Akcja „Sprzątanie Świata” 2017

Akcja „Sprzątanie Świata” (Clean Up the World) została wymyślona w 1989 roku w Australii przez biznesmena i żeglarza Iana Kiernana, który bardzo chciał poprawić stan Zatoki Sydnejskiej, nad którą mieszkał. W tym celu udało mu się zmobilizować 40 tys. osób, które pracowały społecznie nad oczyszczaniem zatoki z całych ton plastikowych śmieci, butelek a nawet wraków samochodów. W kolejnych latach akcja roztaczała coraz szersze kręgi, a w 1993 roku za sprawą mieszkającej w Australii pani Miry Stanisławskiej-Meysztowicz trafiła również do Polski, gdzie jej koordynacją od lat zajmuje się Fundacja „Nasza Ziemia”.

Fotorelacja z akcji Sprzątanie Świata

*****Zobacz galerię *****

16 września 2017 uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 im. Integracji Europejskiej w Tarnowie Podgórnym, zaopatrzeni w worki na zbiórkę śmieci i jednorazowe rękawice, już po raz kolejny uczestniczyli w akcji ekologicznej „Sprzątanie Świata”. Akcję rozpoczęto pogadanką na temat zasad bezpieczeństwa oraz głównych celów akcji. Dzięki pięknej, słonecznej pogodzie akcja przebiegła bardzo szybko i sprawnie, zebraliśmy głównie: papier, plastik, szkło (głównie butelki) i puszki aluminiowe. Worki ze śmieciami zostały zebrane w wyznaczonych miejscach.

Głównym celem akcji „Sprzątanie świata” jest rozbudzenie świadomości ekologicznej uczniów i odpowiedzialności za środowisko naturalne. Idea rozumiana jest jako szereg działań, którego początkiem jest tworzenie odpadów, ich selektywna zbiórka i kończy ją recykling. To także zachęta do działań na rzecz ochrony środowiska oraz poszanowania zasobów naturalnych i racjonalnej gospodarki odpadami.

Akcja zakończyła się konkursem wiedzy ekologicznej, który miał na celu pokazać uczniom, że rozwiązaniem problemu zaśmieconego środowiska nie jest tylko coroczna zbiórka śmieci, lecz głównie zmiana nawyków w codziennym życiu, unikanie tworzenia odpadów oraz odpowiednie gospodarowanie nimi. Zwycięzcami zostali:

  1. Tymon Błaszczyk – klasa VIID
  2.  Hania Piotrowska – klasa VIID
  3.  Michalina Skrzypczak – klasa VIIB

Wszyscy uczestnicy tegorocznej akcji „Sprzątania świata” wyrazili nadzieję, iż ich praca nie pójdzie na marne. Czynny udział w akcji dał im do zrozumienia, że należy dbać o swoje środowisko, o czystość otoczenia.

Organizatorzy:

Renata Knaś, Maciej Perz, Michał Janiak

Skip to content