Zapisy dzieci z obwodu szkoły do klasy pierwszej 2024/25

Szanowni Państwo,

informujemy, że rozpoczynają się zapisy do klasy I na rok szkolny 2024/2025 w Szkole Podstawowej nr 2 im. Integracji Europejskiej w Tarnowie Podgórnym.

Informacje podstawowe

 1. Dzieci z obwodu szkoły są przyjmowane z urzędu. Zgłoszenie dziecka do klasy pierwszej jest ustawowym obowiązkiem spoczywającym na rodzicach lub opiekunach prawnych.
 2. Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkolnym przyjmowane są do klasy pierwszej na podstawie zapisu dokonanego przez rodziców lub prawnych opiekunów.
 3. Dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły mogą zostać przyjęte do szkoły jeśli szkoła dysponuje wolnymi miejscami po zakończeniu zapisów dzieci z obwodu szkoły. Odbywa się to w postępowaniu rekrutacyjnym wg terminów  i zasad ustalanych przez Wójta Gminy i Radę Gminy.
 4. Do klasy I w roku szkolnym 2024/2025 przyjmowane są dzieci urodzone w roku 2017.

Zapisy dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły

W terminie od 5 lutego do 16 lutego 2024 r– zapisy do klasy pierwszej dzieci urodzonych w 2017 r.  zamieszkałych w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 2  im. Integracji Europejskiej w Tarnowie Podgórnym,

Obwód szkoły Podstawowej nr 2 im. Integracji Europejskiej w Tarnowie Podgórnym

 • Rumianek
 • Tarnowo Podgórne ulice: Chlebowa, Czereśniowa, Drukarska, Działkowa, Fabryczna, Jęczmienna, Karolewska, Kolorowa, Krótka, Krucza, Księdza Józefa Bryzy, Kwiatowa, Marianowska, Nad Strumykiem, Narcyza Derdy, Nowa, Ogrodowa, Ostatnia, Owocowa, Piaskowa, Pocztowa, Poznańska, Promienista, Rolna, Różana, Słoneczna, Solidarności, Stanisława Dorczyka, Szumin, Uprawna, Wesoła, Wierzbowa, Wiśniowy Sad, Zachodnia, Zbigniewa Romaszewskiego, Zbożowa.

Dostępne na stronie szkoły Kartę zgłoszenia dziecka do I klasy wraz z załącznikami należy wypełnić i złożyć w sekretariacie Szkoły w terminie od 05.02.2024 r. do 16.02.2024 r.

Przy zapisie dziecka należy:

 1. okazać do wglądu dowód osobisty rodzica/opiekuna prawnego,
 2. okazać PESEL oraz akt urodzenia dziecka
 3. dostarczyć zaświadczenie o spełnianiu obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego (dotyczy dzieci, które nie uczęszczały do zerówki w Szkole Podstawowej nr 2 w Tarnowie Podgórnym)

Dokumenty do pobrania:

 1. Karta zgłoszenia dziecka do klasy pierwszej w roku szkolnym 2024/2025
 2. Oświadczenie o zamieszkaniu kandydata w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 2 im. Integracji Europejskiej w Tarnowie Podgórnym
 3. Dane o uczniu

Dzieci z rocznika 2018 (sześcioletnie) mogą być przyjęte do klasy I na wniosek rodzica pod warunkiem, że w bieżącym roku szkolnym korzystają z wychowania przedszkolnego lub posiadają opinię Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

Załączniki:

 1. Wniosek o przyjęcie dziecka sześcioletniego do klasy pierwszej w roku szkolnym 2024/2025.
 2. Oświadczenie o zamieszkaniu kandydata w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 2 im. Integracji Europejskiej w Tarnowie Podgórnym
 3. Dane o uczniu

Rekrutacja dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły (jeśli zostanie ogłoszona)

W terminie od 19 lutego 2024 r. do 15 marca 2024 r. odbędzie się rekrutacja dzieci urodzonych w 2017 roku do I klasy spoza obwodu Szkoły Podstawowej nr 2 im. Integracji Europejskiej w Tarnowie Podgórnym.

Postępowanie rekrutacyjne dla dzieci spoza obwodu szkoły, odbędzie się tylko w przypadku dysponowania przez szkołę wolnymi miejscami.

Terminy rekrutacyjne :

 • 5 lutego 2024 do 16 lutego 2024 – zapisy dla dzieci z obwodu szkoły
 • 19 lutego 2024 do 16 marca 2024 – składanie wniosków (zapisy dzieci nie z obwodu szkoły, jeśli będzie ogłoszona rekrutacja dodatkowa)
 • 3 kwietnia 2024 – ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych do klasy pierwszej
 • 3 – 12 kwietnia 2024 – pisemne potwierdzenie przez rodzica wyboru szkoły
 • 22 kwietnia 2024 – ogłoszenie listy przyjętych uczniów do klasy pierwszej

Kryteria przyjęcia określa  Uchwała nr XXXV/602/2021 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 26 stycznia 2021r.

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjny do klas I szkoły podstawowej  określa Zarządzenie nr 26/2024 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 23 stycznia 2024 r.

Dyrektor

Halina Topolewska

Skip to content