Kalendarium

HARMONOGRAM PRACY W II SEMESTRZE ROKU SZKOLNEGO 2021/2022

1.03.2022               17.00  Zebrania z   Rodzicami – online  ( w klasie VIII   zapoznanie  Rodziców z  procedurami dotyczącymi egzaminu )

marzec 2022           Forum otwartej szkoły (online)

14.04-19.04.2022   Wiosenna przerwa świąteczna

2.05. 2022              Dzień wolny od zajęć dydaktycznych.

10.05.2022             godz. 17.00 Zebrania z Rodzicami- zawiadomienie o grożącej ocenie ndst. (online)

                               godz. 17.30 – 18.30 Konsultacje z Rodzicami (online)

24-26. 05. 2022      godz. 9.00  Egzamin  ósmoklasisty

13.06.2022             Wystawienie ocen końcoworocznych.

14.06.2022             Rada Klasyfikacyjna

17.06. 2022           Dzień wolny od zajęć dydaktycznych.

20.06.2021            Zdawanie podręczników  do biblioteki

20-23.06.2022      Tydzień europejski  związany ze świętem szkoły – projekt edukacyjny

24.06.2022           Zakończenie roku szkolnego 2021/22


HARMONOGRAM PRACY W I SEMESTRZE ROKU SZKOLNEGO 2021/2022

01.09.2021        Uroczyste Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2021/202

14.09.2021        Zebrania z Rodzicami    godz.  17:00. Zebranie przedstawicieli  klas godz.  18.00   (sala 127)

14.10.2021        Dzień Edukacji Narodowej

 07.12.2021       godz. 17.00 Zebrania z Rodzicami- zawiadomienie o grożącej ocenie ndst. i wyegzekwowanie podpisu

                          godz. 17.30 – 18.30 Konsultacje z Rodzicami

22.12.2021        g.8.15 – 10.50  Spotkanie wigilijne z Wychowawcą.

23.12.21- 2.01.2022     Ferie świąteczne

3.01.2022         Wystawienie ocen semestralnych. Poinformowanie o przewidywanych ocenach z poszczególnych przedmiotów i wyegzekwowanie podpisów.         

4.01.2022         Rada Klasyfikacyjna 

11.01.2022        Zebrania z Rodzicami- przekazanie ocen semestralnych

15.01.2022 – 30.01.2022    Ferie zimowe

Skip to content