Kalendarium

KALENDARIUM ROK SZKOLNY 2022/2023 – II semestr

 

7.03.2022                    17.00 – Zebrania   z   Rodzicami w klasach 4-8

                                    17.30 – Zebrania w klasach 0-3

marzec 2023                 Forum otwartej szkoły (online)

06.04-11.04.2023         Wiosenna przerwa świąteczna

2.05. 2023                   Dzień wolny od zajęć dydaktycznych.            

9.05.2023                    17.00 – Zebrania   z   Rodzicami w klasach 4-8 zawiadomienie o grożącej ocenie niedostatecznej

                                    17.30 zebrania w klasach 0-3

                                    17.30 – 18.30 Konsultacje z Rodzicami

23-25. 05. 2023          g. 9.00  Egzamin  ósmoklasisty

9.06.2023                    Dzień  wolny od zajęć dydaktycznych

12.06.2023                 Wystawienie ocen końcoworocznych

13.06.2023                 Rada Klasyfikacyjna

19.06.2023                   Zdawanie podręczników  do biblioteki

19-22.06.2023            Tydzień europejski związany ze świętem szkoły – projekt edukacyjny

22.06 2023                  Zakończenie roku szkolnego dla klas 0 w auli  szkoły

22.06.2023                  g.12.00   Uroczystość  pożegnania uczniów  klas  8 w auli  szkoły

23.06.2023                  Zakończenie roku szkolnego dla klas  1-6 w auli szkoły. Spotkanie uczniów klas VIII z wychowawcą – odbiór świadectw i zaświadczeń z egzaminu ósmoklasisty.


KALENDARIUM ROK SZKOLNY 2022/2023 – I semestr

 

01.09.2022   Uroczyste Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2022/2023

06.09.2022  Zebrania z Rodzicami godz.  17:00

Zebranie przedstawicieli klas godz.  18.00  (sala 127)

01.10.2022    Festyn rodzinny

14.10.2022    Dzień Edukacji Narodowej

06.12.2022    godz. 17.00 Zebrania z Rodzicami- zawiadomienie o grożącej ocenie ndst. i wyegzekwowanie podpisu

                     godz. 17.30 – 18.30 Konsultacje z Rodzicami

22.12.2022    Spotkanie wigilijne z Wychowawcą.

23.12.21 – 1.01.2023  Ferie świąteczne

10.01.2023    Wystawienie ocen semestralnych. Poinformowanie o przewidywanych ocenach z poszczególnych przedmiotów.

17.01.2023   Rada Klasyfikacyjna    

24.01.2023     Zebrania z Rodzicami- przekazanie ocen semestralnych

30.01.2023 – 12.02.2023    Ferie zimowe.


 Dni  wolne  od zajęć dydaktyczno- wychowawczych

14.10. 2022          

31.10.2022          

02.05.2023           

23-25.05.2023    –  egzamin  ósmoklasisty

09.06.2023       

Skip to content