Kalendarium

KALENDARIUM ROK SZKOLNY 2020/2021 – I semestr (po zmianie terminu ferii zimowych)

 

01.09.2020  Uroczyste Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2020/2021

15 .09.2019       Zebrania z Rodzicami        godz.  17:00 Zebranie przedstawicieli klas     godz.  18.00  (sala 127)

14.10.2020       Dzień Edukacji Narodowej

01.12.2020      godz. 17.00 Zebrania z Rodzicami  –  zawiadomienie o grożącej ocenie ndst. i wyegzekwowanie podpisu

01-04.12.2020  Konsultacje z Rodzicami  (wcześniejsze umówienie terminu spotkania poprzez Librusa

22.12.2020       Spotkanie wigilijne z Wychowawcą – on line.

23.12.20-3.01.2021  Ferie świąteczne

04.01.2021 – 17.01.2021    Ferie zimowe.

19.01.2021       Wystawienie ocen semestralnych. Poinformowanie o przewidywanych ocenach z poszczególnych

26.01.2021      Rada Klasyfikacyjna 

02.02.2021       Zebrania z Rodzicami- przekazanie ocen semestralnych

Skip to content