SPRZĄTANIE ŚWIATA 2022r.

Czy można zrobić coś dobrego dla naszej planety?

W sobotę 17 września, uczniowie klasy VIIIa i VIIIb wraz ze swoimi nauczycielami – Renatą Knaś, Marta Szymkowiak Szczotką i Maciejem Perzem wzięli udział  w ogólnopolskiej akcji „Sprzątanie świata”. Sprzątaliśmy teren wokół naszej Szkoły, park i przyległe ulice. Uczniowie młodszych klas posprzątali swoje najbliższe otoczenie, najbliższą ulicę- indywidulanie lub  w gronie przyjaciół. Uwiecznili swoje działania na zdjęciach i  plakatach.

Tegoroczne hasło akcji brzmi: „Wszystkie śmieci są nasze”.

„Sprzątanie świata” – [ z ang. Clean Up the World], akcja międzynarodowa, w której łączy się powszechną manifestację przeciw zaśmiecaniu środowiska z pracą społeczną nad jego oczyszczeniem. Akcję rozpoczął Ian Kiernan w styczniu 1989 w Australii. W 1993,  przy poparciu Programu Ochrony Środowiska Narodów Zjednoczonych, akcja rozprzestrzeniła się na inne kraje. Do Polski przeniosła ją pani Mira Stanisławska-Meysztowicz w 1994. Odbywa się co roku we wrześniu, a organizatorem jest fundacja „Nasza Ziemia”. Celem „Sprzątania świata” jest budowanie świadomości ekologicznej oraz inicjowanie działań na rzecz ochrony środowiska – poczynając od uprzątania śmieci, poprzez promocję i stosowanie selektywnej zbiórki odpadów po długofalowe, rozbudowane programy ekologiczne.

Przypominamy Wam: wszystkie decyzje, jakie podejmuje każdy z nas mają wpływ na środowisko!

Tak więc: POMÓŻMY ZIEMI!

Szkolni przyrodnicy

Skip to content