Dzień Poczty Polskiej

Dzień Poczty Polskiej

Czy wiedziałeś, że za datę powstania Poczty Polskiej przyjmuje się rok 1558, gdy polski król Zygmunt August ustanowił stałe połączenie między Krakowem i Wenecją przez Wiedeń? Poczta była narzędziem elitarnym, służyła dyplomatom i kupcom w utrzymaniu dobrych relacji z europejskimi kontrahentami. Poczta stanowiła również strategiczny punkt komunikacyjny dla monarchów i arystokracji. Dzięki regularności przesyłania korespondencji poprawiła się jakość komunikacji zwłaszcza na znacznych dystansach.

Poczta Polska mocno zaznaczyła się w historii kraju w szczególności w okresie I i II Wojny Światowej nie tylko niezwykle ważną funkcją informacyjną i dystrybucyjną, ale przede wszystkim zbrojnym oporem wobec zamachu na naszą wolność.

Dzisiaj Poczta Polska obchodzi swoje święto! Licząca 464 lata Poczta działa nieprzerwanie i każdego dnia realizuje tysiące zleceń.

Bibliotekarki szkolne

 

Skip to content