Kontakt

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Integracji Europejskiej w Tarnowie Podgórnym

62-080 Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 118

tel. 61 814 75 12

www: https://sp2tarnowopodgorne.pl

e-mail: sekretariat@sp2tarnowopodgorne.pl

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

Informuję, że:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 2 im. Integracji Europejskiej z siedzibą w Tarnowie Podgórnym przy ul. Poznańskiej 118, zwane dalej: „Administratorem”; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

2) inspektorem ochrony danych osobowych w Szkole jest Pan Michał Zajdowicz
 e-mail: sekretariat@sp2tarnowopodgorne.pl, telefon: +48 61 8 147 512

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji kontaktu ze szkołą i nie będą udostępniane innym odbiorcom komercyjnym,

4) podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda,

5) posiada Pani/Pan prawo do:

  • żądania od Szkoły dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
  • przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do udzielenia informacji.

 

Skip to content