Kalendarium

KALENDARIUM  ROK SZKOLNY 2020/2021   II semestr

2.02.2021             17.00  Zebrania z   Rodzicami – online (w klasie VIII zapoznanie Rodziców z  procedurami dotyczącymi egzaminu)

23-25.02 2021      Egzamin próbny dla klasy VIII

4,11.02 2021        Forum otwartej szkoły (online)

1.04-6.04.2021     Wiosenna przerwa świąteczna

4.05.2021            godz. 17.00 Zebrania z Rodzicami- zawiadomienie o grożącej ocenie ndst. (online)

                            godz. 17.30 – 18.30 Konsultacje z Rodzicami (online)

25-27. 05. 2021   godz. 9.00  Egzamin  ósmoklasisty

4.06. 2021             Dzień wolny od zajęć dydaktycznych.

16.06.2021            Wystawienie ocen końcoworocznych.

17.06.2021           Rada Klasyfikacyjna

18.06.2021            Zdawanie podręczników  do biblioteki

21-24. 06. 2021     Tydzień europejski  związany ze świętem szkoły – projekt edukacyjny

25.06.2021          Zakończenie roku szkolnego 25020/21

 

 

KALENDARIUM ROK SZKOLNY 2020/2021 – I semestr (po zmianie terminu ferii zimowych)

 

01.09.2020  Uroczyste Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2020/2021

15 .09.2019       Zebrania z Rodzicami        godz.  17:00 Zebranie przedstawicieli klas     godz.  18.00  (sala 127)

14.10.2020       Dzień Edukacji Narodowej

01.12.2020      godz. 17.00 Zebrania z Rodzicami  –  zawiadomienie o grożącej ocenie ndst. i wyegzekwowanie podpisu

01-04.12.2020  Konsultacje z Rodzicami  (wcześniejsze umówienie terminu spotkania poprzez Librusa

22.12.2020       Spotkanie wigilijne z Wychowawcą – on line.

23.12.20-3.01.2021  Ferie świąteczne

04.01.2021 – 17.01.2021    Ferie zimowe.

19.01.2021       Wystawienie ocen semestralnych. Poinformowanie o przewidywanych ocenach z poszczególnych

26.01.2021      Rada Klasyfikacyjna 

02.02.2021       Zebrania z Rodzicami- przekazanie ocen semestralnych

Skip to content