Konkurs wiedzy ekologicznej i segregacji odpadów

Konkurs był w formie testowej i sprawdzał wiedzę uczniów na temat segregacji odpadów oraz recyklingu. Uczniowie wykazali się bardzo dużą znajomością tematu. Celem konkursu było poszerzanie wiedzy o prawidłowej gospodarce odpadami, a w szczególności o zbiórce selektywnej odpadów komunalnych, segregacji i recyklingu. Rozwijanie poczucia odpowiedzialności za stan środowiska, kształtowanie pożądanych postaw proekologicznych uczniów, wyrabianie nawyków prawidłowej gospodarki odpadami.

Zwycięzcami konkursu zostali:

Błażej Jandy- kl. 8b

Oliwia Nowak- kl. 6a

Wszyscy  uczestnicy konkursu interesują się tym co dzieje się z codziennymi odpadami oraz wiedzą, że recykling zaczyna się już w domu.

Renata Knaś, Marta Szymkowiak Szczotka, Maciej Perz

Skip to content