmf24.pl/fakty/news-kulturoznawca-szpic-i-gwiazda-sa-po-to-by-nasza-choinka-sieg,nId,718704#crp_state=1

Wyboru gwiazdy czy czubka dokonujemy sami ubierając co roku naszą własną choinkę.

WESOŁYCH  ŚWIĄT!

Jolanta Siwczak i Renata Knaś


Święta Bożego Narodzenia cz.1

Boże Narodzenia, Gwiazdka to potoczne nazwy na Święta, które tak wiele znaczą dla wszystkich.

Lubimy je bardzo – dorośli, bo oznaczają rodzinne  spotkania przy wspólnym stole, a dzieci- bo dla nich to czas na spełnianie marzeń. Boże Narodzenie to święta, które powodują, że ciemne zimowe dni pięknieją, cichną spory, panuje życzliwość, na twarzach dorosłych gości uśmiech, a na buziach dzieci pojawia się napięcie związane z nadejściem świętego, który obdaruje je prezentami. Prezenty, prezenty… któż nie lubi ich otrzymywać!

Ale skąd w naszej kulturze wzięły się te święta?

Boże Narodzenie jest świętem głęboko przeżywanym przez wiernych. Przyczyna leży w tym, że serca ludzi, zwłaszcza biednych, poruszała niedola Świętej Rodziny i narodziny Zwycięzcy Śmierci w zwykłej stajni, pośród zwierząt.

Początkowo pierwsi chrześcijanie uroczyście obchodzili Wielkanoc, której datę łatwo da się ustalić na podstawie daty żydowskiego święta Paschy. „Powtórzeniem” Wielkanocy była każda niedziela. Pierwsi chrześcijanie nie świętowali innych wydarzeń z życia Jezusa. Kiedy zaczęli obchodzić uroczystość Narodzenia Pańskiego, ustalili jej datę bez związku z historycznym wydarzeniem – 25 grudnia – czyli ten moment w roku, kiedy dni są najkrótsze, a noce najdłuższe. 

Słowo Wigilia znaczy „czuwanie”, dlatego w Kościele katolickim nazywa się tak każdy dzień , który poprzedza ważniejsze święto. W Polsce jeszcze w XX wieku używano nazwy GODY. Nazwa „Godne Święta” oznaczała okres od Bożego Narodzenia do 1 stycznia lub do 6 stycznia (Trzech Króli). Określenie to wywodzi się ze zwyczaju „godzenia” służby, ponieważ na Boże Narodzenia wygasały umowy z najemną służbą i należało je odnowić 26 grudnia (św. Szczepana) lub w Nowy Rok, z czym związany był poczęstunek.

Dziś Boże Narodzenie obchodzimy poprzez wspólną, rodzinną  wieczerzę, dzielenie się opłatkiem, pójście na Pasterkę, obdarowywanie się prezentami, a także poprzez piękne przystrojenie domu.

Centralną ozdobą każdego domu w te święta jest świąteczne drzewko- choinka. I tym zajmiemy się jutro w cz.2 tej historii.

Jolanta Siwczak, Renata Knaś


Dzień pluszowego Misia


Podsumowanie akcji „Jesienne drzewko czytelnicze”

Przez cały miesiąc październik każdy, kto przeczytał książkę, mógł  się tym faktem pochwalić, dopinając kolorowy listek na drzewku. Uczniowie, nauczyciele  mogli podzielić się swoim doświadczeniem czytelniczym, uzupełniając liść według określonego wzoru.

Uczniowie klas I – III dopinali listek żółty, klas IV – VI – czerwony, a nauczyciele- listek zielony.

Na listku należało napisać swoje imię, klasa  oraz imię i nazwisko autora książki wraz z tytułem.

Celem zabawy było propagowanie czytelnictwa wśród uczniów naszej Szkoły. Wszystkim dziękujemy i zapraszamy do korzystania z zasobów biblioteki szkolnej.

Październik to Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych.

Nauczyciele bibliotekarze.


Dzień Wynalazcy

9 listopada był obchodzony Dzień Wynalazcy. Zadajmy sobie pytanie : Czy wynalazki zmieniły świat?

Na pewno! Czy dziś wyobrażamy sobie życie bez telefonu lub  telewizora? Powiecie : NIE!!!!

Właśnie. Korzystamy na co dzień z wielu wynalazków, które zmieniły świat i wcale o tym nie myślimy. Wciskamy guzik i już! Działa! Jednym przyciskiem włączamy światło w pokoju, telewizor, radio, pralkę ,zmywarkę i wiele innych urządzeń i przedmiotów codziennego użytku.  Ale ktoś to wymyślił, poświęcił nierzadko całe swoje życie na pracę badawczą i dał nam swój wynalazek jak  prezent, abyśmy i my mogli korzystać z wytworów Jego ciężkiej pracy.

Dziś zapoznajcie się z historią kilku ważnych wynalazków, które na pewno zmieniły świat.

 

Jolanta Siwczak i Renata Knaś – Wasze bibliotekarki


W październiku biblioteka naszej szkoły ogłosiła KONKURS dla klas  I- VIII  „COŚ Z NICZEGO”

Warunkiem przystąpienia do konkursu było wykonanie pracy  z materiałów z recyclingu i oddanie do biblioteki szkolnej w terminie obowiązującym w podanym uczniom regulaminie.

Celem konkursu było m.in.
 Propagowanie postaw proekologicznych wśród uczniów,  a także rozwijanie zdolności manualnych i twórczej wyobraźni dziecka.

 1. Konkurs został ogłoszony dla dwóch kategoriach wiekowych: klasy I-III i IV- VIII
 2. Każdy uczestnik mógł zgłosić do konkursu jedną pracę.
 3. Prace mogły być wykonane w dwóch kategoriach:
 • jako zabawka ekologiczna,
 • jako przedmiot użyteczny np: wazon, obrazek, ozdoby.

Termin oddawania prac upłynął  31 października  2021 r

Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem uczniów, którzy oddali w wyznaczonym terminie kilkanaście przepięknych plastycznie prac, doskonale zaprojektowanych i dokładnie wykonanych. Użyto materiałów z recyklingu . Były to plastikowe opakowania, kartonowe pudełka, nakrętki itp. Jury złożone z  niżej podpisanych najwyżej oceniło prace:

Kategoria wiekowa klasy I- III

I miejsce  Anastazja Spinner  – kl. 3a

I miejsce  Julia Kołodziej  – kl. 3 a

II miejsce Antonina Sobala – kl. 3 a

II miejsce  Maria Górecka – kl.1 a

III miejsce  Helena Jandy  – kl.1 c

III miejsce Kornelia Kudyńska – kl. 1 a

Kategoria wiekowa klasy IV-VIII

Alicja El-Bah – kl.4a

Oliwia Wójkiewicz – kl.7b

Nadia Majorczyk –  kl. 5a

Zwycięzcom gratulujemy. Wręczenie nagród odbędzie się w późniejszym terminie.

Renata Knaś , Jolanta Siwczak – nauczyciele bibliotekarze


KONKURS „COŚ Z NICZEGO”

Biblioteka szkolna ogłasza konkurs dla klas I- VIII. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wykonanie pracy z materiałów z recyclingu i oddanie do biblioteki szkolnej w terminie obowiązującym w niniejszym regulaminie.

Regulamin konkursu:
Organizatorem konkursu jest biblioteka szkolna

Cele:
Propagowanie postaw proekologicznych wśród uczniów szkół podstawowych.
Rozwijanie zdolności manualnych i twórczej wyobraźni dziecka.
Popularyzowanie działań plastycznych i poszerzanie wiedzy z zakresu różnych technik plastycznych.

Adresaci:
Konkurs skierowany jest do uczniów klas I – VIII Szkoły Podstawowej nr 2 w Tarnowie
Podgórnym

Tematyka
1. Konkurs przebiega w dwóch kategoriach wiekowych: klasy I-III i IV- VIII
2. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną pracę.
3. Prace mogą być wykonane w dwóch kategoriach:

 • zabawka ekologiczna,
 • przedmiot użyteczny np: wazon, obrazek, ozdoby.

4. Udział w konkursie oznacza udzielenie organizatorowi prawa do publicznej prezentacji zgłoszonej pracy (strona szkoły).

Miejsce oddawania prac: Biblioteka szkolna
Termin oddawania prac: do 31 października 2021 roku
Ogłoszenie wyników: 20 listopada 2021 roku

Zasady uczestnictwa:
Uczniowie przynoszą do biblioteki wykonaną pracę
Praca powinna być czytelnie podpisana : nazwisko, imię oraz klasa.
Prace zostaną ocenione przez jury, składające się z nauczycieli bibliotekarzy. Zwycięzcy zostaną nagrodzeni .

Renata Knaś , Jolanta Siwczak – nauczyciele bibliotekarze


Biblioteka Szkoły Podstawowej Nr 2 rośnie i rośnie

Z wielką radością informuję, że  nasza biblioteka szkolna cały czas się „rozwija” tzn. zakupiliśmy wiele nowych lektur  dla klas I-VI. Również rozbudowuje się dział „Literatury dla dzieci młodszych” , a dzieje się to w dużej mierze poprzez dary, które  ofiarowują uczniowie klas starszych i ich rodzice.

Zatem prosimy  ponownie o przejrzenie swoich domowych biblioteczek i selekcję książek. Jeśli znajdziecie tam dobre książki, która wam się już nie przydadzą, przynieście je do nas.

Wasze szkolne bibliotekarki


Świąteczne Warsztaty Origami

Dwa tygodnie przed świętami w bibliotece szkolnej odbyły się warsztaty origami. Uczennice klasy piątej z zapałem uczyły się robić gwiazdę świąteczną w technice Origami Modułowe, a także poznały tajniki wykonane składanki Piekło-Niebo , która jest bazą wykonania Mikołaja. Wykonane prace będą zdobić sale lekcyjne.

Jolanta Siwczak

origami

W ostatnich dniach biblioteka szkolna zakupiła kilkaset egzemplarzy lektur dla klas IV- VIII. Są to lektury obowiązkowe, które będą omawiane na lekcjach j. polskiego oraz część z lektur uzupełniających. W opracowaniu technicznym w/w książek pomagają mi niezastąpieni dyżurni i ochotnicy z klas gimnazjalnych. Uczniowie bardzo chętnie stemplują i owijają książki w folię, mając świadomość ,że będą one służyły już od września ich młodszym koleżankom i kolegom, a czasami własnemu rodzeństwu!
Jolanta Siwczak

Szkolna biblioteka w tym roku nieco zmieniła swe oblicze. W związku z przekształceniem gimnazjum w szkołę podstawową również to miejsce należało przystosować dla uczniów klas młodszych.

W październiku i listopadzie pojawiły się nowe regały na książki, stolik i krzesełka dla małych czytelników. Zakupiono lektury dla klas pierwszych  i drugich oraz wiele książeczek do działu „Literatura dziecięca”, które już kuszą pierwszaków. Na razie nieliczna, (ale zawsze!) grupa dzieci wypożycza książki.  Pozostali uczniowie klas pierwszych zaczną  tu przychodzić, gdy odbędzie się pasowanie na czytelnika. A nastąpi to już niedługo!

Tak wygląda biblioteka po zmianach.

biblioteka

                                                    Jolanta Siwczak


Biblioteka zaprasza!

Zapraszam wszystkich do uczestnictwa w zajęciach origami, które odbędą się w bibliotece szkolnej 6-8 grudnia. W tych dniach na dużej przerwie o godz.12.50 nauczymy się jak zrobić ozdoby świąteczne.

Informuję również o zakupie nowości z literatury młodzieżowej i zachęcam do korzystania z naszej oferty książkowej.

Jolanta Siwczak


Przyjaciele biblioteki – uczniowie kl. III A i inni

Dziś chciałabym przedstawić wszystkim uczniów klasy 3A, którzy już kolejny rok udzielają się w bibliotece szkolnej. W tym roku ze względu na nawał pracy związanej z opracowywaniem podręczników,  ta pomoc jest szczególnie ważna. Uczniowie klas trzeciej ,ale także z klas II i VII poświęcają swoje przerwy aby dyżurować w bibliotece. Jedni porządkują  książki na półkach, inni układają karty książek w specjalnych pudełkach, a jeszcze inni pomagają mi owijać książki w folię.  Uczniowie starszych  klas jeszcze nigdy nie odmówili mi pomocy. Obecnie pracują przy opracowywaniu zakupionych i podarowanych do biblioteki książek dla dzieci z klas młodszych.

Pewna grupa uczniów klasy 3A znalazła tu też odpowiednie miejsce do nauki.  Przychodzą oni gromadnie  w czasie dużych przerw- szczególnie przed sprawdzianami. I wtedy odpytują się nawzajem z treści i zagadnień oraz  tłumaczą sobie problemy sprawiające trudności.  Widać, że ta klasa to zgrany i odpowiedzialny zespół. Klasie 3A składam serdeczne podziękowanie za pomoc , a uczniom i wychowawczyni tej klasy p. Bogumile Wesołowskiej  życzę samych sukcesów.

Jednocześnie dziękuję  wszystkim pozostałym uczniom za ich wkład pracy i zachęcam do dalszej pomocy w bibliotece, bo następne książki już czekają!

Na zdjęciach:

– dyżurni ( trzeci rok) z kl. IIIA –  Dawid Konieczny i Tymoteusz Bera

– grupa osób z kl. IIIA i IIID (m. in. Rutka Maria, Jakub Boruta) owijających książki dla maluchów

– przerwa w bibliotece „pilnych” uczniów z kl. III A i innych

                                                                          Jolanta Siwczak


WOLONTARIAT I BIBLIOTEKA SZKOLNA

ogłaszają

zbiórkę książek  dla najmłodszych uczniów naszej szkoły.

Masz książki , których już nie potrzebujesz?

Zbiórka książek

Podziel się  nimi z młodszymi kolegami i koleżankami.

Prosimy o przynoszenie do biblioteki książek czystych

i w dobrym stanie.

Każda książka zostanie oklejona nalepką z nazwiskiem darczyńcy.

Zbiórka książek

 


Nowy rok  w bibliotece szkolnej

     Inauguracja nowego roku szkolnego za nami. Ale wytężona praca w bibliotece szkolnej rozpoczęła się już w wakacje.  Pod koniec sierpnia ok. 10-osobowy zespół nauczycieli pod kierunkiem niżej podpisanej  zajął się opracowywaniem podręczników dla uczniów. Książki należało wypakować, sprawdzić pod kątem ilościowym i zgodności z zamówieniem oraz ostemplować i nadać im numery zgodnie z księgą inwentarzową. W tym roku nowe podręczniki i ćwiczenia z dotacji celowej finansowanej przez rząd otrzymali uczniowie klas I i VII szkoły podstawowej oraz klas III gimnazjum. Razem ok. 4500 egz. nowych książek!

Prace w bibliotece
Prace w bibliotece

Uczniowie klas II gimnazjum (135 osób) wypożyczyli książki, z których w ubiegłym roku szkolnym korzystali ich starsi koledzy. Tak więc przez bibliotekę szkolną przeszło ok. 450 zestawów podręczników i ćwiczeń – a  każdy liczy po ok. 15 egz.

Prace w bibliotece

    Pierwsze paczki z podręcznikami zaczęły przychodzić w lipcu, większość dotarła w sierpniu, a ostatnie niedobitki (braki i  pomyłki – docierają do tej pory).

Prace w bibliotece

Piszę o tym, żeby wyjaśnić wszystkim zainteresowanym  dlaczego do tej pory nie ma ćwiczeń z j.angielskiego dla kl. II gimnazjum?  Bo przysłano inne niż zamawialiśmy i czekamy na wymianę. W takiej sytuacji trzeba monitować i …cierpliwie czekać. Najważniejsze, że na dzień 4 września zestawy podręczników zostały skompletowane i już od następnego dnia były wydawane przez wychowawców.

Prace w bibliotece

W związku z przekształceniem gimnazjum w szkołę podstawową zmiany widać też w bibliotece szkolnej. Pojawiły się niskie stoliczki z krzesełkami, kanapa i poduchy dla najmłodszych. Planujemy aby w tym miejscu odbywały się spotkania z najmłodszymi, w trakcie których będą mogli słuchać bajek i ciekawie spędzać czas.

                                                                                      Jolanta Siwczak


ROK SZKOLNY 2016/2017


Warsztaty origami w bibliotece szkolnej

W dniach 6 i 7 kwietnia br. na dużych przerwach w bibliotece szkolnej odbyły się warsztaty origami o tematyce świątecznej. Tym razem prowadzącym warsztaty był uczeń kl. III C Bartek Zwoliński, który zaproponował wspólne wykonanie figurek Zająca i Kury. Uczestnicy warsztatów zebrali się w czytelni, przy komputerach. Najpierw obserwowali kolejne etapy wykonania figurki na filmie, później korzystali ze wskazówek Bartka i… udało się. Każdy wyszedł z biblioteki z wykonaną przez siebie figurką.

Warsztaty origami

Jolanta Siwczak


Spotkanie z pisarką

Dnia 5 kwietnia uczniowie k. I B pod opieką p. Jolanty Siwczak i Joanny Kraczkowskiej byli gośćmi Biblioteki Publicznej w Tarnowie Podgórnym, gdzie uczestniczyli w spotkaniu autorskim z p. Ewą Nowak. Ewa Nowak to popularna pisarka książek młodzieżowych. Napisała m.in. „Wszystko, tylko nie mięta”, „Diupa”, „Lawenda w chodakach” i wiele, wiele innych ciekawych książek. Ta popularna pisarka publikuje również swoje felietony w czasopiśmie młodzieżowym „Victor gimnazjalista”.

Spotkanie z autorką okazało się rewelacyjne. Pani Ewa Nowak opowiedziała o początkach swojej pracy, o tym jak powstają jej książki . Uczestnicy spotkania zadawali mnóstwo pytań dotyczących pracy pisarza, na które p. E. Nowak wyczerpująco odpowiadała.

Na koniec zdradziła przepis na książkę:

P+P=P: czyli Pomysł + Postać = Powieść.

Jolanta Siwczak

Uczniowie

Jolanta Siwczak


Laureatką Konkursu  „Wiosenne przebudzenie” została uczennica kl. III C Anna Pietrzak i tym samym zakwalifikowała się do  etapu  gminnego. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Organizatorzy


KONKURS NA RECENZJE KSIĄŻKI ROZSTRZYGNIĘTY!

Z przyjemnością zawiadamiamy, że konkurs na recenzje książki został rozstrzygnięty.

Wszystkie recenzje były ciekawe, napisane poprawnie pod względem formy i zadowalające językowo.

Komisja w składzie:

 1. Jolanta Siwczak
 2. Justyna Chudyka – Dobies
 3. Jadwiga Szor- Skowronek zdecydowała o przydziale nagród.

I miejsce – Julia Rumbuć- recenzja książki Marii Paszyńskiej – „Cień sułtana”

II miejsce – Stanisław Jarocki – recenzja książki Agathy Christie „ Czarna kawa”

III miejsce – Bartosz Zwoliński – recenzja książki Karola Maya „Winnetou”

Wręczenie nagród odbędzie się w piątek 17 marca o godz. 13.00 w bibliotece szkolnej. Dziękujemy i gratulujemy wszystkim uczestnikom.

Organizatorki


Przypominamy o trwającym konkursie na recenzje ulubionej książki. pierwsze prace już wpłynęły! Termin upływa 5 marca.

Jolanta Siwczak


WIOSENNE PRZEBUDZENIE

Biblioteka Gimnazjum im. Integracji Europejskiej ogłasza eliminacje do Gminnego Konkursu Recytatorskiego „Wiosenne Przebudzenie”. Odbędą się one 17 marca 2017 roku. Aby wziąć udział w konkursie, należy przygotować recytację wiersza i fragmentu prozy. Proponowane teksty, spośród których uczniowie mogą dokonać wyboru, znajdują się w bibliotece szkolnej.

Zgłoszenia chętnych do wzięcia udziału w konkursie przyjmują nauczycielki języka polskiego i bibliotekarka.

Regulamin konkursu:

 1. Organizatorzy etapu szkolnego konkursu – nauczycielki języka polskiego i bibliotekarka.
 2. Cele – promocja czytelnictwa

– uwrażliwienie na piękno utworów literackich

– krzewienie kultury słowa.

 1. Adresaci – uczniowie klas I-III gimnazjum.
 2. Tematyka – różnorodność ujęcia tematyki wiosennej w poezji i prozie.
 3. Forma pracy – recytacja utworów (ich fragmentów) przed jury konkursowym.

Miejsce przeprowadzenia eliminacji – biblioteka szkolna.

Termin zgłaszania chętnych – 13 marca 2017.

Ogłoszenie wyników – 17 marca 2017 r.

Zasady uczestnictwa – uczestnicy konkursu recytują z pamięci wybrany przez siebie wiersz i fragment prozy. Łącznie wystąpienie ma trwać około 5 minut.

Komisja przy ocenie wystąpienia będzie brała pod uwagę:

– dobór repertuaru

– opanowanie pamięciowe tekstu

– dykcję

– interpretację

– ogólne wrażenie artystyczne

Zwycięzcy zostaną nagrodzeni!

ZAPRASZAMY I   ZACHĘCAMY DO UDZIAŁU

Jolanta Siwczak


Skip to content