Rekrutacja do oddziału przedszkolnego i klasy I na rok szkolny 2024/2025 – II etap

Listy kandydatów (dzieci) zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do oddziału przedszkolnego i klasy I zostaną zamieszczone 03.04.2024 r. o godzinie 12:00 na drzwiach przy wejściu głównym do budynku Szkoły Podstawowej nr 2 im. Integracji Europejskiej. 

WAŻNE!

Warunkiem koniecznym do zamknięcia naboru jest złożenie wypełnionego i podpisanego przez rodziców/opiekunów prawnych  OŚWIADCZENIA  potwierdzającego wolę korzystania z usług szkoły (dotyczy naboru do klasy I).

Podpisane OŚWIADCZENIE  woli należy  złożyć  w sekretariacie szkoły w terminie od 03 do 12 kwietnia 2024 roku.

Dokumenty do pobrania:

  1. Oświadczenie potwierdzające przez rodziców dziecka wolę korzystania z usług szkoły

W przypadku oddziału przedszkolnego (zerówki) oświadczenie, rodzice/opiekunowie prawni składają elektronicznie przez system nabór w terminie od 03 do 12 kwietnia 2024 roku.

Dostarczenie/elektroniczne złożenie oświadczenia jest niezbędne do ogłoszenia listy kandydatów przyjętych  do oddziału przedszkolnego oraz klasy I.

LISTY KANDYDATÓW PRZYJĘTYCH I NIEPRZYJĘTYCH ZOSTANĄ PODANE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI 22 KWIETNIA 2024 ROKU O GODZINIE 12.00

Przewodnicząca Komisji Rekrutacyjnej

Agnieszka Kosowska

Skip to content