„Sprzątanie świata” 2019

W naszej szkole jak corocznie odbyła się akcja „ Sprzątanie świata”. W bieżącym roku w porządkowanie okolicy szkoły i parku zaangażowali się uczniowie z klas nauczania wczesnoszkolnego oraz uczniowie klas V, VI i VII. Sprzątającym sprzyjała piękna, słoneczna pogoda. Na finał akcji odbył się konkurs z wiedzy na temat zanieczyszczenia i ochrony środowiska naturalnego.
Zwycięzcami zostali następujący uczniowie:

Michał Cybulski- kl.VII A
Jakub Jordan- kl. VII A
Alicja Obstalecka- kl. VII A
Zuzanna Nowotna- kl. V B
Michalina Piechocka- kl. V B

„Sprzątanie świata”  to międzynarodowa kampania odbywająca się na całym świecie w trzecim tygodniu  września. Polega na zbiorowym sprzątaniu śmieci zalegających poza miejscami przeznaczonymi do ich składowania. Akcję „Sprzątanie świata” zapoczątkowano w Australii w roku 1989. W Sydney Ian Kiernan, australijski biznesmen i żeglarz  zainicjował wówczas ruch, który z czasem objął cały świat. Pierwsze sprzątanie zjednoczyło 40 tys. Australijczyków, którzy
postanowili posprzątać tamtejszy port. Sukces akcji był tak spektakularny, że w następnym roku akcją objęty został cały kontynent i świat. Akcja „Sprzątanie świata” swoim zasięgiem objęła już ponad czterdzieści krajów na całym świecie. Co roku uczestniczy w niej ok. 40 milionów ochotników. Do Polski inicjatywa zawitała w 1994 r. za sprawą Miry Stanisławskiej-Meysztowicz, która założyła Fundację Nasza Ziemia. Zadaniem akcji w Polsce, tak jak i na całym świecie, jest uświadomienie ludziom, jak ważne jest poszanowanie środowiska. Promuje się nie śmiecenie, prowadzi się działania, które realnie redukują nasz negatywny wpływ na najbliższe otoczenie. Już od prawie 25 lat zarówno dzieci, jak i młodzież, dorośli oraz wszyscy ci, którzy cenią sobie czyste ulice, łąki,
plaże czy lasy, działają na rzecz propagowania zmniejszenia produkcji odpadów, promocji recyklingu, segregowania śmieci oraz niszczenia dzikich wysypisk. Temat tegorocznej akcji „ Sprzątanie świata” to; Nie śmiecimy – sprzątamy – zmieniamy! Dlatego należy podjąć działania, dzięki którym nie będziemy tworzyć niepotrzebnych odpadów i będziemy stawać się coraz bardziej odpowiedzialnymi konsumentami, a w konsekwencji dzięki temu nie będziemy zaśmiecać ani w takim stopniu jak dotąd zużywać i niszczyć środowisko.

Renata Knaś i Maciej Perz

Skip to content