Kolonie letnie 2024

Szanowni Rodzice,

zapraszamy do zapisów na kolonie letnie dla klas 2 – 4 roku szkolnego 2023/2024. Kolonie odbywać się będą w Ośrodku Wypoczynkowym Bałtyk Mielno – Unieście (UWAGA: ośrodek nie zapewnia diet bezglutenowej, wegańskiej, wegetariańskiej itp.)

Data turnusu dla Szkoły Podstawowej nr 2:

  • I turnus 01.07.2024 r. – 08.07.2024 r.

Koszt kolonii: 600 zł.

Jedna osoba może zapisać jednego uczestnika lub rodzeństwo.

Zapisu na kolonie rodzic dokonuje osobiście w sekretariacie szkoły w godzinach od 07.30 do 15.30, w dniach:

  • od 22 do 26 kwietnia 2024 r.

Pierwszeństwo w udziale w kolonii mają uczniowie, którzy:

  • nigdy nie uczestniczyli w koloniach letnich, organizowanych przez Gminę Tarnowo Podgórne,
  • w roku 2023 nie uczestniczyli w kolonii w Mielnie – Unieściu,
  • pochodzą z rodzin wielodzietnych (rodzina wychowująca co najmniej troje dzieci do lat 18).

Dla potwierdzenia ww. kryterium rodzice składają oświadczenie.

Warunkiem zakwalifikowania uczestnika jest uzyskanie co najmniej oceny poprawnej z zachowania na I semestr w roku szkolnym 2023/2024 oraz pozytywnej opinii wychowawcy (wpisanej w karcie kwalifikacyjnej uczestnika w pkt 9 – opinia wychowawcy).

Warunkiem udziału w kolonii jest wpłata 600 zł. Wpłaty należy dokonać w ciągu dwóch dni od otrzymania potwierdzenia ze szkoły o zakwalifikowaniu do wyjazdu. Dowód wpłaty należy dostarczyć do Sekretariatu szkoły do dnia 10 maja 2024 r. wraz z wypełnionym zestawem dokumentów. Brak ich dostarczenia w wyznaczonym terminie będzie traktowany jako rezygnacja z uczestnictwa dziecka w kolonii i jego miejsce zostanie przydzielone kolejnemu dziecku z listy oczekujących.

Dokumenty, które należy wypełnić i dostarczyć:

Wpłat należy dokonywać na poniższy numer konta:

Urząd Gminy Tarnowo Podgórne
Poznańska 115
62-080 Tarnowo Podgórne
ING Bank Śląski S.A. 32 1050 1520 1000 0024 3672 4641

Tytuł przelewu: turnus, szkoła (w skrócie), imię i nazwisko dziecka (np. Turnus I, SP2TP, Jan Kowalski).

Pliki do pobrania:

Skip to content