Sprawozdanie z działań przeprowadzonych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w  Szkole Podstawowej nr im. Integracji Europejskiej w Tarnowie Podgórnym

 

Sprawozdanie z działań przeprowadzonych w ramach

Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

w  Szkole Podstawowej nr im. Integracji Europejskiej w Tarnowie Podgórnym

Od maja 2023 roku do grudnia 2023 roku w naszej szkole prowadziliśmy szeroko zakrojone działania związane z otrzymaniem dofinansowania z MEN.

Nasza szkoła otrzymała wsparcie finansowe w realizacji Priorytetu 3. Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w kwocie 12.000 zł oraz 3000,00, które stanowiły środki własne.

Najpierw  przeprowadziliśmy  konsultacje w formie ankiety dla uczniów dotyczącej Wyboru Książek oraz  konsultacje z nauczycielami. Efektem było  zredagowanie listy najpopularniejszych książek polecanych przez rówieśników, rodziców i nauczycieli,

Lista książek do zakupu została zaopiniowana przez Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski –w kwietniu 2023 r.

 1. Organizacja przez bibliotekę szkolną: wydarzeń promujących czytelnictwo z udziałem rodziców i uczniów.
 2. W kwietniu 2023 roku i w we wrześniu wysłano list do rodziców na temat:

„Wpływu czytania książek na rozwój psychofizyczny dzieci i młodzieży”.

 1. W listopadzie rodzice otrzymali poprzez dziennik Librus prezentację pt. „Rola czytelnictwa w rozwoju osobowości dzieci i młodzieży”.
 2. Spotkanie z pisarzem literatury dziecięcej i młodzieżowej Łukaszem Wierzbickim (maj)
 3. „Poczytaj mi…” – spotkania z dziećmi z oddziału przedszkolnego w celu czytania baśni i bajek
 4. Zajęcia warsztatowe z origami dla klas I-VIII ( w okolicy świąt:kwiecień i listopad/grudzień)
 5. Moja zakładka do książki – warsztaty dla klas I-III (listopad)

Od kwietnia w bibliotece szkolnej rozpoczęły się działania i konkursy zaplanowane w projekcie NPRCz:

 1. „Mój pomysł na uratowanie Ziemi” – praca literacka dla klas IV-VIII (kwiecień)
 2. „Każdy może być poetą”- wiersz o tematyce dowolnej dla klas IV-VIII (maj)
 3. „Piękno ma różne oblicza”- konkurs fotograficzny na najwierniejszą kopię znanego portretu malarskiego przy wykorzystaniu zasobów albumowych biblioteki ( czerwiec)
 4. „Mój lapbook z wakacji” – konkurs plastyczno- literacki z wykorzystaniem pamiątek z wakacji (ogłoszenie w czerwcu, podsumowanie we wrześniu )
 5. „Jesienne drzewko czytelnicze”- rekomendacja przeczytanej książki poprzez umieszczenie jej wizytówki na planszy drzewa ( październik 2023)
 6. „Koniecznie to przeczytaj” – konkurs plastyczny dla klas V-VIII na plakat reklamujący ulubioną książkę ( październik )
 7. „Konkurs na hasło promujące czytelnictwo” – (październik)
 8. „Sleveface czyli ubierz się w książkę” – konkurs fotograficzny (listopad )

 

1.Projekty edukacyjne z wykorzystaniem księgozbioru biblioteki szkolnej dla klas I-VIII

Kl. I A „Bohater w każdym z nas” na podstawie „Jak Wojtek został strażakiem” Czesława

Janczarskiego

Kl. I B „Kocie przygody” na podstawie „Cukierku, ty łobuzie” Waldemara Cichonia

Kl. I C „Z pamiętnika Plastusia” na podstawie „Plastusiowy pamiętnik” Marii Kownackiej

Kl. II A „W świecie baśni” na podstawie baśni Andersena „Brzydkie kaczątko” i księgozbioru

podręcznego biblioteki szkolnej

Kl. II B „Mali detektywi” na podstawie „Detektyw Pozytywka” Grzegorza Kasdepke

Kl. II C „Podróże z Nelą , małą reporterką” na podstawie „Nela, mała reporterka”

Kl. III A  „Ze słownikiem w ręku czyli słowa ukryte w książkach” praca ze słownikami

Kl. III B  „Wyprawa na Olimp” na podstawie „Mitów dla dzieci” Grzegorza Kasdepke

 1. O- III „Julian Tuwim w S.P. nr 2″ – projekt edukacyjny na podstawie książek Juliana Tuwima

Kl. IV A  „Co warto przeczytać”-na podstawie księgozbioru biblioteki klasa IV rekomenduje

młodszym kolegom

Kl. IV B  „Oswajamy lektury szkolne” – projekt edukacyjny na podstawie lektur klasy IV

Kl. V A „Uczta u Bogów Olimpijskich” – na podstawie mitologii” Jana Parandowskiego

Kl. V B  „Lapbook – „Wyprawa do tajemniczego ogrodu” na podstawie „Tajemniczy ogród”

Frances Hodgson Burnett

Kl. V C „Ortograficzne potyczki” na podstawie księgozbioru podręcznego biblioteki

Kl. VI A  „Lekturowe Leporella” – projekt na podstawie lektur klasy V i VI

Kl. VI B „Książka w pudełku” – projekt na podstawie lektur klasy V i VI

Kl. VIII A „Podróże z bohaterami lektur” na podstawie lektur obowiązkowych w kl. VII i VIII

Kl. VIII B  „Nienudne te lektury” – projekt edukacyjny na podstawie utworów obowiązkowych

Realizacja edukacyjnych projektów czytelniczych w poszczególnych klasach z wykorzystaniem księgozbioru biblioteki szkolnej  odbywała się w miesiącach: od czerwca – listopada  2023 roku.

Zrealizowano 18  projektów czytelniczych w klasach I-VIII – po jednym na oddział w szkole oraz dodatkowo 1 projekt dla klas 0-III pt. „Julian Tuwim w S.P. nr 2”

Projekty czytelnicze były prezentowane przed uczniami w klasach, na wystawach w bibliotece szkolnej, podczas zebrań z rodzicami i Facebooku szkoły.

Zdjęcia i podsumowanie projektów zostały opublikowane na stronie internetowej szkoły i

Facebooku

III.  Uczniowie naszej szkoły mają możliwość wypożyczenia książek na okres ferii zimowych oraz wakacji, z wyjątkiem osób opuszczających naszą placówkę

 1. Opis działań, które wskazują na współdziałanie w środowisku lokalnym, w tym z biblioteką publiczną:
 2. Zakup książek z dofinansowania został dokonany również na podstawie informacji z Biblioteki Publicznej w Tarnowie Podgórnym o książkach najchętniej czytanych przez dzieci w wieku 7-15 lat
 3. Udział w lekcjach i warsztatach organizowanych przez Bibliotekę Publiczną w Tarnowie

Podgórnym (lekcje biblioteczne dla kl. VI i I połączoną z teatrzykiem Kamishibai)

 

 1. .Lekcje biblioteczne w bibliotece Liceum Ogólnokształcącym i Zespołu Szkół Branżowych w Tarnowie Podgórnym (zwiedzanie szkół i ich bibliotek, doradztwo zawodowe dla kl. VI i VII- we współpracy ze szkolnym doradcą zawodowym)

 

 1. Zamawianie, dokonywanie zakupu książek w hurtowniach książek, zgodnych z życzeniami i zainteresowaniami czytelników, z uwzględnieniem grup wiekowych, opracowywanie zbiorów przez bibliotekę szkolną odbywało się od czerwca do grudnia 2023 r.

Do biblioteki szkolnej zakupiono 445 egzemplarzy  książek i płyt cd – nowości wydawniczych i lektur szkolnych, szczególnie tych z nowej podstawy programowej. Wszystkie egzemplarze zostały oznaczone pieczątkami z napisem „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” i przeznaczone do wypożyczania.

W bibliotece szkolnej książki z NPRCz zostały wyeksponowane na osobnym regale.

r.), Zakupiono też laptop dla bibliotekarek i 3 regały na książki. Z funduszu NPRCz zapłacono również za spotkanie z pisarzem.

 1. Wnioski z realizacji programu: wzbogacenie księgozbioru biblioteki szkolnej w lektury i nowości wydawnicze dla dzieci i młodzieży; wzrost zainteresowań i aktywności czytelniczej uczniów naszej szkoły; włączenie się społeczności szkolnej w różnego rodzaju akcje promujące czytelnictwo, odnotowano też zdecydowany wzrost liczby wypożyczonych książek.

Szkolne bibliotekarki

Jolanta Siwczak i Renata Knaś


Warsztaty w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

Temat: Moja zakładka do książki

Liczba uczestników: 15 z kl. II C

Termin realizacji: 20.11.2023 r.

Cele zajęć warsztatowych:

 • propagowanie czytelnictwa
 • wzbogacanie słownictwa
 • integracja zespołu klasowego

Opis działań:

 • rozmowa na temat korzyści czytania książek
 • swobodne wypowiedzi dzieci na temat ulubionych lektur
 • burza mózgów- jak należy dbać o książki
 • wykonanie zakładki do książki
 • urządzenie klasowej wystawy zakładek do książek

Magdalena Dziamska

 

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Temat: Moja zakładka do książki

Liczba uczestników: 15

Klasa II

Termin realizacji: 29.11.2023 r.

Cel projektu:

 • propagowanie czytelnictwa
 • wzbogacanie słownictwa
 • kształtowanie sprawności manualnych

Opis działań:

– rozmowa na temat zalet płynących z czytania książek

– zabawa „kto lubi tak jak ja książkę/bajkę…”

– rozmowa na temat funkcji zakładki do książki

– wykonanie zakładek do książek

– prezentacja wykonanych zakładek do książek

Magdalena Miłosz –wych. Kl. II


Warsztaty tworzenia zakładek w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

Data: 20.11.2023

Klasa: 3 c

Liczba uczestników: 20

Cel warsztatów:

– rozwijanie sprawności manualnej i inwencji twórczej,
– uświadomienie konieczności szanowania książek.

Przebieg warsztatów:

– rozmowa na temat tego co dają nam książki, dlaczego warto je czytać i szanować

– oglądanie różnych zakładek do książek

– samodzielne wykonanie zakładki

A.Hancyk


Święta Bożego Narodzenia tuż, tuż.  W naszej szkole pojawiły się przepiękne, świąteczne dekoracje, zewsząd unosi się zapach piernika.

6 grudnia wszyscy uczniowie mieli możliwość skorzystać ze wspaniałych atrakcji ,jakie dla nich przygotowano!

Tematem warsztatów przygotowanych i prowadzonych przez szkolne bibliotekarki z pomocą „Instruktorów” z klasy V B było wykonanie gwiazdy i Mikołaja z papieru.

W warsztatach uczestniczyło kilka klas z edukacji wczesnoszkolnej i wszyscy chętni z klas starszych.  Salę nr 159 tego dnia odwiedziło około 150 osób!

Celem zajęć było zapoznanie się z podstawami sztuki origami, umiejętność pracy ze schematami origami i wykonanie ozdób.

Po krótkim instruktażu i przy pomocy instruktorów wszyscy wykonali swoje ozdoby. Każdy uczeń wychodził z warsztatów uśmiechnięty trzymając w ręce własnoręcznie wykonaną ozdobę.

Jolanta Siwczak i Renata Knaś -szkolne bibliotekarki

 


PROTOKÓŁ ZE SZKOLNEGO KONKURSU fotograficznego  „SLEEVEFACE- czyli „ubierz się w książkę” dla klas O – VII

w ramach NPRCz

z dnia 10 grudnia 2023 roku

w Szkole Podstawowej nr 2 im. Integracji Europejskiej w Tarnowie Podgórnym

Na konkurs uczniowie przekazali  zdjęcia na których pozowali z ulubionymi książkami.

Komisja w składzie :  Renata Knaś

Jolanta Siwczak,

oceniając uczestników , brała pod uwagę  ogólny wyraz artystyczny i wyłoniła następujących zwycięzców:

w kategorii  klas  0- III :

 

I   MIEJSCE  –  LEON JUSZCZYK- kl. 1 A

–  JĘDRZEJ PRZEDPEŁSKI- kl. 1A

II  MIEJSCE-  KAJA CZUBIŃSKA – kl.1 A

III  MIEJSCE-  PAULINA PŁOSZYŃSKA – kl. 3 B

WYRÓŻNIENIE  – JAGODA MARTYŁA – 0A

w kategorii klas  IV- VII :

I   MIEJSCE  –  ANNA MARTYŁA – kl. 5

II  MIEJSCE-  NADIA MAJORCZYK – kl.7 A

III  MIEJSCE-  ANIELA  POKRZYWKA – kl. 5 B

Zwycięzcom gratulujemy !

Renata Knaś , Jolanta Siwczak – nauczyciele bibliotekarze

Tarnowo Podgórne  12. 12. 2023 roku

Sleeweface Jagoda Martyła kl 0a sleeweface Leon Juszczyk kl 1 a  


Świąteczne spotkanie w oddziale przedszkolnym

Dnia 5 grudnia 2023 roku  niżej podpisana- bibliotekarka szkolna odwiedziła dzieci z  zerówki. W ramach rozwijania u dzieci zainteresowania czytelnictwem przyszła do nich z pewną ofertą.

Na początku tej wizyty dzieci otrzymały w prezencie Mikołaja wykonanego w technice Origami- tym razem w kolorze zielonym!

Potem wygodnie zasiadły na dywanie i wysłuchały książki pt. „Basia i Boże Narodzenie”  Zofii Sianeckiej czytanej przez p. Jolę. Słuchanie było co chwila przerywane obowiązkowym oglądaniem obrazków i rozmowami o świętach w domach naszych zerówkowiczów.

Podsumowaniem tych zajęć było ozdobienie piernikowego ludzika.

Jolanta Siwczak –szkolna bibliotekarka


Wizyta w Bibliotece Publicznej w Tarnowie Podgórnym

Temat: Zapoznanie się ze specyfiką pracy biblioteki publicznej i jej roli w środowisku

Liczba uczestników: 19

Klasa : VI A

Termin realizacji: 23.11.2023 r.

Cel projektu:

– Zwiedzanie biblioteki i jej działów

– Zapoznanie z katalogiem i celowością jego prowadzenia w bibliotece

– Propagowanie czytelnictwa

Opis działań:

– Wyszukiwanie informacji w księgozbiorze

– Szukanie książek w katalogu biblioteki

– Zakładanie karty bibliotecznej

Swobodne wypowiedzi dzieci na temat ulubionych lektur

Wizyta w Bibliotece Publicznej dostarczyła uczniom wielu nowych wrażeń i uświadomiła wiele nieodkrytych dziedzin wiedzy.

Justyna Chudyka-Dobies

 


Projekt edukacyjny  w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

Klasy 0-3

Koordynatorzy: Katarzyna Baranowska, Joanna Kucharska, Agnieszka Dykiert

 • temat projektu

„Tuwim w SP2”

 • liczba uczestników

200 uczniów

 • termin realizacji

23.10.2022r. – 27.10.2023 r.

 • celów projektu
 • propagowanie czytelnictwa wśród najmłodszych uczniów szkoły,
 • zachęcenie dzieci do się sięgania po książki polskich autorów
 • przybliżenie postaci Juliana Tuwima
 • zapoznanie z wierszami autora
 • wzbogacenie słownictwa i wiedzy ogólnej
 • rozwijanie wyobraźni oraz umiejętności ekspresyjnego wyrażania własnych przeżyć
 • rozwijanie twórczości literackiej i plastycznej
 • kształtowanie zmiany postaw i nastawień do czytania, wyrobienie nawyku częstego sięgania po książkę
 • integracja wewnątrzszkolna
 • rozwijanie umiejętności scenicznych
 • opis działań;
Lp. Zadanie Szczegóły realizacji
1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozpoczęcie projektu

 

 

 

Poniedziałek

 

 

 

 

Ogłoszenie konkursu na wiersz rymowany z ilustracją.

Prezentacja o postaci Juliana Tuwima.

Przedstawienie fragmentów książki „Rany Julek”  np. jeden rozdział.

Piosenka projektowa – „Abecadło”

Notatka w zeszycie.

Alfabet – zadania wg. uznania wychowawcy

Zadania interaktywne alfabet.

2.

 

 

Wtorek

 

Spacer w okularach z Tuwimem po SP2

Tego dnia uczniowie i nauczyciel przychodzą do szkoły w okularach. Klasy wybierają się na spacer po szkole.

Uczniowie otrzymują KARTĘ SPACEROWNICZA DO UZUPEŁNIENIA należy zabrać coś do pisania i do podłożenia pod kartkę.

Każda klasa otrzymuje też tablet ( do odbioru w sali 5) nauczyciel zabiera też telefon komórkowy. W szkole i na placu zabaw rozwieszone są kody QR należy je zeskanować i odczytać wiersz na stronie. Do wiersza będą zadania na karcie pracy, lub trzeba będzie wykonać jakieś zadanie.

 

3.

 

Środa

 

 

Dzień z „Lokomotywą”

 

 

Czytamy wiersz lokomotywa (samodzielnie lub nauczyciel).

Wykonujemy zadania z kart pracy.

 

Kl. 1 i 0 rysują co było w wagonikach

Kl. 2 i 3 opisują co było w wagonikach

 

Praca plastyczna lokomotywa.

Można wykonać lokomotywy w formie płaskiej lub przestrzennej. Każda klasy wykonuje jedną dużą lokomotywę.

Zadania interaktywne.

4. Czwartek

 

 

Wierszowanie

 

 

Dzieci przynoszą atrybut poety, ( szaliki, apaszki, chustki).

Poeta – kto to jest, czy każdy może nim być. Prezentacja, karty pracy.

Wyszukiwanie rymów w wierszach Tuwima.

5. Piątek

 

Tuwim na wielkiej scenie.

Klasy spotykają się w auli.

Prezentują przygotowanie przez siebie inscenizacje wierszy.

 

8.30 – 9.00 – pierwsza część

9.00 – 9.20 – śniadanie

9. 20 –  9.50 – druga część

 

Zakończeni projektu. Rozdanie dyplomów, zaśpiewanie piosenki projektowej.

 • podsumowanie i wnioski z rezultatów projektu.

Tydzień z poezja j. Tuwima  przyniósł dzieciom wiele satysfakcji. Udało się zrealizować wszystkie zamierzone cele w bardzo atrakcyjny sposób. Uczniowie byli bardzo zaangażowani, często wychodzili z własną inicjatywą.


Świąteczne Warsztaty Origami w Bibliotece Szkolnej

Zgodnie z planem pracy biblioteki szkolnej oraz w ramach działań Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w szkolnej bibliotece odbywają się zajęcia ze sztuki składania papieru- ORIGAMI. Tym razem uczniowie zgłębiają tajniki tworzenia ozdób świątecznych: gwiazdy, Mikołajka i torebki na prezenty. Uczniowie korzystają ze schematów i z papieru przygotowanego dla celów szkoleniowych przez zaprzyjaźniona z nami od lat drukarnię.

Zajęcia są prowadzone w grupach około 10-osobowych,ale również dla chętnych -spontanicznie, na przerwach. Powstały już pierwsze prace np. przepiękne gwiazdy i Mikołajki, które ozdobią sale lekcyjne.

Szkolne bibliotekarki


PROTOKÓŁ ZE SZKOLNEGO KONKURSU  PLASTYCZNEGO „ KONIECZNIE TO PRZECZYTAJ” W RAMACH NPRCz dla klas 0 – VII

z dnia 07.10. 2023 roku w Szkole Podstawowej nr 2 im. Integracji Europejskiej w Tarnowie Podgórnym

       Komisja w składzie :  Renata Knaś,  Jolanta Siwczak,

oceniając uczestników wyłoniła  następujących zwycięzców : 

I   MIEJSCE-  NIKOLA MAZUR- kl. 4 B

II   MIEJSCE-   ZUZANNA RATAJ  – kl. 2C

III   MIEJSCE- NADIA MAJORCZYK-   kl. 7A

III   MIEJSCE-  FRANCISZEK GAZDA- KL. 6B

 

 

 

 

 

 

 


                                   

Biblioteczne  drzewo czytelnicze

Pod taką nazwą ogłoszono październikową akcję czytelniczą, której celem było propagowanie idei czytelnictwa wśród dzieci z klas 1-7. Przez cały październik szkolni czytelnicy dopinali do stojącego w bibliotece drzewa kolorowe liście, na których zapisywali autorów oraz tytuły książek, po które sięgnęli w ostatnim czasie.  Przy okazji  zachęcali kolegów do ich przeczytania. I tak  drzewko czytelnicze, służy pomocą w wyborze książki do czytania.


       

PROTOKÓŁ ZE SZKOLNEGO KONKURSU  PROMUJĄCEGO CZYTELNICTWO W RAMACH NPRCz

dla klas IV – VII

z dnia 07.10. 2023 roku

w Szkole Podstawowej nr 2 im. Integracji Europejskiej w Tarnowie Podgórnym

 

            Komisja w składzie :  Renata Knaś,  Jolanta Siwczak,

oceniając uczestników wyłoniła   zwycięzcę: 

                             Filipa Skrzypczaka – kl. 7 a

Oto zwycięskie hasło:

„W mojej szkolnej bibliotece ciekawe książki znajdziecie, czytając wieczorem dobry humor mamy”

 Zwycięzcy gratulujemy !

 Renata Knaś , Jolanta Siwczak – nauczyciele biblioteka

 Tarnowo Podgórne, 07.11.2023 roku

 

 


 

Temat:    „ W życiu przydadzą się kompetencje społeczne”

                  Kurs dla dzieci w wieku 6-15lat

Liczba uczestników: 

            15 uczniów klasy II B SP nr 2 w Tarnowie Podgórnym

Termin realizacji:

                  18.10.2023

Cele kursu:

 1. Nauka współpracy między dziećmi
 2. Ćwiczenie kreatywności.
 3. Nauka uważności i koncentracji

Opis działań:

Warsztaty odbyły się w Bibliotece Publicznej w Tarnowie Podgórnym. Zajęcia prowadziła Pani  Magdalena Mazurek- dyrektor Soward Skills. Dzieci poprzez zabawę uczyły się uważności i koncentracji. Zdobywały umiejętność pracy w grupie, zdobywały kompetencje społeczne.


Regulamin konkursu plastycznego „Koniecznie to przeczytaj”

dla klas 0- VIII.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest samodzielne wykonanie plakatu reklamujące ulubioną książkę i oddanie go w bibliotece szkolnej w terminie obowiązującym w niniejszym regulaminie.

Regulamin konkursu:

Organizatorem konkursu jest biblioteka szkolna

Cele:

Promocja czytelnictwa i działań biblioteki szkolnej.

Adresaci:

Konkurs skierowany jest do uczniów klas  0 – VIII Szkoły Podstawowej nr 2 w Tarnowie Podgórnym

Tematyka i forma pracy:

Tematem konkursu jest samodzielne wykonanie plakatu reklamujące ulubioną książkę.

Forma pracy:

Praca plastyczna techniką dowolną

Miejsce oddawania prac:

Biblioteka szkolna

Termin oddawania prac: 

do  31 października 2023 roku

Ogłoszenie wyników:

10 listopada 2023 roku

Zasady uczestnictwa:

Uczniowie przynoszą prace   do biblioteki.

Praca powinna być podpisana:  nazwisko,  imię  oraz klasa.

Prace zostaną ocenione przez jury, składające się z  nauczycieli bibliotekarzy i polonistek.  Zwycięzca zostanie nagrodzony .

Jolanta Siwczak, Renata Knaś  – nauczyciele bibliotekarze


                  Regulamin konkursu na hasło promujące czytelnictwo

dla klas V- VIII.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest  napisanie hasła promującego czytelnictwo i oddanie go w bibliotece szkolnej w terminie obowiązującym w niniejszym regulaminie.

Regulamin konkursu:

Organizatorem konkursu jest biblioteka szkolna

Cele:

Promocja czytelnictwa i działań biblioteki szkolnej.

Adresaci:

Konkurs skierowany jest do uczniów klas  V – VIII Szkoły Podstawowej nr 2 w Tarnowie Podgórnym

Tematyka i forma pracy:

Tematem konkursu jest napisanie hasła promującego czytelnictwo

Miejsce oddawania prac:

Biblioteka szkolna

Termin oddawania prac: 

do  31 października 2023 roku

Ogłoszenie wyników:

10 listopada 2023 roku

Zasady uczestnictwa:

Uczniowie przynoszą prace   do biblioteki.

Praca powinna być podpisana:  nazwisko,  imię  oraz klasa.

Prace zostaną ocenione przez jury, składające się z  nauczycieli bibliotekarzy i polonistek.  Zwycięzca zostanie nagrodzony .

Jolanta Siwczak, Renata Knaś  – nauczyciele bibliotekarze

 

 1. Zachęcamy Was do wzięcia udziału w akcji promującej czytelnictwo pod hasłem :

 DRZEWKO CZYTELNICZE

 Zadania:

 1. Przeczytanie dowolnej książki.
 2. Odebranie liścia w bibliotece
 3. Zapisanie na listku autora , tytułu książki oraz swojego nazwiska i klasy
 4. Przypięcie listka na drzewku w bibliotece

Sprawozdania z projektów edukacyjnych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

I

Temat projektu Oswajamy lektury szkolne – projekt edukacyjny na podstawie lektur klasy IV.
Liczba uczestników 23 uczniów ( klasa IV b)
Termin realizacji Od 1 października 2022 r. do 12 maja 2023 r.
Cele projektów 1.      Motywowanie uczniów do wnikliwego czytania lektur szkolnych.

2.      Określanie problematyki ezystencjalnej w poznanych lekturach i poddawanie jej refleksji.

3.      Wyszukiwanie informacji na temat elementów przedstawionych w lekturze, bohaterach i tematyce utworu, jego rodzaju i gatunku literackiego.

4.      Prezentowanie wyników pracy w formie ciekawie zaprojektowanych lapbooków.

Etapy realizacji 1.      Poinformowanie uczniów o celach projektu, jego temacie i formie zaprezentowania wyników.

2.      Omówienie lektur z uczniami na zajęciach w szkole.

3.      Przygotowanie losów z tytułami lektur omówionymi na zajęciach w klasie IV, losowanie tytułu lektury przez uczniów do opracowania w formie lapbooka. Zapoznanie uczniów z zasadami tworzenia lapbooka, zaprezentowanie kilku przykładów wykonanych lapbooków.

4.      Zebranie informacji na temat elementów świata przedstawionego w wylosowanej lekturze, jej tematyki, bohaterów, rodzaju i gatunku literackiego. Konsultacje z nauczycielem.

5.      Przygotowanie materiałów papierniczych do wykonania lapbooka.

6.      Samodzielne wykonywanie lapbooków w sali lekcyjnej podczas zajęć.

7.      Zaprezentowanie prac uczniowskich na wystawie lapbooków, zorganizowanej na korytarzu przy sali nr 08.

Opis działań Czwartoklasiści zostali poinformowani o celach i tematyce projektu. Wylosowali tytuły zaproponowanych lektur i po omówieniu wymaganych utworów przystąpili do ich graficznego opracowania w formie lapbooka. Korzystali z podpowiedzi nauczyciela. Prace wykonali samodzielnie i bardzo pomysłowo. Produkty projektu są zaprezentowane na wystawie przed salą 08.
Podsumowanie i wnioski

z rezultatów projektu

Uczniowie klasy IV b samodzielnie wykonali ciekawie zaprojektowane lapbooki lekturowe, w których atrakcyjnie zaprezentowali wiadomości na temat przeczytanych utworów. Wykazali się kreatywnością. Tak wykonane prace zachęcają młodszych uczniów – odbiorców wystawy do przeczytania zaprezentowanych lektur. Poza tym uczniowie efektywnie spędzali czas na przerwie,  czytając prace swoich koleżanek i kolegów. Młodsze dzieci wstępnie zapoznały się z książkami, które będą czytały w starszych klasach. Realizacja projektu i zaprezentowanie jego produktów na wystawie przyczyniły się do promowania czytelnictwa wśród uczniów.

 


 

II

Temat projektu Lekturowe Leporella – projekt edukacyjny na podstawie lektur klasy V i VI.
Liczba uczestników 19 uczniów ( klasa VI a)
Termin realizacji Od 1 października 2022 r. do 12 maja 2023 r.
Cele projektów 1.Promowanie czytelnictwa wśród uczniów szkoły podstawowej.

2.Omówienie tematyki i problematyki ezystencjalnej w poznanych lekturach i poddawanie jej refleksji.

3.Doskonalenie umiejętności pracy z tekstem – wyszukiwanie informacji w tekście na temat elementów przedstawionych w lekturze, bohaterach i tematyce utworu, jego rodzaju i gatunku literackiego.

4.Prezentowanie wyników pracy w formie atrakcyjnie zaprojektowanych leporelli i lapbooków.

Etapy realizacji 1. Zapoznanie uczniów o celach projektu, jego temacie i formie zaprezentowania wyników.

2.Omówienie lektur z uczniami na zajęciach w szkole, ze zwróceniem uwagi na świat przedstawiony, bohaterów, tematykę i problematykę, rodzaj i gatunek literacki.

3. Przygotowanie losów z tytułami lektur omówionymi na zajęciach w klasie V i VI, losowanie tytułu lektury przez uczniów do opracowania w formie leporella lub lapbooka. Zapoznanie uczniów z zasadami tworzenia leporella i lapbooka, zaprezentowanie kilku przykładów wykonanych leporelli i lapbooków.

4. Zgromadzenie informacji na temat elementów świata przedstawionego w wylosowanej lekturze, jej tematyki, bohaterów, rodzaju i gatunku literackiego. (Konsultacje z nauczycielem )

5.Przygotowanie niezbędnych materiałów papierniczych do wykonania leporelli czy lapbooków.

6.Samodzielne wykonywanie leporelli i lapbooków w sali lekcyjnej podczas zajęć.

7.Wykonanie wystawy na korytarzu przy sali nr 08, na której zostały zaprezentowane leporella i lapbooki uczniów.

Opis działań Poinformowano szóstoklasistów o celach i tematyce projektu. Po omówieniu wszystkich obowiązkowych tekstów literackich uczniowie klasy VI a wylosowali tytuły zaproponowanych lektur i przystąpili do ich graficznego opracowania w formie leporella lub lapbooka, po uprzednim zapoznaniu się z techniką tworzenia leporella lub lapbooka. Nauczyciel wspierał uczniów w trakcie realizacji projektu, uczniowie mieli możliwość konsultowania swoich pomysłów na leporello czy lapbooki. Uczniowie wykonali bardzo oryginalne prace, które zaprezentowano na wystawie przy sali nr 08.
Podsumowanie i wnioski

z rezultatów projektu

Realizacja projektu była dla uczniów świetną okazją do utrwalenia wiadomości o poznanych lekturach, wyrażenia obiektywnej opinii na ich temat, wykazania się kreatywnością i zdolnościami manualnymi. Była dla nich świetną edukacyjną aktywnością przyczyniającą się do promocji czytelnictwa.

 


III

Temat projektu Książka w pudełku – projekt na podstawie lektur klasy V i VI
Liczba uczestników 20 uczniów ( klasa VI b)
Termin realizacji Od 1 października 2022 r. do 12 maja 2023 r.
Cele projektów 1.Promowanie czytelnictwa wśród uczniów szkoły podstawowej.

2. Twórcze interpretowanie problematyki i tematyki utworów z podstawy programowej w atrakcyjnej formie graficznej ( konstrukcje w pudełku, lapbooki, leporella lub inne).

3.Doskonalenie umiejętności pracy z tekstem – wyszukiwanie informacji w tekście na temat elementów przedstawionych w lekturze, bohaterach i tematyce utworu, jego rodzaju i gatunku literackiego.

4.Zaprojektowanie elementów graficznych, nawiązujących do tematyki i problematyki utworów literackich.

5. Utrwalanie widomości o poznanych lekturach obowiązkowych z klasy piątej i szóstej.

Etapy realizacji 1.Poinformowanie uczniów o celach projektu, jego temacie i formie zaprezentowania wyników.

2.Omówienie lektur z uczniami na zajęciach w szkole.

3.Przygotowanie losów z tytułami lektur omówionymi na zajęciach w klasie V i VI losowanie tytułu lektury przez uczniów do opracowania lektury w formie pudełka, lapbooka, leporella czy lektury na wieszaku. Zapoznanie uczniów z zasadami tworzenia lapbooka, zaprezentowanie kilku przykładów wykonanych lapbooków.

4.Zebranie informacji na temat elementów świata przedstawionego w wylosowanej lekturze, jej tematyki, bohaterów, rodzaju i gatunku literackiego.

5. Przygotowanie materiałów papierniczych do graficznego zaprezentowania książki.

6.Samodzielne wykonanie graficznej formy zaprezentowania książki.

7.Zaprezentowanie prac uczniowskich na wystawie, zorganizowanej na korytarzu przy sali nr 08.

Opis działań W październiku 2022 r. uczniowie klasy VI b zostali poinformowani o możliwości udziału w projekcie, poznali jego temat, cele i sposoby realizacji. Po omówieniu i przeanalizowaniu lektur z klasy piątej i szóstej dzieci wylosowały tytuły lektur , zgromadziły materiały i na zajęciach w szkole bardzo ciekawie zaprezentowały problematykę i tematykę wylosowanych, obowiązkowych utworów literackich.
Podsumowanie i wnioski

z rezultatów projektu

Realizacja tego projektu wyzwoliła uczniowską wyobraźnię i kreatywność. Uczniowie tworzyli ciekawe elementy graficzne, nawiązujące do treści i problemów poruszonych w lekturze. Byli bardzo skupieni i zaangażowani w realizację projektu.

IV

Temat projektu Nienudne te lekturyprojekt edukacyjny na podstawie utworów obowiązkowych w podstawie programowej języka polskiego z klasy VII i VIII.
Liczba uczestników 17 uczniów ( klasa VIII b)
Termin realizacji Od 1pażdziernika 2022 r. do 19 maja 2023 r.
Cele projektów 1.Angażowanie uczniów do wnikliwego czytania lektur szkolnych, wymaganych na egzaminie ósmoklasisty z języka polskiego – promowanie czytelnictwa.

2.Interpretowanie z młodzieżą utworów literackich z wykorzystaniem potrzebnych kontekstów.

3.Wykorzystywanie w interpretacji utworów literackich odwołań do wartości uniwersalnych, związanych z postawami społecznymi, narodowymi, religijnymi, etycznymi i dokonywanie ich hierarchizacji.

4. Utrwalanie wiedzy z literatury przed egzaminem ósmoklasisty z języka polskiego

5. Rozwijanie umiejętności samodzielnej prezentacji wyników swojej pracy.

Etapy realizacji 1. Zapoznanie uczniów o celach projektu, jego temacie i formie zaprezentowania wyników.

2.Omówienie lektur z klasy VII i VIII na zajęciach w szkole, z uwzględnieniem różnych kontekstów, z  odwołaniem do wartości uniwersalnych, związanych z postawami społecznymi, narodowymi, religijnymi, etycznymi.

3. Przygotowanie losów z tytułami lektur omówionymi na zajęciach w klasie VII i VIII, losowanie tytułu lektury przez uczniów do opracowania w formie w dowolnej formie (leporella lub lapbooka lub innej). Zapoznanie uczniów z zasadami tworzenia leporella i lapbooka, zaprezentowanie kilku przykładów wykonanych leporelli i lapbooków.

4. Zebranie informacji na temat problemów poruszonych w wylosowanych lekturach, elementów świata przedstawionego w lekturze, jej tematyki, bohaterów, problematyki, rodzaju i gatunku literackiego ( z uwzględnieniem różnych ciekawostek)

5.Przygotowanie niezbędnych materiałów papierniczych do zaprezentowania wiadomości o lekturze.

6.Samodzielne wykonywanie leporelli i lapbooków w sali lekcyjnej podczas zajęć.

7.Wykonanie wystawy na korytarzu przy sali nr 08, na której zostały zaprezentowane leporella i lapbooki uczniów.

Opis działań Na początku października 2022 r. poinformowano uczniów klasy 8 b o temacie projektu, jego celach i sposobie realizacji. Po omówieniu wszystkich lektur młodzież przystąpiła do losowania kartek z tytułami utworów obowiązkowych, wymaganych do egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego. Zgromadziła niezbędne informacje i wykonała ciekawe prace w ramach powtarzania materiału z literatury. Kilka dni przed egzaminem młodzież zapoznawała się z pracami swoich kolegów, co było jedną z form powtarzania materiału z języka polskiego
Podsumowanie i wnioski

z rezultatów projektu

Realizacja projektu przez uczniów klasy 8 b była jedną z wielu ciekawych form aktywnego powtarzania materiału z literatury, niezbędnego do egzaminu ósmoklasisty. Przyczyniła się nie tylko do promowania czytelnictwa, ale także była metodą trwałego powtórzenia materiału przed ważnym egzaminem. Uczniowie klasy 8 b bardzo chętnie podjęli się realizacji tego projektu. Zapoznali się z pracami młodszych kolegów , co pozwoliło im utrwalić wiadomości o lekturach z klasy czwartej, piątej i szóstej, do których również mogli się odwołać w redagowaniu egzaminacyjnych, dłuższych form wypowiedzi.

 

 

    PROTOKÓŁ ZE SZKOLNEGO KONKURSU

na „Lapbook z wakacji” dla klas I – VII

z dnia 03.10. 2023 roku

w Szkole Podstawowej nr 2 im. Integracji Europejskiej w Tarnowie Podgórnym

Na konkurs uczniowie przekazali  wykonane przez siebie lapbooki.

   Komisja w składzie :  Renata Knaś

Jolanta Siwczak,

oceniając uczestników , brała pod uwagę  ogólny wyraz artystyczny i pomysłowość.
Wyłoniła  następujących zwycięzców:

 1. W kategorii klas 1-3 zwycięzcą  zostali:

I   MIEJSCE-  Wiktor Palicki- kl. 2 C

I   MIEJSCE-  Zuzanna Rataj- kl. 2 C

 1. W kategorii klas 4- 7 zwycięzcami zostali:

 

I   MIEJSCE-   Adam Sobański – kl. 6 C

I   MIEJSCE-    Weronika Goździk- kl. 6 A

 

II   MIEJSCE-  Zuzanna Kominek- kl.4 A

II  MIEJSCE-  Jagoda Rodziewicz- kl. 4 A

Zwycięzcom gratulujemy !

Renata Knaś , Jolanta Siwczak – nauczyciele bibliotekarze

Tarnowo Podgórne, 03.10.2023 roku

 


WYNIKI I WNIOSKI PO DOKONANIU ANALIZY ANKIET  DLA UCZNIÓW
W RAMACH  NARODOWEGO PROGRAMU ROZWOJU CZYTELNICTWA
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2  IM. INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ
W TARNOWIE PODGÓRNYM

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa  ma na celu rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez promocje czytelnictwa, organizowanie wydarzeń czytelniczych, zakup nowości czytelniczych oraz realizowanie różnych projektów edukacyjnych.

W kwietniu przeprowadziliśmy wśród uczniów naszej Szkoły ankiety dla poziomów klas 2,3 oraz klas 4-8, których celem było zebranie danych, służących do analizy wyborów czytelniczych uczniów oraz ich oczekiwań wobec zasobów biblioteki szkolnej.

Ankieta dla klas 4-8 składała się z 8 pytań.

Na 188 uczniów klas 4-8 na ankietę odpowiedziało 175 uczniów.

Oto wyniki i wykresy:

 1. Jak spędzasz czas wolny?

– czytam książki- 49

– oglądam telewizję- 55

– gram na komputerze- 71

Na pytanie –jak spędzasz wolny czas uczniowie klas 4-8 odpowiedzieli, że najwięcej swojego wolnego czasu poświęcają na gry komputerowe- 41% uczniów, a tylko 28% uczniów wolnym czasie czyta książki  lub ogląda telewizję- 55%

 1. Jeżeli w wolnym czasie czytasz książki, to dlaczego?

– z konieczności- 47

– bo lubię- 5

Na pytanie- jeżeli w wolnym czasie czytasz książki, to dlaczego – uczniowie klas 4-8 odpowiedzieli, że lubią- 53%. Z konieczności książki czyta 47% respondentów.

 1. Skąd dowiadujesz się, jaką książkę warto przeczytać?

– od kolegów- 43

– z telewizji- 19

– od rodziców- 23

– z czasopism- 17

– z wystaw w księgarniach i bibliotekach- 23

– innych źródeł, np. internet- 50

Na pytanie, skąd dowiadujesz się, jaką książkę warto przeczytać najwięcej uczniów odpowiedziało, że z innych źródeł np. z internetu- 28% , od kolegów- 25%, ale również od rodziców- 13% i z wystaw w księgarniach i bibliotekach- 13%. Najmniej wiadomości czerpią z telewizji- 11% i czasopism- 10%.

 1. Jakiego rodzaju książki najbardziej lubisz i chciałbyś, aby znalazły się w bibliotece szkolnej?

– obyczajowe-17

– przygodowe- 28

– książki o tematyce fantastycznej- 37

– historyczne- 19

– przyrodnicze-15

– komiksy-23

– inne- 36

Na pytanie- jakiego rodzaju książki najbardziej lubisz i chciałbyś, aby znalazły się w bibliotece szkolnej najwięcej osób odpowiedziało, że lubi książki o tematyce fantastycznej- 21%, przygodowej- 16%, komiksy- 13% oraz o innej tematyce- 20%. Najmniej uczniów lubi książki o tematyce obyczajowej- 10% i tematyce przyrodniczej- 9%.

5. Na pytanie jakie serie książek możesz polecić kolegom( koleżankom), których  jesteś fanem- uczniowie klas 4-8 polecili następujące serie:

Dziennik Cwaniaczka,

Biuro detektywistyczne Lassego i Mai,

Mazurscy w podróży, Lukrecja, Mikołajek, Świat dysku – Pratchetta

Kosik- Felix, Net i Nika i…

Mull – Basniobór,

Riordan – Boskie próby Apollina,

6.Na pytanie- zaproponuj książki (podaj tytuł lub autora), które chciałbyś, aby znalazły się w bibliotece szkolnej, padały bardzo różne propozycje, ale często pojawiały się takie tytuły:

Harry Potter, Komiksy, Hobbit, Biuro detektywistyczne Lassego i Mai, Mazurscy w podróży, Rodzina Monet, Mikołajek. Wiedźmin, Baśniobór, Mikołajek,

 

 1. Czy, Twoim zdaniem, ilość lektur szkolnych w bibliotece jest zadowalająca?

– tak- 52

– nie- 55

– nie wiem- 68

Na pytanie Czy, Twoim zdaniem, ilość lektur szkolnych w bibliotece jest zadowalająca- 31% uczniów odpowiedziało, że nie. 30% uczniów klas 4-8 odpowiedziało, że w bibliotece szkolnej jest wystarczająca liczba lektur, natomiast 39% respondentów nie ma na ten wiedzy.

 1.  Czy uczestniczysz w imprezach organizowanych przez bibliotekę?

– tak- 65

– nie- 110

Na pytanie- czy uczestniczysz w imprezach organizowanych przez bibliotekę szkolną 37% uczniów odpowiedziało, że tak, natomiast 63% uczniów klas 4-8 nie bierze udziału w imprezach organizowanych przez bibliotekę szkolną.

 

Ankieta dla klas 2,3 składała się z 3 pytań.

Na  103 uczniów klas 2,3 na ankietę odpowiedziało 83 uczniów.

Oto wyniki i wykresy:

1.Jak spędzasz czas wolny?

– czytam książki- 33

– oglądam telewizję- 40

– gram na komputerze- 10

Na pytanie jak spędzasz czas wolny 48% uczniów klas 2 i 3 ogląda telewizję, 40% czyta książki, a tylko 12% gra na komputerze.

2.Jeżeli w wolnym czasie czytasz książki, to dlaczego?

– bo lubię- 59

– z konieczności- 24

Na pytanie- jeżeli w wolnym czasie czytasz książki, to dlaczego 71% uczniów klas 2,3 odpowiedziało, że lubi czytać książki w wolnym czasie, natomiast 29% uczniów czyta książki z konieczności.

 1. Na pytanie- czy możesz polecić kolegom( koleżankom) książki, które lubisz- młodsi respondenci wskazali następujące pozycje:

Seria: Cukierku, Ty łobuzie i kolejne części

Seria : Biuro detektywistyczne Lassego i Mai

Seria: Harry Potter

Seria : Nela,mała reporterka

Seria: Ciocia Jadzia

Pippipończoszanka

Karolcia

ZuziaiGiler

Penny z piekła rodem

Plastusiowy pamiętnik

Zaczarowana zagroda

Dzienniki cwaniaczka

O psie, który jeździł koleją

Niesamowite przygody dziesięciu skarpetek

Mikołajek

Dzieci z Bullerbyn

O czym szumią drzewa

Piaskowy wilk

Po opracowaniu wyników ankiet przeprowadzonych w klasach 2 i 3 i klasach 4-8,  nasuwają się następujące wnioski:

 1. Zdecydowana większość uczniów chętnie korzysta z biblioteki szkolnej.
 2. W wolnym czasie więcej książek czytają uczniowie klas 2,3 niż uczniowie klas 4-8.
 3. Większość uczniów chciałoby wypożyczać książki o tematyce przygodowej, fantastycznej, komiksy.
 4. Najwięcej uczniów lubiących czytać książki to uczniowie klas młodszych.
 5. Uczniowie, wybierając książkę, zwracają uwagę przede wszystkim na jej tematykę

Rekomendacje:

 1. Wzbogacenie księgozbioru biblioteki szkolnej w nowości wydawnicze, pozycje z kanonu lektur;
 2. Wzrost czytelnictwa dzieci i  młodzieży
 3. Postrzeganie przez  szkolnych czytelników czytania książek jako ciekawej formy spędzania wolnego czasu;
 4. Zorganizowanie wydarzeń i działań promujących i wspierających rozwój czytelnictwa wśród uczniów w szkole;
 5. Zaangażowanie uczniów w przedsięwzięcia biblioteczne, konkursy;

Odpowiedzi udzielone przez ankietowanych dostarczyły istotnych informacji zwrotnych na temat zainteresowań czytelniczych młodzieży. Informacje te będą pomocne w wyborze książek do kupienia w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

Szkolne Bibliotekarki:

Renata Knaś, Jolanta Siwczak


PROTOKÓŁ ZE SZKOLNEGO KONKURSU

„Każdy może być poetą” ogłoszony przez bibliotekę szkolną w ramach NPRCz

Z dnia 15 maja 2023 roku

w Szkole Podstawowej nr 2 im. Integracji Europejskiej w Tarnowie Podgórnym

Na konkurs uczniowie przekazali  samodzielnie napisane wiersze

Komisja w składzie :  Renata Knaś

Jolanta Siwczak,

oceniając uczestników , brała pod uwagę  ogólny wyraz artystyczny i wyłoniła następujących zwycięzców:

I   MIEJSCE-   ANASTAZJA  SPINNER- kl. 4 a

II  MIEJSCE-  MARIANNA SZYKIEŁDA – kl.5 b

III  MIEJSCE-  LEON KOPYSTECKI – kl. 3 a

Zwycięzcom gratulujemy !

Renata Knaś , Jolanta Siwczak – nauczyciele bibliotekarze

Tarnowo Podgórne  15.06. 2023 roku

Marianna Szekiełda – II miejsce


Dnia  15 czerwca 2023 roku uczniowie klasy VII A pod opieką wychowawczyni

 1. Anny Roszyk-Mikołajczak odwiedziły bibliotekę szkolną Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Wielkopolskich w Tarnowie Podgórnym.

Uczniowie zostali oprowadzeni po pomieszczeniu biblioteki przez bibliotekarza – p. Pawła Smolibockiego, który opowiedział o zbiorach biblioteki i jej najciekawszych okazach.

Pan Smolibocki przybliżył też uczniom historię  powstania szkoły i jej specyfikę. Uczniowie zadawali dużo pytań dotyczących profili klas oraz  kół zainteresowań działających w liceum.

W tarnowskim liceum stawia się na  zajęcia sportowe, teatralne, robotykę, a także język hiszpański. Liceum jest wojewódzkim koordynatorem międzynarodowego konkursu „Matematyka bez Granic”, organizowanego dla klas trzecich gimnazjum i pierwszych liceum.

Innymi ciekawymi zajęciami jest koordynacja przez liceum projektu „Carpe diem” polegający na uruchomieniu działań literackich i teatralnych, skierowanego  do młodzieży gimnazjalnej i licealnej.

Przy okazji wizyty w bibliotece liceum Ogólnokształcącego uczniowie dowiedzieli się też o współpracy LO w Tarnowie Podgórnym z instytucjami naukowymi Poznania (m.in. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza).

Wizyta w bibliotece Liceum Ogólnokształcącym  w Tarnowie Podgórnym pozostawiła wiele wrażeń.

Anna Roszyk-Mikołajczak ,Jolanta Siwczak

 

W dniu 30 maja 2023 roku klasa VIII B wybrała się wraz z opiekunką –doradcą zawodowym p. Agatą Kaszubą do Zespołu Szkół  Technicznych w Tarnowie Podgórnym. Celem wycieczki było zapoznanie się z obiektem  szkoły, która funkcjonuje  od niedawna, a także jej oferta edukacyjną.

Młodzież naszej szkoły powitał i oprowadzał po szkole  v-ce dyrektor szkoły p. Marcin Kępara. Mieliśmy możliwość obejrzenia wspaniale wyposażonych  pracowni przygotowujących do nauki zawodów m.in. : mechatronik, elektronik, logistyk, robotyk, informatyk. Pracownie te są wyposażone w takie same urządzenia, jakie  obsługują  pracownicy w zakładach pracy!

Oprócz nauki uczniowie mogą spędzać swój wolny czas w tzw. strefie wypoczynku  lub bibliotece. I te miejsca właśnie nas  najbardziej zaskoczyły.

Biblioteka  składa się z dwóch części. W jednej można wypożyczyć książki, a w drugiej e-booki , a także wygodnie ich posłuchać!  Szkoła jest bogato wyposażona  w wewnętrzne i zewnętrzne obiekty sportowe, gdzie uczniowie mogą realizować swoje sportowe pasje.

Na pewno jest to szkoła na miarę XXI wieku!

Agata Kaszuba – doradca zawodowy


Projekt edukacyjny  w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

Justyna Chudyka

1) Temat projektu: Książka zamknięta w lapbooku, czyli szukamy klucza do „Tajemniczego ogrodu”

2) Liczba uczestników: 39 uczniów (klasa 5A, klasa 5B)

3) Termin realizacji: 29 maja, 2 czerwca 2023 r. podczas dwugodzinnej lekcji języka polskiego

4) Celów projektu:

 • rozbudzenie motywacji do czytania lektur szkolnych,
 • kształcenie umiejętności społecznych – współpraca uczniów w grupach,
 • rozwój umiejętności wyszukiwania potrzebnych informacji w tekście,
 • doskonalenie zdolności artystycznych (plastycznych, technicznych),

5) Etapy realizacji:

 1. Poinformowanie uczniów przed rozpoczęciem czytania lektury, że po jej omówieniu będą przygotowywać lapbooki.
 2. Przypomnienie uczniom, w jaki sposób wygląda praca nad tworzeniem lapbooka.
 3. Podział klas na grupy zadaniowe.
 4. Wyznaczenie terminu przeczytania lektury F. H. Burnett „Tajemniczy ogród”.
 5. Prośba o wyszukiwanie potrzebnych informacji w książce w trakcie czytania lektury.
 6. Gromadzenie przez uczniów materiałów artystycznych, które będą mogli wykorzystać podczas tworzenia lapbooków.
 7. Stworzenie lapbooków podczas dwugodzinnej lekcji języka polskiego

7) Podsumowanie i wnioski z  rezultatów projektu: Uczniowie chętniej sięgnęli po lekturę „Tajemniczy ogród”, wiedząc, że później będą na jej podstawie przygotowywać lapbooki. Więcej uczniów było zaangażowanych w omówienie książki. Podczas tworzenia lapbooków wszyscy uczniowie włączyli się w pracę nad nimi (dobrze podzielili obowiązki). Każdy z nich mógł pokazać swoje zdolności i twórcze umiejętności.


Projekt edukacyjny w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 

Temat projektu:„Kocie przygody” na podstawie „Cukierku, ty łobuzie” Waldemara Cichonia

Liczba uczestników: 17 osób – kl. I

Termin realizacji:15.05 -18.05.2023 r.

Cele projektu:

– rozwój kompetencji czytelniczych

– wykorzystanie tekstu literackiego do tworzenia własnych

wypowiedzi

– wzbogacenie słownictwa, wiedzy ogólnej

– rozwijanie wyobraźni

– rozbudzanie zamiłowania do książek

– kształtowanie zachowań empatycznych

– poszerzanie wiedzy na temat opieki nad zwierzętami domowymi

– rozwijanie umiejętności współdziałania

Etapy realizacji:

I Etap – wypożyczenie książek

II Etap – zapoznanie z lekturą

III Etap – omówienie treści

IV Etap – różnorodne działania proponowane przez nauczyciela odnoszące się do treści książki

Opis działań:

 1. Wspólne wypożyczenie książek z zasobów biblioteki szkolnej, przypomnienie zasad „dobrego czytelnika”.
 2. Kim jest autor naszej lektury? Kto to jest ilustrator? Co to jest wydawnictwo? – omówienie informacjiumieszczonymi na okładce książki.
 3. Zapoznanie z lekturą w klasie oraz samodzielny trening czytania w domu.
 4. Omówienie treści, bohaterów, ustalenie kolejności wydarzeń.
 5. Kocia gimnastyka – zabawy ruchowe.
 6. Rysowanie wybranego kotka z lektury.
 7. Znajomość lektury – podpisywanie ilustracji tytułami rozdziałów.
 8. Jestem ilustratorem – projektowanie własnych ilustracji do książki.
 9. Praca z książką – wyszukiwanie omawianych fragmentów.
 10. Taniec niesfornego kotka – zabawa ruchowa.
 11. Plusy i minusy posiadania zwierzęcia – burza mózgów.
 12. Jak dbać o kota? – tworzenie plakatów, praca w grupach.
 13. Mój kotek – praca przestrzenna, lepienie z plasteliny.
 14. Czy warto przeczytać książkę Waldemara Cichonia? – wyrażanie własnej opinii

Podsumowanie i wnioski z rezultatów projektu:

Projekt został przeprowadzony zgodnie z planem. Wszyscy uczniowie chętnie i aktywnie włączali się w zaproponowane aktywności. Dzieciom bardzo spodobała się książka
pt. „Cukierku, ty łobuzie”, wszyscy z uwagą słuchali czytanej lektury i chętnie podejmowali próby czytania w domu. Nasz projekt zachęcił dzieci do wypożyczania z biblioteki szkolnej innych książek autorstwa Waldemara Cichonia, aby poznać nowe przygody głównego bohatera.


Projekt edukacyjny  w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

Urszula Heinze

Temat projektu realizowanego przez uczniów klasy VIII „a”: „ Podróże z bohaterami lektur” – na podstawie księgozbioru biblioteki szkolnej

 • W realizacji projektu uczestniczyło 21 uczniów.
 • Termin realizacji projektu – od 8.05. do 16.05.2023 r.
 • Cele projektu:

– utrwalenie przed egzaminem ósmoklasisty wiadomości ze znajomości lektur obowiązkowych poznanych w klasie VII i VIII;

– zainteresowanie literaturą polską;

-rozwijanie kreatywnego myślenia;

-kształcenie umiejętności korzystania z różnych źródeł kultury;

-zachęta do korzystania z  księgozbioru biblioteki szkolnej;

-kształcenie umiejętności pracy w grupie, prezentowania swojej wiedzy na forum klasy.

 • Etapy realizacji projektu i ich opis.

Najpierw uczniowie zostali poinformowani o celach projektu oraz zapoznani z zasadami pracy w grupach.

Każdy zespół otrzymał kartę graficzną, na której umieszczone były najważniejsze symbole i elementy dotyczące lektur obowiązkowych z klasy VII i VIII.

Uczniowie, mając do dyspozycji lektury szkolne, analizowali i interpretowali znaki graficzne związane z danym utworem.

Następnie na osobnych kartkach zapisywali swoje spostrzeżenia.

Kolejnym etapem pracy było przyklejenie ich na dużych kartkach i prezentowanie  kolegom i koleżankom z innych grup.

Ósmoklasiści podchodzili do różnych zespołów, wysłuchiwali prezentacji a następnie sami interpretowali znaki graficzne, utrwalając  w ten sposób wiedzę o lekturach obowiązkowych.

 • Uczniowie z ochotą i zaangażowaniem realizowali projekt. Utrwalanie wiadomości na podstawie kart graficznych było bardziej atrakcyjne od zwykłego powtarzania wiedzy. Wykazywali się pomysłowością, dbałością o wygląd estetyczny swoich prac. Referowali je swoim kolegom i koleżankom.
 •  

Projekt edukacyjny  w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

Urszula Heinze

 • Temat projektu realizowanego przez uczniów klasy V „c”: „ Ortograficzne potyczki” – na podstawie księgozbioru biblioteki szkolnej.
 • W realizacji projektu uczestniczyło 19 dzieci;
 • Termin realizacji projektu – od 8.05. do 16.05.2023 r.
 • Cele projektu:

– utrwalenie zasad ortografii polskiej;

-poszerzenie wiedzy z literatury i gramatyki polskiej;

– kształtowanie świadomości językowej;

– doskonalenie umiejętności korzystania ze słowników, atlasów i innych źródeł kultury;

-kształcenie umiejętności pracy w grupie, prezentowania swojej wiedzy na forum klasy;

– wzbogacanie wiedzy o Polsce oraz o jej dorobku kulturowym.

 • Etapy realizacji projektu

Najpierw uczniowie zostali poinformowani o celach projektu oraz zapoznani z zasadami pracy w grupach.

Uczniowie zostali podzieleni na 5 zespołów  a każda grupa otrzymała do wykonania inne zadanie oraz instrukcje, jak je wykonać. Przystanki ortograficzne były zatytułowane:

-„Ortograficzne domino” – uczniowie przygotowali wiele kartoników. Na każdym z nich był napisany z lewej i z prawej strony wyraz z inną zasadą ortograficzną.  Dzieci przygotowując kartoniki, szukały tych słów w słownikach ortograficznych. Chętni do zabawy powinni dobierać kartoniki zgodnie z daną zasadą ortograficzną.

-„Ortograficzne kalambury” – uczniowie pisali na pojedynczych kartkach wyraz z trudnością ortograficzną z jednej strony. Na odwrocie natomiast znajdował się rysunek będący ilustracją danego słowa. Uczestnicy zabawy losowali kartki. Musieli pokazać za pomocą mimiki i gestów ten znak. Osoba, która odgadła wyraz zapisany na kartce, musiała podać poprawną jego pisownię i wtedy dostawała punkt. Uczestnik, który zdobył najwięcej punktów, zwyciężał.

– Krzyżówki ortograficzne – uczniowie przy ich tworzeniu korzystali ze słownika ortograficznego i ze słownika języka polskiego.

-Wędrówki po Polsce  – uczniowie narysowali kontur Polski i umieścili na nim w odpowiednich miejscach nazwy zabytków i obiektów charakterystycznych dla tych miast. Zadaniem uczniów biorących udział w zabawie było odgadnięcie, gdzie znajdowały się te obiekty i podanie poprawnej pisowni tych nazw.

Uczniowie prezentowali efekty swojej pracy na lekcji języka polskiego. Niektóre pomoce zostaną wykorzystane do nauki ortografii przez dzieci z  innych klas.

 • Podsumowanie i wnioski z rezultatów projektu.

Uczniowie, realizując ten projekt, mogli spojrzeć na naukę ortografii w sposób niestandardowy, a wręcz zabawowy.  Angażowali się i wykazywali dużą pomysłowością oraz chęcią do pracy.


Projekt edukacyjny  w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

Urszula Heinze

 • Temat projektu: „ Co warto przeczytać ?- na podstawie księgozbioru biblioteki szkolnej klasa IV „a”  rekomenduje utwory literackie młodszym kolegom.
 • W realizacji projektów uczestniczyło 24 dzieci.
 • Termin realizacji projektu – od 22.05. do 31.05.2023 r.

Cele projektu:

– utrwalenie wiedzy na temat poznanych w klasie IV tekstów literackich;

-rozwijanie zainteresowań literackich;

-kształcenie umiejętności prezentowania swojej wiedzy na forum klasy;

– kształtowanie świadomości literackiej;

-zachęcenie do czytania lektur uczniów klas  młodszych;

-rozwijanie umiejętności korzystania z różnych źródeł kultury w celu poszukiwania informacji.

 • Etapy realizacji projektu

Najpierw uczniowie zostali poinformowani o celach projektu oraz zapoznani z zasadami pracy.

Każde dziecko miało przydzielony jeden utwór do opracowania w postaci literacko – graficznej. Uczniowie byli zachęceni do korzystania z księgozbioru w celu uzupełnienia i poszerzenia wiadomości o lekturach. Ponadto można było  wykazać się umiejętnościami korzystania z programów komputerowych. Na koniec prace dzieci zostały zaprezentowane w klasie, a później umieszczone na korytarzu szkolnym w miejscu widocznym dla klas młodszych.

Dzieci wykazały się dużym zaangażowaniem oraz pomysłowością, a także zdolnościami plastycznymi. W ciekawy i atrakcyjny sposób zareklamowały lektury młodszym uczniom, przypominając sobie równocześnie omówione wcześniej teksty.


PROJEKT EDUKACYJNY

W ramach realizacji zadań Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, uczniowie realizowali edukacyjny projekt czytelniczy:

„W świecie baśni Hansa Christiana Andersena na podstawie baśni ‘Brzydkie kaczątko’ i księgozbioru podręcznego biblioteki szkolnej”

            W projekcie wzięło udział 17 uczniów klasy IIA Szkoły Podstawowej im. Integracji Europejskiej w Tarnowie Podgórnym. Projekt realizowany był – termin realizacji-maj

Książka jest jednym z najważniejszych środków oddziaływania na osobowość dziecka. Rozwijanie zainteresowań czytelniczych wśród najmłodszych jest bardzo ważne, gdyż kontakt z lekturą ma ogromny wpływ na rozwój intelektualny i psychiczny człowieka. Dziś w dobie komputerów i telewizji, szczególnie ważne staje się kształtowanie w człowieku nawyku i potrzeby obcowania z książką. Obok rodziny, która jako pierwsza zaszczepia zainteresowania czytelnicze dziecku, bardzo ważną rolę w tym zakresie odgrywa szkoła.

Baśnie kształtują i rozwijają osobowość dziecka. Poprzez pryzmat baśni dziecko poznaje świat, doświadcza bycia w różnych środowiskach. Dzięki czytaniu tej pięknej literatury staje się lepsze, bogatsze wewnętrznie i pragnie  aby nad całym światem tryumfowało dobro i sprawiedliwość. Już od najmłodszych lat powinniśmy wprowadzać dzieci w krainę baśni, gdyż jest to niezastąpione pożywienie dla dziecięcego  serca.

Cele projektu

Cel główny:

 • rozwijanie zainteresowań i nawyków czytelniczych uczniów;
 • promocja literatury i czytelnictwa wśród uczniów.

Cele szczegółowe:

 • zachęcanie uczniów do sięgania po literaturę piękną;
 • wprowadzenie dzieci w świat baśni;
 • rozwijanie wyobraźni, odwoływanie się do dziecięcych uczuć i wrażliwości -uwrażliwianie na dobro i zło;
 • przygotowanie do poszukiwania potrzebnych informacji i materiałów;
 • doskonalenie umiejętności językowych;
 • wyrabianie nawyków pożytecznego spędzania wolnego czasu;
 • wspomaganie rozwoju emocjonalnego, dostarczanie pozytywnych przeżyć, budowanie poczucia własnej wartości, uczenie wartości moralnych;
 • zapobieganie uzależnieniom od telewizji i komputerów;
 • uświadomienie rodzicom roli książki i nawyku czytania w procesie edukacji i w życiu dziecka.

Metody:

 • słowna – pogadanka, opis, opowiadanie, posługiwanie się książką;
 • oglądowa – pokaz, ilustracje, książka, obraz;
 • praktyczna – pytania, zagadki, prace plastyczne;

Etapy realizacji projektu:

 1. Uczniowie odwiedzili bibliotekę szkolną, wypożyczając interesujące je baśnie Andersena. Zostali zapoznani z życiem i twórczością Hansa Christiana Andersena oraz wysłuchali wspólnie wybranej baśni pt. „Brzydkie kaczątko”. Samodzielnie czytali i opowiadali też inne wybrane przez siebie baśnie: „Nowe szaty cesarza”, „Królowa Śniegu”, „Dziewczynka z zapałkami”, „Słowik”, „Królewna na ziarnku grochu”, „Dzikie łabędzie”.
 2. Wykonali ilustrację do baśni „Brzydkie kaczątko”. Wszystkie prace zostały umieszczone na wystawie na korytarzu szkolnym i zaprezentowane rodzicom, nauczycielom i uczniom naszej szkoły.

3.Różne wydania baśni wypożyczonych z biblioteki szkolnej oraz te, które przynieśli z domu zostały wyeksponowane w klasowym kąciku czytelniczym.

4.Nauczyli się śpiewać piosenki pt. „Podróż do krainy baśni”, interpretując ją ruchowo wg własnych pomysłów.

5.Układali puzzle przedstawiające postacie baśniowe oraz rozwiązywali zagadki, a także obejrzeli wspólnie filmiki-baśnie: „Brzydkie kaczątko” i Calineczka”.

Podsumowanie

Założeniem projektu było rozbudzenie motywacji do czytania oraz poznanie konkretnych pozycji baśni Hansa Christiana Andersena  oraz rozwijanie aktywności i ciekawości związanej ze światem książki.

Podczas zajęć w ramach projektu dzieci zdobyły wiele ciekawych informacji. Były mocno zaangażowane w wykonanie poszczególnych zadań. Niniejszy projekt  stworzył uczniowi szansę poznawania świata książki i rozwoju zainteresowań czytelniczych.

Violetta Murawska

 


Projekt edukacyjny w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

Temat projektu: Mali Detektywi

Książka: Detektyw Pozytywka Grzegorza Kasdepke

Liczba uczestników: 20 osób – kl. II B

Termin realizacji: 29.05. – 2.06. 2023 r.

Cele projektu:

– rozbudzenie zainteresowań czytelniczych;

– wzbogacenie słownictwa oraz wiedzy ogólnej;

– poszerzanie wiedzy o pracy detektywa oraz realizacja założeń preorientacji zawodowej;

– rozwijanie myślenia logicznego i przyczynowo-skutkowego;

– doskonalenie rozumienia różnych zjawisk przyrodniczych;

– rozwijanie kompetencji cyfrowych;

– przypomnienie wiadomości na temat pisania ogłoszenia;

– ćwiczenie motoryki małej;

– budowanie umiejętności pracy w zespole oraz argumentowania.

 Etapy realizacji:

I Etap – wypożyczenie książek

II Etap – zapoznanie z lekturą oraz autorem

III Etap – omówienie treści

IV Etap – różnorodne działania proponowane przez nauczyciela odnoszące się do

treści książki

Opis działań:

 1. Wypożyczenie książek z zasobów biblioteki szkolnej.
 2. Quiz dotyczący treści lektury.
 3. Wyszukiwanie najważniejszych informacji dotyczących autora oraz jego książek.
 4. Stworzenie biblioteczki z innymi pozycjami napisanymi przez Grzegorza Kasdepke.
 5. Omówienie treści lektury, bohaterów oraz najważniejszych wątków.
 6. „Top secret” – stacje zadaniowe z zagadkami matematycznymi.
 7. Wykonanie kaktusów z materiałów recyklingowych.
 8. Stworzenie notatki w postaci mapy myśli dotyczącej pracy detektywa.
 9. Obserwacja mieszkańców łąki za pomocą lup.
 10. „Klasowe biura detektywistyczne” – zabawa w detektywów rozwiązujących zagadki.
 11. Pisanie krótkiej recenzji dotyczącej przeczytanej lektury oraz podsumowanie projektu.

Podsumowanie i wnioski z rezultatów projektu:

Uczniowie byli bardzo zaangażowani w realizację projektu. Z dużym entuzjazmem podejmowali się kolejnych zadań oraz wyzwań. Okazywali duże zaciekawienie dotyczące pracy detektywa, jego atrybutów oraz możliwości podjęcia pracy w tym zawodzie. Wielu uczniów zadeklarowało chęć przeczytania dalszych przygód detektywa Pozytywki”.

Magdalena Kandulska


Projekt edukacyjny  w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

Temat: Wizyta w Bibliotece Publicznej w Tarnowie Podgórnym

Liczba uczestników: 48

Termin realizacji: 31.05. 2023r.

Cel projektu:

 • propagowanie czytelnictwa
 • zapoznanie dzieci z biblioteką i jej rolą
 • zapoznanie uczniów z zasadami korzystania z biblioteki
 • omówienie głównych pomieszczeń biblioteki
 • prezentacja książek z księgozbioru biblioteki
 • wyrabianie pozytywnego stosunku do książki i biblioteki
 • utrwalenie pojęć: biblioteka, bibliotekarz
 • doskonalenie umiejętności głośnego czytania
 • poznanie miejsc związanych z kulturą na terenie naszej gminy

Opis działań:

W ostatnim tygodniu maja klasy pierwsze wybrały się na spacer do Biblioteki Publicznej w Tarnowie Podgórnym. Panie bibliotekarki przygotowały lekcję biblioteczną i zaprezentowały teatrzyk kamishibai. Dzieci miały okazję zapoznać się z bogatym księgozbiorem gminnej biblioteki i odkryć prawdziwe perełki: książki pisane alfabetem Braille’a, literaturę w języku angielskim, niemieckim i wiele, wiele innych. Mamy nadzieję, że dzięki tej wizycie, nasi uczniowie wezmą sobie do serca słowa Wisławy Szymborskiej, że „czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła”.

Magdalena Dziamska


Dnia 31.05. 2023 r. gościliśmy w naszej szkole szczególną osobę – podróżnika, biografistę , autora książek dla dzieci i młodzieży – p. Łukasza Wierzbickiego.

Pisarz zabrał uczniów klas czwartych, piątych i szóstej w niesamowitą podróż po świecie śladami znanych i do dziś podziwianych ludzi. Dzieci dowiedziały się o Kazimierzu Nowaku, któryw latach 1931 -1936 przemierzył Afrykę z północy na południe rowerem, pieszo, konno, czółnem a także pociągiem. Zobaczyli interesujące zdjęcia z samotnego rejsu Aleksandra Doby, pierwszego człowieka, który kajakiem przepłynął Ocean Atlantycki z kontynentu na kontynent dzięki sile mięśni. Jakże sympatyczny był widok niedźwiedzia Wojtka, który przemierzał szlak bojowy z Armią Andersa w czasie II wojny światowej, a utrwalony został na filmie archiwalnym wyświetlonym przez biografistę.

Młodym widzom nie zabrakło też niesamowitych wrażeń i przeżyć, a to za sprawą niecodziennych efektów zastosowanych przez p. Łukasza Wierzbickiego. Mogli przeżyć chwile grozy, słysząc ryk dzikich zwierząt, poczuć spadające na widownię krople wody czy wcielić się w kierowcę przemierzającego dzikie wertepy…

Witalizm, optymizm i oryginalność cechowały naszego gościa, który zachęcał młodzież, by tak jak on realizowała swoje marzenia i odkrywała pasje. Spotkanie z pisarzem na długo pozostanie w pamięci dzieci, które na koniec podziękowały podróżnikowi brawami i otrzymały autografy. Być może sięgną także po jego książki: „Afryka Kazika”, „Ocean to pikuś”, „Dziadek niedźwiadek”, „Rowerem i pieszo przez Czarny Ląd”, „Machiną przez Chiny”, „Wokół świata na wariata” i po wiele innych…

Urszula Heinze


Projekt edukacyjny  w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

 Temat projektu:Ze słownikiem w ręku, czyli słowa ukryte w książkach”
– praca ze słownikami

Liczba uczestników: 20 osób  – kl. IIIa

Termin realizacji: 1-2.06.2023 r.

Cele projektu:

 • zapoznanie z rodzajami słowników
 • ćwiczenie umiejętności posługiwania się różnymi słownikami
 • wykorzystanie słownika w celu odnalezienia znaczeń wybranych wyrazów
 • tłumaczenie słów z wykorzystaniem słowników języków obcych
 • wzbogacenie słownictwa i wiedzy ogólnej
 • tworzenie tekstów przy pomocy słowników
 • ukazanie słownika jako pomocy dydaktycznej

Etapy realizacji:

I Etap – wypożyczenie słowników

II Etap – zapoznanie z rodzajami słowników i ich budową, przeznaczeniem

III Etap – działania proponowane przez nauczyciela odnoszące się do pracy ze słownikami

Opis  działań:

 1. Wspólne wypożyczenie różnych słowników znajdujących się w bibliotece szkolnej
 2. Zapoznanie z rodzajami słowników. Rozmowa na temat ich przydatności.
 3. Uzupełnienie tekstu dyktanda przy pomocy słowników.
 4. Samodzielne układanie przez dzieci tekstu dyktanda przy użyciu słowników ortograficznych.
 5. Wiele słów – jedno znaczenie – wyszukiwanie wyrazów bliskoznacznych w słownikach.
 6. Tłumaczenie tekstów znanych dzieciom piosenek z j.angielskiego na j.polski z wykorzystaniem słownika.

Podsumowanie i wnioski z rezultatów projektu:

Projekt został przeprowadzony zgodnie z założeniami. Uczniowie byli zainteresowani zaproponowanymi im działaniami. Aktywnie i z dużym zaangażowaniem uczestniczyli w zajęciach i wykazywali się samodzielnością w pracy ze słownikami różnego rodzaju. Sprawnie tworzyli teksty korzystając z pomocy słowników. Dobrze radzili sobie z wyszukiwaniem haseł w słownikach.

Agnieszka Wisniewska

 


Projekt edukacyjny  w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

Klasa 3b  Wychowawca: Agnieszka Dykiert

 • temat projektu „Klasa 3b w świecie mitów” – tygodniowy projekt edukacyjny realizowany w oparciu o książkę  Grzegorz Kasdepke „Mity dla dzieci”
 • liczba uczestników 22 uczniów
 • termin realizacji 17-21. 04. 2023 r.
 • cele projektu
 • Promowanie czytelnictwa, zachęcanie do samodzielnego czytania
 • Zachęcanie do korzystania ze zbiorów biblioteki
 • Poznanie twórczość Grzegorz Kasdepke
 • Rozbudzenie zainteresowań mitami greckimi
 • Integracja zespoły klasowego
 • Rozwijanie umiejętności współpracy w grupie
 • Poznanie związków frazeologicznych
 • Rozwijanie wyobraźni
 • Realizacja przedstawienia teatralnego w oparciu o lekturę
 • Promowanie zdrowego odżywiania
 • etapy realizacji

Każdego dnia tygodnia uczniowie realizowali zagadnienie związane z lekturą na zajęciach edukacji wczesnoszkolnej z obszarów: polonistycznego, matematycznego, plastycznego i sportowego.

Ostatnim etapem było przygotowanie przedstawienia teatralnego w oparciu o lekturę wraz z klasą 3a i zaprezentowanie go rodzicom i uczniom klas starszych.

 • opis działań;

Poniedziałek

 • Wspólne spotkanie uczniów, wysłuchanie słuchowisk. Związki frazeologiczne pojawiające się w lekturze.
 • Spotkanie na dywanie, karta pracy uczeń musi zapisać z jakiego mitu pochodzi przedmiot.
 • Minotaur w labiryncie graficzny labirynt do przejścia.
 • Definicja mitu i mitologii praca w zeszytach.

Wtorek

 • Wykonywanie portretów wybranych bogów w formacie A3 dowolna techniką.
 • Olimp – wstawa portretów bogów.
 • Ćwiczenia polonistyczne: opis mitu, opis bohatera, własna mityczna przygoda, rodzaje utworów literackich.

Środa

 • Wybory Matematycznego Boga i Bogini Olimpu. Dodawanie i odejmowanie sposobem pisemnym. Zwycięzcy otrzymali rogi obfitości.

Czwartek

 • Napoje bogów. Uczniowie podzieleni na czteroosobowe zespoły wykonywali wybrany napój.
 • Uczta bogów – przygotowanie wspólnego posiłku, omówienie wartości odżywczych przygotowanych napojów.

Piątek

 • Boska Olimpiada – uczniowie tego dnia przynieśli do szkoły dowolny atrybut dowolnego boga. Brali udział konkurencjach sportowych. Na zwycięzców czekał liść laurowy.
 • podsumowanie i wnioski z rezultatów projektu.

Tydzień z mitami przyniósł dzieciom wiele satysfakcji. Udało się zrealizować wszystkie zamierzone cele w bardzo atrakcyjny sposób. Uczniowie byli bardzo zaangażowani, wychodzi z własną inicjatywą. Uczniowie wykazali bardzo duże zainteresowanie związane z tematyką mitów greckich.


Pierwsze zakupy książek z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

Z wielką radością informujemy, że zostały zakupione i już do nas dojechały pierwsze książki z programu NPRCz. Książki są w trakcie opracowywania, a od nowego roku szkolnego będą z nich korzystać wszyscy uczniowie naszej szkoły.

Wasze bibliotekarki


Projekt edukacyjny  w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

Madgalena Dziamska kl. I C

Temat: „Z pamiętnika Plastusia”

Liczba uczestników: 16

Termin realizacji: 15-22.05.2023 r.

Cel projektu:

 • zapoznanie z treścią lektury Marii Kownackiej „Plastusiowy Pamiętnik”
 • propagowanie czytelnictwa
 • doskonalenie umiejętności głośnego czytania
 • wzbogacanie słownictwa
 • poznanie techniki pisania stalówką
 • integracja zespołu klasowego

Etapy realizacji:

 1. Wypożyczenie lektury
 2. Zapoznanie z lekturą
 • Realizacja zamierzeń
 1. Podsumowanie projektu.

Opis działań:

 • wspólne wybranie się do biblioteki szkolnej i wypożyczenie lektury
 • zapoznanie się z treścią lektury
 • sporządzenie notatki dotyczącej autorki
 • ulepienie Plastusia z plasteliny
 • układanie chronologicznie wydarzeń na podstawie historyjki  obrazkowej
 • przygotowanie słowniczka
 • lekcja kaligrafii
 • narysowanie portretu Plastusia
 • zabawy z kałamarzem i praca plastyczna tworzona z kleksów z atramentu
 • uzupełniania zdań
 • oglądanie fragmentów filmu
 • urządzenie klasowej wystawy

 

Podsumowanie i wnioski  z rezultatów projektu

Projekt został zrealizowany zgodnie z założeniem, wszystkie cele rozstały zrealizowane. Dzieci z dużym zainteresowaniem wysłuchały treści lektury, a potem chętnie angażowały się we wszystkie działania, które były przewidziane w projekcie.  Największą atrakcją była lekcja kaligrafii i pisanie stalówką,  projekt zakończył się urządzeniem klasowej wystawy prac plastycznych i zwróceniem książek do szkolnej biblioteki. Magdalena Dziamska

 


Projekt edukacyjny  w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

 Temat projektu: Bohater w każdym z nas na podstawie „Jak Wojtek został strażakiem” Czesława Janczarskiego.

Liczba uczestników: 15 osób  – kl. I A

Termin realizacji: 24.04 – 28.04.2023 r.

Cele projektu:

– rozbudzenie zainteresowań czytelniczych

– wzbogacenie słownictwa, wiedzy ogólnej
-poszerzanie wiedzy o pracy strażaka
-utrwalanie numerów alarmowych
-zapoznanie z zasadami obowiązującymi podczas sytuacji zagrażających bezpieczeństwu i życiu

– wyjaśnienie różnorodności określenia „bohater”

– odkrywanie własnych mocnych stron

-kształtowanie postaw prospołecznych

 

Etapy realizacji:

I Etap – wypożyczenie książek

II Etap – zapoznanie z lekturą

III Etap – omówienie treści

IV Etap – różnorodne działania proponowane przez nauczyciela odnoszące się do treści książki

 

Opis  działań:

 1. Wspólne wypożyczenie książek z zasobów biblioteki szkolnej, przypomnienie zasad „dobrego czytelnika”.
 2. Zapoznanie z autorem lektury, wiadomościami zawartymi na okładce i oznaczeniem bibliotecznym.
 3. Zapoznanie z lekturą w klasie oraz samodzielny trening czytania w domu.
 4. Omówienie treści, bohaterów, ustalenie kolejności wydarzeń.
 5. Tworzenie plakatów z numerami alarmowymi.
 6. Odgrywanie scenek rodzajowych dotyczących wzywania pomocy.
 7. Wyjaśnienie pojęć: odpowiedzialność i bohater. Dyskusja na temat tego kiedy można nazwać kogoś bohaterem.
 8. Zabawa „jestem super w…” – dzieci podają piłkę do wybranej osoby, a ta kończy zdanie, wymieniając swoje mocne strony.
 9. Wykonanie pracy plastycznej „Jestem super-bohaterem gdy…”.
 10. Zaproszenie gościa specjalnego – Strażaka. Omówienie zasad postępowania podczas sytuacji zagrażających bezpieczeństwu i życiu. Zapoznanie uczniów z charakterystyką zawodu strażaka oraz sprzętem, którym się posługuje w pracy.
 11. Przeprowadzenie treningu „Małego Strażaka”, przez zaproszonego gościa – zabawy i ćwiczenia z wykorzystaniem sprzętu strażackiego.

Podsumowanie i wnioski z rezultatów projektu:

Projekt został przeprowadzony zgodnie z założeniami. Uczniowie byli podekscytowani swoją pierwszą lekturą i dbali o poszanowanie wypożyczonych książek. Chętnie podejmowali próby czytania oraz analizowania treści. Dzieci aktywnie uczestniczyły w proponowanych działaniach. Z zaangażowaniem wysłuchały zaproszonego gościa specjalnego oraz z ekscytacją wzięli udział w ćwiczeniach.

Magdalena Miłosz i wychowawczyni kl. I A

   


PROTOKÓŁ ZE SZKOLNEGO KONKURSU  W RAMACH NPRCz

„MÓJ POMYSŁ NA URATOWANIE ZIEMI” dla klas IV – VIII

z dnia 30. 04. 2023 roku

w Szkole Podstawowej nr 2 im. Integracji Europejskiej w Tarnowie Podgórnym

Na konkurs uczniowie przekazali  wykonane przez siebie prace.

 Komisja w składzie :  Renata Knaś,  Jolanta Siwczak,  oceniając uczestników wyłoniła  następujących zwycięzców:

I   MIEJSCE-  Anastazja Spinner- kl. 4 a

II   MIEJSCE-  Tymoteusz Domaszewicz- kl. 4 b

   Zwycięzcom gratulujemy !

   Renata Knaś , Jolanta Siwczak – nauczyciele bibliotekarze

   Tarnowo Podgórne, 18.05.2023 roku


Temat projektu: Podróże z Nelą, małą reporterką na podstawie „Nela, mała reporterka. 10 niesamowitych przygód Neli”.

Liczba uczestników: 21

Termin realizacji: 15 – 19.05. 2023 r.

W maju 2023 roku, klasa 2c przystąpiła do realizacji projektu edukacyjnego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. W projekcie brało udział 21 dzieci, a jego tematem były podróże z Nelą, małą reporterką na podstawie „Nela, mała reporterka. 10 niesamowitych przygód Neli”.

Celem projektu było:

– zachęcenie dzieci do czytania książek,

– rozwijanie aktywności i ciekawości związanej ze światem książek,

– poszerzanie wiedzy o świecie,

– wzbogacenie słownictwa, wiedzy ogólnej

– wyrabianie nawyku korzystania z bogactwa literatury pięknej

– rozwijanie wyobraźni oraz umiejętności ekspresyjnego wyrażania własnych przeżyć

– rozwijanie twórczości literackiej i plastycznej

– kształtowanie zmiany postaw i nastawień do czytania, wyrobienie nawyku częstego sięgania po książkę

– rozwijanie postaw koleżeństwa i wzajemnej życzliwości.

Projekt rozpoczęliśmy wspólnym przejściem do biblioteki szkolnej i wypożyczeniem książki o Neli i jej przygodach. Następnie poznawaliśmy przygody naszej bohaterki czytając książkę to w sali, to na dworze.

Na podstawie opowiadania Neli, stworzyliśmy plakat z rzeczami, które należy zabrać w daleką podróż do egzotycznych krajów. Opowiadaliśmy o własnych wojażach do innych krajów i przygodach, które nas tam spotkały.

Stworzyliśmy także plakaty z krajami, które odwiedziła nasza bohaterka. Narysowaliśmy kontury Boliwii, Zanzibaru i Tajlandii. Dowiedzieliśmy się najpierw i pozbieraliśmy informację na temat kultury wymienionych krajów, jak żyją ludzie, co się w nich je, jak tam wygląda i jakie żyją tam zwierzęta. Plakaty te wywiesiliśmy przed naszą salą, żeby  uczniowie innych klas mogli je oglądać i dowiedzieć się czegoś o tych krajach.

Na zajęciach komputerowych, na których uczyliśmy się korzystać z internetu, wyszukiwaliśmy w Google informacji o Boliwii, Zanzibarze i Tajlandii, dowiedzieliśmy się jakie zwierzęta zamieszkują te rejony. Potem w programie Panit sami narysowaliśmy zwierzęta, które podczas swoich przygód spotkała Nela.

Projekt został zrealizowany zgodnie z założeniami. Dzieci chętnie i aktywnie uczestniczyły w proponowanych zajęciach. Zainteresowały się przygodami bohaterki książki na tyle, że postanowili sami wypożyczać dalsze części przygód Neli ze zbiorów biblioteki szkolnej.

Opracowała

Agnieszka Hancyk

c


Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Informujemy wszystkich zainteresowanych, że w  kwietniu w naszej szkole została przeprowadzona – zapowiadana wcześniej – ankieta czytelnicza. Celem  ankiety było pozyskanie informacji o preferencjach czytelniczych naszych uczniów, sposobów spędzania czasu wolnego i  ich oczekiwań dotyczących zasobów biblioteki szkolnej.

Ankieta została przeprowadzona  osobno dla klas 2 – 3 i dla klas 4-8.

Na  103 uczniów klas 2 – 3 na ankietę odpowiedziało 83 uczniów.

Na 188 uczniów klas 4-8 na ankietę odpowiedziało 175 uczniów.

Wyniki ankiet posłużyły nam do opracowania listy zakupowej z funduszy NPRCz. Lista ta powstała również po uwzględnieniu sugestii i życzeń nauczycieli naszej szkoły oraz konsultacji z pracownikami Biblioteki Publicznej w Tarnowie Podgórnym.

Kolejnym etapem było zatwierdzenie w/w listy przez Przewodniczącą Rady Rodziców i Przewodniczącą Samorządu Uczniowskiego.

Po uzyskaniu środków finansowych z MEN – u przystąpimy do realizacji zakupów książkowych.

Szkolne Bibliotekarki


Projekt edukacyjny  w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

Justyna Chudyka-Dobies kl.V A

 

 • Temat projektu: Uczta bogów greckich
 • Liczba uczestników: 39 uczniów (klasa 5A, klasa 5B)
 • Termin realizacji: 17 i 21 kwietnia 2023 r. podczas dwugodzinnej lekcji języka polskiego
 • Celów projektu:
 • zachęcenie uczniów do zapoznania się z innymi wersjami mitów niż tymi, które są dostępne w podręczniku,
 • nauka wystąpień publicznych,
 • zachęta do samodzielnego poszukiwania informacji w bibliotece na temat wylosowanych postaci mitologicznych,
 • rozwój kreatywności,
 • doskonalenie zdolności scenicznych (teatralnych).
 • Etapy realizacji:
 1. Przygotowanie fragmentów mitów dla poszczególnych uczniów przez nauczyciela.
 2. Losowanie fragmentów.
 3. Poszukiwanie w bibliotece dodatkowych informacji o wylosowanym bohaterze mitologicznym.
 4. Przygotowanie strojów oraz wystąpień.
 5. Wystąpienie przed klasą i opowiedzenie mitu z perspektywy mitycznego bohatera
 6. Ocena koleżeńska.
 7. Uczta bogów – zjedzenie przygotowanych przez uczniów potraw.
 • Podsumowanie i wnioski z rezultatów projektu: Uczniowie byli bardzo zainteresowani możliwością wcielania się w jednego z mitycznych bohaterów. Rozbudziło to ich ciekawość. Chętnie wymieniali się informacji i ciekawostkami na temat swoich postaci. Nauczyli się, jak panować nad stresem podczas wystąpień publicznych. Niektórzy po raz pierwszy mieli okazję zaprezentować się przez większą grupą słuchaczy. Piątoklasiści przećwiczyli również umiejętność pięknego opowiadania wylosowanej historii.


PROJEKTY  EDUKACYJNE

Zgodnie z zapowiedzią będziemy w tej zakładce publikować sprawozdania z przeprowadzonych w klasach projektach czytelniczych wykorzystujących książki znajdujące się w bibliotece szkolnej.

Poniżej zamieszczamy pierwsze sprawozdanie przysłane przez p. Justynę Chudykę- Dobies


Ankieta czytelnicza

Informujemy, że w związku z przyznaniem środków z NPRCz m.in.  na zakup książek w naszej szkole została przeprowadzona ankieta czytelnicza wśród uczniów. Obecnie ta ankieta jest opracowywana,

a jej wyniki zostaną opublikowane w najbliższym czasie.

Szkolne Bibliotekarki


Warsztaty Origami w Bibliotece Szkolnej

Tuż przed świętami wielkanocnymi, a dokładnie w dniach 30 marca i 4 kwietnia br. w bibliotece naszej szkoły odbyły się warsztaty origami.

Tematem warsztatów prowadzonych przez szkolne bibliotekarki było wykonanie koszyczka i ozdób wielkanocnych z papieru.

W warsztatach uczestniczyło łącznie 21 osób.

Celem zajęć było zapoznanie się z podstawami sztuki origami, umiejętność pracy ze schematami origami i wykonanie ozdób.

Na początku dzieci dowiedziały się czym jest sztuka origami.

Origami to po japońsku „składać papier” i jest nazwą starej, wschodniej sztuki  polegającej na składaniu papieru, dzięki której można uzyskać całą gamę kształtów związanych z naturą. Origami należy do najstarszej tradycji tego kraju.

Na bazie origami dzieci i dorośli kształcą swój smak artystyczny, wyrabiają sprawność manualną, usprawniają koordynację wzrokowo-ruchową. Origami bardzo uspokaja i wycisza.

W dalszej części zajęć dzieci otrzymały schematy wykonania koszyczka i papier.

Po krótkim kursie „czytania” schematu uczniowie ochoczo zabrali się do pracy. Każdy krok był najpierw demonstrowany, a potem wykonywany wspólnie wraz z  prowadzącą zajęcia. Na tych zajęciach uczniowie przyswoili sobie tzw. „Bazę drzwi” będącą wyjściową do wykonania wielu figur. Efektem pierwszych zajęć były różnokolorowe  koszyczki wielkanocne.

Kilka dni później , na kolejnych zajęciach uczniowie poznali „Bazę trójkąt” i „Bazę kwadrat” będące podstawą do wykonania z kwadratowej kartki papieru innych figurek origami, w tym „Kurki” , która była naszym kolejnym wyzwaniem. Okazało się, że teraz było trudniej, ale po kilku próbach, naprawie błędnych zgięć papieru  i tym razem odnotowaliśmy sukces. Kolorowe kurki zamieszkały w koszyczkach, co widać na poniższych zdjęciach.

Jolanta Siwczak i Renata Knaś

LIST OTWARTY DO RODZICÓW I UCZNIÓW
Miło nam poinformować, że nasza szkoła została zakwalifikowana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej do grupy szkół, które otrzymają wsparcie finansowe dla
biblioteki szkolnej w ramach programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”. Celem tego programu jest podniesienie czytelnictwa  poprzez uatrakcyjnienie księgozbiorów bibliotek szkolnych i organizację różnych inicjatyw czytelniczych.

W projekcie bierze udział cała szkoła. Za otrzymane środki planujemy zakup nowości wydawniczych pozostających w sferze zainteresowań uczniów, organizację spotkania z pisarzem, zakup laptopa i regałów do biblioteki.
W ramach projektu w naszej szkole została przeprowadzona ankieta, w ramach której uczniowie zaproponowali tytuły, autorów i serie wydawnicze książek, do zakupienia przez bibliotekę.

Szanowni Państwo!
Powszechnie wiadomo, że kluczem do wiedzy jest czytanie. Stąd też naszym wielkim, wspólnym  zadaniem jest wytworzenie silnej motywacji do czytania, sprawienie, by czytanie było dla naszych dzieci zajęciem atrakcyjnym.

Pamiętajmy – nie rodzimy się z potrzebą czytania, jednak nabywamy ją w ciągu całego życia.

Bibliotekarki S.P. nr 2 w Tarnowie Podgórnym

Jolanta Siwczak i Renata Knaś

Poniżej przedstawiamy Państwu list, którego autorką jest:

pani Irena Koźmińska
Prezes fundacji – „Cała Polska czyta dzieciom”

Drodzy Rodzice

Każdy z nas pragnie dla swego dziecka dobrego dzieciństwa i szczęśliwej przyszłości. Ale czy wiemy, jak to osiągnąć? Jak sprawić, by dziecko wyrosło na człowieka zdrowego emocjonalnie, samodzielnego i mądrego, otwartego na ludzi, dobrze radzącego sobie we współczesnym świecie, umiejącego wykorzystywać swoje predyspozycje i uzdolnienia? Wiele zależy od nas, rodziców.

Dzieciom przede wszystkim potrzebna jest nasza ciepła, cierpliwa obecność i przewodnictwo – rozmowy, współczucie i wsparcie, kształtowanie dobrych nawyków, ostrzeżenia, ćwiczenia w mówieniu i myśleniu, a także nasz własny przykład. To daje im wiarę w swoje siły, a także poczucie oparcia w rodzinie.

Rodzice, którym zależy na dobrym wychowaniu dziecka, wiedzą, że nie da się tego zrobić, nie poświęcając mu osobiście czasu, nie tłumacząc, nie czytając. Dziecko bowiem uczy się życia, obserwując swych najbliższych w milionach codziennych sytuacji i wspólnych zajęć. To ich styl życia, ich język i ich wartości przejmuje.

Wychowanie nie może polegać jedynie na reagowaniu na dziecięce błędy i karach za złe zachowanie. Przecież dziecko samo z siebie zwykle nie wie- bo i skąd miałoby wiedzieć? – co jest dobre, a co jest złe, dopóki mu tego spokojnie i wielokrotnie nie wytłumaczymy.

Dlatego starajmy się spędzać z dzieckiem jak najwięcej czasu. Im więcej go dla dziecka wygospodarujemy, tym lepiej. Będzie mu łatwiej odnaleźć się i mądrze poruszać we współczesnym świecie pełnym hałaśliwych atrakcji, fałszywych wartości i prawdziwych zagrożeń: od palenia papierosów i picia alkoholu, po wczesny seks, narkotyki i działania aspołeczne.

Dzieciństwo nie polega na kolekcjonowaniu gadżetów, lecz dobrych chwil z rodziną, dobrych wzorców i wartości, takich jak miłość, szacunek, poczucie bezpieczeństwa, radość.

Można wiele zrobić, codziennie czytając dziecku. Od urodzenia, gdyż zanim zacznie ono mówić i czytać, powinno się dobrze osłuchać z językiem i zbudować jak największy zasób słów, które rozumie. Ważne jest czytanie chłopcom, gdyż ich umiejętności językowe rozwijają się wolniej. Czytanie dziecku rozbudza jego wyobraźnię, dostarcza mu emocji i radości, poszerza wiedzę o świecie, przynosi dobre wzorce zachowań. Dzięki głośnemu czytaniu nauka w szkole będzie dla niego łatwiejsza i przyjemniejsza. Nie porzucajmy czytania, gdy dziecko potrafi już czytać samo. Rytuał głośnego czytania może trwać nawet wtedy, gdy jest już ono w gimnazjum. Codzienne czytanie to wspólnie spędzony czas, stałe wzmacnianie więzi i wzajemnego zaufania, a także doskonalenie najważniej­szej społecznej kompetencji – sprawnego posługiwania się językiem. Język to klucz do dobrej komunikacji z ludźmi i do samodzielnego zdobywania wiedzy. Czytanie jest jak witamina i szczepionka. Dzieci, którym czytamy, są mądrzejsze, znacznie bardziej odporne na toksyny współczesnej kultury i znacznie lepiej poradzą sobie w życiu.
Dlatego czytajmy dzieciom 20 minut dziennie. Codziennie!

Irena Koźmińska
Prezes fundacji ABCXXI”- Cała Polska czyta dzieciom.

 

NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA

Z wielką radością informujemy, że nasza Szkoła została zakwalifikowana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej do tej grupy szkół , które otrzymają w tym roku dotację i przystąpią do realizacji rządowego projektu w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2021-2025 – Priorytet 3.

Celem tego programu jest stworzenie warunków dla wzrostu czytelnictwa w Polsce poprzez realizację programów stworzonych przez instytucje, które zdecydowały się ubiegać o fundusze na zakup książek. Nasza Szkoła przystąpiła do realizacji tego przedsięwzięcia. Opracowany został szkolny projekt, zgodny z wymogami postawionymi przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, który został zatwierdzony i szkole przyznano łącznie 12000 zł. na zakup nowych książek. Książki kupowane będą zgodnie z oczekiwaniami i zainteresowaniami użytkowników biblioteki naszej Szkoły.

Aby tak się stało, w naszej Szkole będzie przeprowadzona ankieta wśród uczniów i konsultacje z nauczycielami, w ramach której zaproponują oni tytuły, autorów i serie wydawnicze książek, które według nich powinnyśmy zakupić.  Sugestie uczniów i nauczycieli będą podstawą do stworzenia  listy książek.

Wszelkie działania w ramach NPRCz będą starannie dokumentowane i publikowane na stronie szkoły w zakładce:

NPRCz w S.P.nr 2 im. Integracji Europejskiej w Tarnowie Podgórnym.

 

Szkolne bibliotekarki:

Jolanta Siwczak

Renata Knaś

 

Skip to content