Zdjęcia do legitymacji

Szanowni rodzice uczniów klas I,

prosimy o dostarczenie do sekretariatu Szkoły (można również włożyć, w opisanej kopercie do skrzynki, która znajduje się w przedsionku szkoły) 1 podpisanego imieniem i nazwiskiem dziecka, zdjęcia potrzebnego do wyrobienia legitymacji szkolnej lub przesłanie zdjęcia w wersji elektronicznej na adres sekretariat@sp2tarnowopodgorne.pl.

Zdjęcie powinno być dobrej jakości, spełniające wymogi zdjęć do dowodu osobistego.

Zdjęcie przesłane w wersji elektronicznej powinno być w formacie .jpg lub .jpeg, o rozmiarze maksymalnie 5 MB i wymiarach nie większych niż 496 pikseli na wysokość x 354 pikseli na szerokości.

 

Skip to content