Kalendarium

HARMONOGRAM PRACY RADY PEDAGOGICZNEJ W II SEMESTRZE ROKU SZKOLNEGO 2023/2024

12.03.2024      Rada pedagogiczna szkoleniowa

9.04.2024       15.00  – Rada Pedagogiczna

17.00 – Zebrania w klasach 0-3

                       17.30 – Zebrania   z   Rodzicami w klasach 4-8

23.04.2024      Święto Szkoły

28.03-02.04.2024       Wiosenna przerwa świąteczna

2 .05.2024           Dzień  wolny od zajęć dydaktycznych

7.05.2024         15.00 Rada Pedagogiczna

17.00 – Zebrania   z   Rodzicami w klasach 4-8 zawiadomienie o grożącej ocenie ndst.

                        17.00 zebrania w klasach 0-3

                         17.30 – 18.30 Konsultacje z Rodzicami

30 .05.2024         Dzień  wolny od zajęć dydaktycznych

10.06.2024         Wystawienie ocen końcoworocznych.

10.06.2024          Poinformowanie rodziców o przewidywanych ocenach z poszczególnych przedmiotów

11.06.2024         Składanie arkuszy klasyfikacyjnych  przez wychowawców w sekretariacie.

11.06.2024        Rada Klasyfikacyjna

14.06.2024        Festyn rodzinny 14.00-18.00

17.06.2024          Zdawanie podręczników do biblioteki

Do 17.06.2024     Zdawanie świadectw do podpisu (klasy I-VIII) w  Sekretariacie (stemplowanie przez wychowawców w

sekretariacie).

Do 20.06.2024      Zdawanie dokumentacji szkolnej: dziennika, arkuszy ocen, dzienników zajęć dodatkowych.

20.06 2024         10.00  Zakończenie roku szkolnego dla klas 0 w auli szkoły

21.06.2024         8.15 Zakończenie roku szkolnego dla klas  4-7 w auli szkoły a po nim  spotkania  uczniów klas  z wychowawcą

                            9.30 Zakończenie roku szkolnego dla klas  1-3 w auli szkoły a po nim  spotkania  uczniów klas  z wychowawcą 

                           11.00  Rada analityczna

 

HARMONOGRAM PRACY RADY PEDAGOGICZNEJ W I SEMESTRZE ROKU SZKOLNEGO 2023/2024

04.09.2023       Uroczyste Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2023/2024

12.09.2023       17.00  Zebrania   z   Rodzicami w klasach 0-3

                        17.30 zebrania w klasach 4-7

                        Zebranie przedstawicieli  klas     godz.  18.00   (sala 127)

13.10.2023       Dzień Edukacji Narodowej

07.11.2023       17.00 – Zebrania   z   Rodzicami w klasach 0-3

                        17.30 zebrania w klasach 4-7

05.12.2023        Zawiadomienie o grożącej ocenie niedostatecznej ( wychowawcy klas)

05.12.2023        godz. 17.00 – 18.00  Konsultacje z Rodzicami

22.12.2023        8.15 – 10.50  Spotkanie wigilijne z Wychowawcą

23.12.21- 1.01.2024     Ferie świąteczne

15.01.2024        Wystawienie ocen semestralnych. Poinformowanie o przewidywanych ocenach z poszczególnych przedmiotów i wyegzekwowanie podpisów.

16.01.2024      Rada Klasyfikacyjna 

23.01.2024       17.00 – Zebrania   z   Rodzicami w klasach 0-3

                        17.30 zebrania w klasach 4-7

12.02.2024 – 25.02.2024       Ferie zimowe.

 

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

02.05.2024

31.05.2024

Skip to content