„Sprzątanie Świata”- sprzątanie łączy ludzi od 30 lat

Ta wyjątkowa na skalę światową akcja, która łączy wszystkich ludzi na całej Ziemi.

Akcję rozpoczął Ian Kiernan w styczniu 1989 w Australii. W 1993, przy poparciu Programu Ochrony Środowiska Narodów Zjednoczonych, akcja rozprzestrzeniła się na inne kraje.

Do Polski przeniosła ją pani Mira Stanisławska-Meysztowicz w roku 1994. Akcja odbywa się corocznie we wrześniu, a organizatorem jest fundacja „Nasza Ziemia”. W Polsce w akcji bierze udział  ponad 20 milionom Polaków, którzy co roku  od 30 lat sprzątają swoje kawałki Ziemi

Jak zawsze nasza Szkoła- Szkoła Podstawowa nr 2 w Tarnowie Podgórnym wzięła czynny udział w akcji.   Celem „Sprzątania świata” jest budowanie świadomości ekologicznej oraz inicjowanie działań na rzecz ochrony środowiska. Akcja miała również na celu uświadomienie uczniom, że należy zmienić nawyki w codziennym życiu i nauczyć się umiejętnie gospodarowanie odpadami.

16 września uczniowie klas siódmych zaopatrzeni w worki i jednorazowe rękawiczki pod opieką Renaty Knaś, Marty Szymkowiak-Szczotka i Macieja Perza. po raz kolejny uczestniczyli w akcji ekologicznej. Rozpoczęto ją pogadanką na temat bezpieczeństwa oraz celów głównych akcji. Dzieci sprzątały teren wokół szkoły, drogę do szkoły i park gminny. Dzięki pięknej, słonecznej pogodzie akcja przebiegła szybko i sprawnie.

 

Szkolni przyrodnicy

Skip to content