Dzień Edukacji Narodowej

Dzień Edukacji Narodowej, dawniej Dzień Nauczyciela, obchodzony jest w rocznicę powstania Komisji Edukacji Narodowej, czyli pierwszego w Europie ministerstwa oświaty. Zajęła się ona reformowaniem szkolnictwa w Polsce.

Komisja została utworzona w 1773 roku z inicjatywy króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Działała w latach 1773-1794. Stworzyła nowoczesną strukturę organizacyjną oświaty – od szkół elementarnych poprzez gimnazja, aż do wyższych uczelni. 

Komisja powołała Towarzystwo do Ksiąg Elementarnych, które zajęło się przygotowywaniem podręczników. Zamawiano je u wybitnych uczonych polskich oraz tłumaczono najlepsze opracowania zagraniczne. Komisja uregulowała również podstawy prawne zawodu nauczycielskiego oraz stworzyła pierwsze szkoły kształcące pedagogów.

W 1972 roku  wprowadzono Dzień Nauczyciela, który przypadał w rocznicę powołania Komisji Edukacji Narodowej czyli 14 października. W 1982 roku w miejsce Dnia Nauczyciela wprowadzono Dzień Edukacji Narodowej. Jest to uznanie dla wszystkich pracowników oświaty – nauczycieli, dyrektorów, a także pracowników administracyjnych. W szkołach i innych placówkach oświatowych z okazji Dnia Edukacji Narodowej odbywają się zazwyczaj uroczyste akademie, przedstawienia i inne wydarzenia. W tym dniu Głos Nauczycielski ogłasza także wyniki konkursu Nauczyciel Roku.

W roku 2022 ten zaszczytny tytuł zdobyła Iwona Pietrzak-Płachta, nauczycielka bibliotekarka z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pliszczynie (woj. lubelskie). Zwyciężyła w konkursie, którego celem jest uhonorowanie nauczycieli cenionych przez uczniów, rodziców i społeczności lokalną.

Iwona Pietrzak-Płachta jest nauczycielem bibliotekarzem od 22 lat. Prowadzona przez nią biblioteka, nazwana Wypożyczalnią Skrzydeł, należy do najlepszych w Polsce.

Do tytułu Nauczyciela Roku nominowano w tym roku 13 nauczycieli różnych przedmiotów i typów szkół z całej Polski.

Uroczystość wręczenia nagród odbyła się we wtorek na Zamku Królewskim w Warszawie. Poprzedziła obchodzony 14 października Dzień Edukacji Narodowej.

 

Skip to content