Rekrutacja oddział przedszkolny 2024/25

Szanowni Państwo,

informujemy, że rozpoczyna się rekrutacja do oddziału przedszkolnego (zerówki) na rok szkolny 2024/2025 w Szkole Podstawowej nr 2 im. Integracji Europejskiej w Tarnowie Podgórnym.

Obowiązuje elektroniczny system naboru do oddziałów przedszkolnych w gminie Tarnowo Podgórne. Prosimy zapoznać się z  Zarządzeniem Wójta Gminy Tarnowo Podgórne, Uchwałą Rady Gminy oraz informatorem dla rodziców przygotowanym przez Gminę w związku z rekrutacją 2024/2025 w Gminie Tarnowo Podgórne:

W terminie od 19 lutego – 15 marca 2024 r. rodzice dzieci z rocznika 2018 zamieszkałych na terenie Gminy Tarnowo Podgórne dokonują zapisu dziecka do oddziału przedszkolnego poprzez stronę internetową:

NABÓR PCSS TARNOWO PODGÓRNE                                                      

 https://www.nabor.pcss.pl/tarnowopodgorne/przedszkole/

Jednocześnie pragniemy poinformować, że w roku szkolnym 2025/2026 do klasy pierwszej będą przyjmowane dzieci zamieszkałe w obwodzie Szkoły, które są przyjmowane z urzędu (zgodnie z art. 130 i 133  ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe, Dz.U. 2023, poz. 900, z poź. zm.).

Obwód szkoły Podstawowej nr 2 im. Integracji Europejskiej w Tarnowie Podgórnym

  • Rumianek
  • Tarnowo Podgórne ulice: Chlebowa, Czereśniowa, Drukarska, Działkowa, Fabryczna, Jęczmienna, Karolewska, Kolorowa, Krótka, Krucza, Księdza Józefa Bryzy, Kwiatowa, Marianowska, Nad Strumykiem, Narcyza Derdy, Nowa, Ogrodowa, Ostatnia, Owocowa, Piaskowa, Pocztowa, Poznańska, Promienista, Rolna, Różana, Słoneczna, Solidarności, Stanisława Dorczyka, Szumin, Uprawna, Wesoła, Wierzbowa, Wiśniowy Sad, Zachodnia, Zbigniewa Romaszewskiego, Zbożowa.

Uchwała rady gminy:

http://bip.tarnowo-podgorne.pl/tarnowo/zasoby/BR/br%20-%20uchwa%C5%82y/uchwala-nr-viii.129.2019.pdf

W przypadku, gdy Szkoła Podstawowa nr 2 im. Integracji Europejskiej w Tarnowie Podgórnym jest placówką pierwszego wyboru, rodzic/opiekun prawny składa w sekretariacie szkoły wypełniony elektronicznie wniosek  (pobrany ze strony  NABÓR), podpisany przez oboje rodziców/opiekunów prawnych, wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym w terminie od 19 lutego – 15 marca 2024 r.

Przy zapisie dziecka należy:

  1. okazać do wglądu dowód osobisty rodzica/opiekuna prawnego,
  2. okazać PESEL oraz akt urodzenia dziecka.

Dokumenty do pobrania:

  1. Oświadczenia potwierdzające spełnienie kryteriów, wymienionych w tabeli „Kryteria punktowe rekrutacji”
  2. Oświadczenie o samotnym wychowywaniu kandydata
  3. Oświadczenie o wychowywaniu się kandydata w rodzinie wielodzietnej
  4. Dane o uczniu

Dyrektor

Halina Topolewska

Skip to content