„Wsparcie dla uczniów szkół podstawowych w Gminie Tarnowo Podgórne”

logotypy i flagi: Fundusze Europejskie, Rzeczpospolita Polska, Samorząd Województwa Wielkopolskiego, Europejski Fundusz Społeczny

 

Pragniemy poinformować, iż w Szkole Podstawowej  nr 2 im. Integracji Europejskiej realizowany jest projekt pt.:

 

„Wsparcie dla uczniów szkół podstawowych w Gminie Tarnowo Podgórne”

 

Projekt wdrażany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego, Działanie 8.1 Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, Poddziałanie 8.1.1 Edukacja przedszkolna, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Celem projektu jest ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnianie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji poprzez podniesienie wiedzy i kompetencji 477 U(244 K/233 M), w tym 258(132K/126M) o specjalnych potrzebach, doradztwo edukacyjnozawodowe dla 50 U (25 K/25 M),podniesienie kompetencji kwalifikacji 13 n-li (11K/2M) oraz doposażenie pracowni przyrodniczej i matematycznej SP nr 1 i 2 w Tarnowie Podgórnym, SP w Przeźmierowie, SP w Ceradzu Kościelnym, SP w Lusówku w okresie 01.09.2018 r. – 31.08.2020 r.

 

Wartość projektu: 418 939,34 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 397 549,34 zł

Skip to content