Tydzień Konstytucyjny #MojaKonstytucja

,,Dlatego tak, jak się prowadzi dzieci szkolne do muzeum czy na koncert, tak samo powinno się przybliżać im prawo. I uczyć, że z natury rzeczy przeznaczone jest ono do funkcjonowania w świecie, który nie jest doskonały. […] I trzeba uczyć, że prawo jest po to, żeby żadnej władzy nie przyszło do głowy hulać zanadto.”
To słowa Prof. Ewy Łętowskiej wypowiedziane w związku z organizowaną przez Stowarzyszenie im. Prof. Zbigniewa Hołdy akcją edukacyjną Tydzień Konstytucyjny #MojaKonstytucja. W ramach tego projektu i edukacji obywatelskiej, naszą Szkołę odwiedziła pani adwokat Ida Fiłoniuk-Krajewska. Pani prawnik przybliżyła naszym uczniom zagadnienia związane z prawami człowieka i ich przestrzeganiem. Podczas spotkania uczniowie mieli okazję dowiedzieć się o praktycznym wymiarze obowiązywania Konstytucji, Konwencji Praw Człowieka  oraz działania Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu.
Skip to content