Zapisy na kolonie letnią 2022

Szanowni Państwo,

 

Od 03.07.2022 do 09.07.2022 (turnus II) oraz od 12.07.2022 do 19.07.2022 (turnus III) zorganizowane będą kolonie dla uczniów naszej szkoły prowadzonych przez Gminę Tarnowo Podgórne.

 

Miejsce kolonii:

Turnus II – Ośrodek BAŁTYK Mielno-Unieście – 03.07.2022 – 09.07.2022

Turnus III – Ośrodek Wypoczynkowy BRYZA Łazy – 12.07.2022 – 19.07.2022

 

Nasza szkoła dysponuje 9 miejscami w turnusie II oraz 4 miejscami w turnusie III.

 

Zgodnie z zasadami organizacji uczestnikami kolonii mogą być dzieci z klas I z rocznika 2014 oraz  uczniowie z klas II – IV. Warunkiem zakwalifikowania uczestnika jest uzyskanie co najmniej oceny poprawnej z zachowania na I semestr w roku szkolnym 2021/2022 oraz pozytywnej opinii wychowawcy.

 

Warunkiem udziału w kolonii jest wpłata 600 zł. Wpłaty należy dokonać w ciągu dwóch dni od otrzymania potwierdzenia ze szkoły o zakwalifikowaniu do wyjazdu. Dowód wpłaty należy dostarczyć do Sekretariatu szkoły do dnia 25 maja 2022 r. wraz z wypełnioną kartą kwalifikacyjną uczestnictwa dziecka w kolonii.

Wpłat należy dokonywać na poniższy numer konta:

Urząd Gminy Tarnowo Podgórne
Poznańska 115
62-080 Tarnowo Podgórne
ING Bank Śląski S.A. 32 1050 1520 1000 0024 3672 4641

Tytuł przelewu: IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA, NAZWA SZKOŁY (w skrócie), DATA WYJAZDU, Turnus II lub III miejscowość (np. Jan Kowalski, SP2TP, 03-09.07, Turnus III Łazy).

Jedna osoba może zapisać jednego uczestnika lub rodzeństwo.

Dziecko można zapisać tylko na jeden turnus.

Zapisy prowadzane będą w sekretariacie szkoły w godzinach 8.30-15.30 w dniach:

  • I termin zgłoszeń: 19 – 20 maja 2022 r.

szkoła przyjmuje zgłoszenia dzieci  zgodnie z kolejnością zgłoszeń,

 

I termin zgłoszeń dotyczy uczniów, którzy:

  • nigdy nie uczestniczyli w koloniach letnich, organizowanych przez Gminę Tarnowo Podgórne,
  • w roku 2021 nie uczestniczyli w kolonii w Mielnie – Unieściu,
  • pochodzą z rodzin wielodzietnych (rodzina wychowująca co najmniej troje dzieci do lat 18).

 

Dla potwierdzenia ww. kryterium w pkt 1 -3 rodzice składają oświadczenie.

 

  • II termin zgłoszeń: 23 maj 2022 r. szkoła przyjmuje zgłoszenia pozostałych dzieci, zgodnie z kolejnością  zgłoszeń.

Pozostałe dzieci będą przyjmowane w miarę wolnych miejsc.

 

Pliki do pobrania na stronie szkoły:

 

  1. Karta Informacyjna Mielno_Łazy 2022
  2. Karta Kwalifikacyjna Uczestnika Wypoczynku
  3. Regulamin Bałtyk 2022
  4. Załączniki do Regulaminu kolonii 2022
  5. Zasady Organizacji Kolonii Letniej 2022
Skip to content