POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE NA ROK SZKOLNY 2020/2021 

Informujemy, że wszyscy kandydaci (dzieci) do oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych zostali zakwalifikowani do przyjęcia.

 

UWAGA WAŻNE:

Warunkiem koniecznym do zamknięcia naboru jest złożenie wypełnionego i podpisanego przez rodzica/opiekuna prawnego OŚWIADCZENIA potwierdzającego wolę korzystania z usług szkoły w terminie od 6 do 10 kwietnia 2020 roku.

Z uwagi na obecną sytuację epidemiologiczną Oświadczenie woli podpisane przez rodziców/opiekunów prawnych należy przesłać mailem – scan dokumentu na adres sekretariat@sp2tarnowopodgorne.pl

Oświadczenie można zamieścić w treści maila – jego skan.

Dostarczenie Oświadczenia jest niezbędne do ogłoszenia listy kandydatów przyjętych do oddziału przedszkolnego oraz klasy pierwszej.

Wypełnione i podpisane oryginały dokumentów należy dostarczyć do szkoły w czerwcu.

Pliki do pobrania:

Oświadczenie potwierdzające wolę korzystania z usług Szkoły  

 

Dyrektor Szkoły

Halina Topolewska

Skip to content