HISTORIA SZKOŁY

Historia naszej szkoły rozpoczęła się w 1999 roku wraz z wprowadzeniem reformy systemu oświaty i utworzeniem szkół gimnazjalnych. Nasze gimnazjum było wtedy usytuowane przy szkole podstawowej w Tarnowie Podgórnym. Składało się z sześciu klas pierwszych i liczyło 150 uczniów.

Idea wybudowania szkoły pojawiła się już w 1992 roku. Po wprowadzeniu reformy zdecydowano, że nowy budynek pomieści gimnazjum i liceum. Grunt pod budowę szkoły przekazali państwo Kozakowscy z Tarnowa Podgórnego. Przetarg na budowę wygrało konsorcjum ofertowe przedsiębiorstwa usługowo – budowlanego Markhen + pana Marka Różewskiego i przedsiębiorstwa budowlanego pana Marka Trzmielewskiego. 3 września 1999 roku wmurowano kamień węgielny. W następnym roku w naszej szkole odbyła się wielkopolska inauguracja roku szkolnego 2000/2001, która zapoczątkowała naukę w nowym budynku.

Obecnie do gimnazjum w Tarnowie Podgórnym uczęszcza 350 uczniów w 15 oddziałach. Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzi 40 nauczycieli w tym nauczyciel bibliotekarz i wychowawca świetlicy. Mają oni do dyspozycji 18 sal lekcyjnych. Oferta edukacyjna szkoły uwzględnia zainteresowania językowe i sportowe młodzieży, czego wyrazem są zaangażowanie szkoły w międzynarodowe projekty edukacyjne oraz klasy sportowe.

Nasze gimnazjum jest szkołą na miarę XXI wieku, wyposażoną w nowoczesne pracownie specjalistyczne. W obecnej chwili uczniowie i nauczyciele mają do dyspozycji 10 multimedialnych sal lekcyjnych oraz 3 pracownie wyposażone w tablice interaktywne.

Nasi uczniowie uczestniczą w kursie „Efektywne techniki uczenia się”, prowadzonym przez trenerów. Nauka szybkiego czytania, zwiększenie koncentracji, poznanie technik zapamiętywania to tylko niektóre z możliwych do zdobycia podczas kursu umiejętności. Dzięki bieżącemu elektronicznemu dostępowi do informacji o postępach w nauce i frekwencji uczniów, z którego korzystają zarówno rodzice jak i nasi wychowankowie, zwiększamy skuteczność wymiany informacji, a przede wszystkim efektywność pracy wychowawczej.

W harmonogram pracy szkoły na stałe wpisały się takie działania jak:

  • Imprezy z okazji „Dnia Ziemi” oraz „Dni Sprzątania Świata” ,
  • Forum otwartej szkoły” – wspieranie uczniów w wyborze dalszej drogi kształcenia,
  • Młodzi obywatele działają” – kształtowanie umiejętności obywatelskich,
  • Działania integracyjne dla uczniów klas pierwszych – udział w programie „Wsparcie na starcie„, wycieczki integracyjne, otrzęsiny, rajdy,
  • Stałe wystawy i przedstawienia z okazji świąt narodowych,
  • Konkursy edukacyjne, przedmiotowe i artystyczne,
  • Udział w programach i projektach profilaktycznych, „Bezpieczna szkoła” i „Szkoła bez przemocy”,
  • Współpraca z instytucjami lokalnymi i regionalnymi,
  • Turnieje i rozgrywki sportowe,
  • Udział we współzawodnictwie szkół powiatu poznańskiego.

 

Skip to content