Dni seniora

W miesiącu październiku i listopadzie przypada kilka dni świątecznych związanych z Seniorami.

1 Października – Dzień Osób Starszych

20 października – Międzynarodowy dzień Seniora

14 listopada – Światowy dzień Seniora.

Europejski Dzień Seniora podobnie jak Międzynarodowy Dzień Osób Starszych jest świętem osób w podeszłym wieku. W tym dniu szczególną uwagę zwraca się na problemy seniorów w różnych dziedzinach życia.

Według szacunków, na kontynencie europejskim starsze osoby stanowią już około 20% liczby wszystkich mieszkańców. Zauważalny proces starzenia demograficznego przyczynia się do powstawania nowych problemów. To nie tylko problemy zdrowotne, ale również ekonomiczne i społeczne.

Seniorzy są skarbnicą wiedzy i doświadczenia, które wpływają na kształtowanie i funkcjonowanie społeczeństwa. To osoby starsze nieraz poświęciły swoją młodość oraz siły na wychowywanie dzisiejszego pokolenia. Również seniorzy są ostoją kultury i dawnych tradycji, które świadczą o niematerialnym dorobku danego społeczeństwa.

W Europie szczególnie doceniany jest potencjał osób starszych, na co wskazuje Karta Praw Podstawowych, w której istnieje zapis mówiący, że: „Unia uznaje i szanuje prawo osób w podeszłym wieku do godnego i niezależnego życia oraz do uczestniczenia w życiu społecznym i kulturalnym”.

A jak wygląda sytuacja osób starszych w Polsce? W prowadzonym rankingu ONZ Global Age Watch (GAW) i rankingu Międzynarodowego Forum Ekonomicznego Human Capital Index (HCI), pod względem jakości życia seniorów Polska jest na ostatnim miejscu w UE i plasuje się w na podobnym poziomie, co Sri Lanka i Urugwaj.

W Polsce osoby starsze narażone są na dyskryminację oraz samotność ze strony społeczeństwa, mają ograniczony dostęp do usług zdrowotnych oraz miejsc publicznych. Nieprzystosowana infrastruktura miast i uprzedzenia stają się powodem do zamykania seniorów w czterech ścianach. A to osoby starsze potrzebują szczególnej opieki ze strony młodszego pokolenia. Zwłaszcza, że starość jest ostatnim etapem życia, w którym niezbędne jest godne traktowanie.

Święto Seniora  ma na celu m. in. docenić ogromną rolę seniorów w społeczeństwie, zwiększyć integrację międzypokoleniową czy popularyzować ich udział w życiu kulturalnym i ekonomicznym. Wbrew pozorom, ludzie w dojrzałym wieku mają wiele energii i chęci do działania.

Seniorzy pełnią bardzo ważną rolę w każdej rodzinie – mają za sobą pokaźny bagaż doświadczeń i wspomnień, którymi dzielą się z młodszymi pokoleniami. Są to zarówno historie związane z ważnymi wydarzeniami społecznymi, ale i dziejami rodziny. Kto inny jak nie dziadek opowie wnukom o sukcesach dawnych sportowców, czy dobrych obyczajach, kto jak nie babcia przekaże kobietom wyjątkowe, nie do podrobienia przepisy kulinarne. Warto pamiętać, że seniorzy wychowują kolejne pokolenia. Tak jak kiedyś opiekowali się swoimi dziećmi, tak dziś dbają o wnuków. Dzięki nim rodzice mogą pójść do pracy, pojawić się na ważnym spotkaniu. To właśnie babcia albo dziadek zostaną z dziećmi albo zaprowadzą je do przedszkola. Osiągnięcie wieku seniora z jednej strony jawi się więc jako zwieńczenie wieloletniej pracy, nie tylko zawodowej, ale i przede wszystkim dla społeczeństwa.

Obecnie na świecie żyje około 600 milionów osób powyżej 60. roku życia. Szacuje się, że w 2050 roku liczba ta wyniesie 2 miliardy.

Skip to content