Barbórka

Barbórka

Co roku w dniu świętej Barbary, 4 grudnia górnicy obchodzą swoje święto zwane popularnie Barbórką. Poza górnikami Barbórkę obchodzą także geolodzy i inne osoby wykonujące zawody związane z poszukiwaniem paliw kopalnych

Kiedyś prawie każdy zawód miał swojego patrona.  Patronem pasterzy był Mikołaj, cieśli – św. Józef, lekarzy i aptekarzy – Kosma i Damian, prawników – Iwon, muzyków – Cecylia, studentów – Grzegorz, a górników – Barbara.

W Polsce kult św. Barbary od wieków jest niezwykle żywy. Zapraszamy do wysłuchania legendy o św. Barbarze

Skip to content