Oko w oko z gadem

We wtorek 22.11.2022r. miłośnicy przyrody mieli okazję w ramach kółka biologiczno-chemicznego spotkanie z Panią Anna Grebieniow podróżniczką zawodowo związaną  z organizacjami zajmującymi się ochroną przyrody oraz kulturą. Pani Anna aktywnie działa w Polskim Towarzystwie Ochrony Przyrody „Salamandra” ,którego celem działań jest konserwatorska ochrona przyrody – flory, fauny, ekosystemów i krajobrazów oraz szeroko pojęta edukacja przyrodniczo-ekologiczna. Przedsięwzięcia i prace zespołu biologów oraz przedstawicieli z innych dziedzin nauki dążą także do doskonalenia przepisów ochrony przyrody i ich skutecznego przestrzegania. Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra” zostało założone w 1993 r. Pani Anna podczas prelekcji pt.:”Oko w oko z gadem” przybliżyła nam w bardzo interesujący sposób pracę przyrodników, naukowców i społeczników. Mogliśmy także zobaczyć profesjonalny sprzęt taki jak dron, lunetę, czujniki, dzięki którym można określać położenie np. żółwi błotnych oraz kamery stosowane do obserwacji życia i zwyczajów zwierząt. Pani Anna opowiedziała nam na czym polega praca przyrodników, jaki jest cel działań i ich efekty, a jeśli chodzi o ochronę żółwia błotnego w okolicach Leszna , efekty są nadzwyczajne!  Uczniowie bardzo aktywnie uczestniczyli w spotkaniu i byli bardzo zainteresowani tematem ochrony żółwi błotnych w Polsce. Na pamiątkę wszyscy uczestniczy otrzymali drobny upominek. Mamy nadzieję, że uda nam się zorganizować w przyszłości podobne spotkania.

Marta Szymkowiak-Szczotka

Skip to content