Kalendarium

KALENDARIUM ROK SZKOLNY 2022/2023 – I semestr

 

01.09.2022   Uroczyste Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2022/2023

06.09.2022  Zebrania z Rodzicami godz.  17:00

Zebranie przedstawicieli klas godz.  18.00  (sala 127)

01.10.2022    Festyn rodzinny

14.10.2022    Dzień Edukacji Narodowej

06.12.2022    godz. 17.00 Zebrania z Rodzicami- zawiadomienie o grożącej ocenie ndst. i wyegzekwowanie podpisu

                     godz. 17.30 – 18.30 Konsultacje z Rodzicami

22.12.2022    Spotkanie wigilijne z Wychowawcą.

23.12.21 – 1.01.2023  Ferie świąteczne

10.01.2023    Wystawienie ocen semestralnych. Poinformowanie o przewidywanych ocenach z poszczególnych przedmiotów.

17.01.2023   Rada Klasyfikacyjna    

24.01.2023     Zebrania z Rodzicami- przekazanie ocen semestralnych

30.01.2023 – 12.02.2023    Ferie zimowe.


 Dni  wolne  od zajęć dydaktyczno- wychowawczych

14.10. 2022          

31.10.2022          

02.05.2023           

23-25.05.2023    –  egzamin  ósmoklasisty

09.06.2023       

Skip to content