Zapisy i rekrutacja do klasy pierwszej na rok szkolny 2022/2023

Rekrutacja  – Klasa pierwsza

Szanowni Państwo,

informujemy, że rozpoczyna się rekrutacja do klasy pierwszej na rok szkolny 2022/2023 w Szkole Podstawowej nr 2 im. Integracji Europejskiej w Tarnowie Podgórnym.

Informacje podstawowe

 1. Dzieci z obwodu szkoły są przyjmowane z urzędu. Zgłoszenie dziecka do klasy pierwszej jest ustawowym obowiązkiem spoczywającym na rodzicach lub opiekunach prawnych.
 2. Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkolnym przyjmowane są do klasy pierwszej na podstawie zapisu dokonanego przez rodziców lub prawnych opiekunów.
 3. Dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły mogą zostać przyjęte do szkoły jeśli szkoła dysponuje wolnymi miejscami po zakończeniu zapisów dzieci z obwodu szkoły. Odbywa się to w postępowaniu rekrutacyjnym wg terminów  i zasad ustalanych przez Wójta Gminy i Radę Gminy.
 4. Do klasy pierwszej w roku szkolnym 2022/2023 przyjmowane są dzieci urodzone w roku 2015.

 

Zapisy dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły

W terminie od 14 lutego do 25 lutego 2022r– zapisy do klasy pierwszej dzieci urodzonych w 2015 r.  zamieszkałych w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 2  im. Integracji Europejskiej w Tarnowie Podgórnym,

Obwód szkoły Podstawowej nr 2 im. Integracji Europejskiej w Tarnowie Podgórnym

 • Rumianek
 • Tarnowo Podgórne ulice: Chlebowa, Czereśniowa, Drukarska, Działkowa, Fabryczna, Karolewska, Kolorowa, Krótka, Krucza, Księdza Józefa Bryzy, Kwiatowa, Marianowska, Nad Strumykiem, Narcyza Derdy, Nowa, Ogrodowa, Ostatnia, Owocowa, Piaskowa, Pocztowa, Poznańska, Promienista, Rolna, Różana, Słoneczna, Solidarności, Stanisława Dorczyka, Szumin, Uprawna, Wesoła, Wierzbowa, Wiśniowy Sad, Zachodnia, Zbigniewa Romaszewskiego, Zbożowa.

UWAGA

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym i czasowym ograniczeniem funkcjonowania szkoły rodzice kandydatów składają wymagane przy zapisie dokumenty według następujących zasad:

 1. dostępne na stronie szkoły Kartę zgłoszenia dziecka do pierwszej klasy wraz z załącznikami należy wypełnić i złożyć w zamkniętej kopercie (z opisem REKRUTACJA KLASA PIERWSZA) do skrzynki umieszczonej przy portierni,
 2. termin składania dokumentów: 14.02 – 25.02.2022 r.,
 3. pracownik administracji szkoły pozostaje z rodzicami składającymi dokumenty w kontakcie telefonicznym lub e-mail w celu potwierdzenia kompletności złożonej dokumentacji lub wskazania jej uzupełnienia.

Dokumenty do pobrania:

 1. Karta zgłoszenia dziecka do klasy pierwszej w roku szkolnym 2022/2023
 2. Oświadczenie o zamieszkaniu kandydata w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 2 im. Integracji Europejskiej w Tarnowie Podgórnym
 3. Dane o uczniu

Dzieci z rocznika 2016 (sześcioletnie) mogą być przyjęte do klasy I na wniosek rodzica pod warunkiem, że w bieżącym roku szkolnym korzystają z wychowania przedszkolnego lub posiadają opinię Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

Załączniki:

 1. Wniosek o przyjęcie dziecka sześcioletniego do klasy pierwszej w roku szkolnym 2022/2023
 2. Oświadczenie o zamieszkaniu kandydata w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 2 im. Integracji Europejskiej w Tarnowie Podgórnym
 3. Dane o uczniu

Rekrutacja dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły (jeśli zostanie ogłoszona)

W terminie od 28 lutego 2022r. do 18 marca 2022r. odbędzie się rekrutacja dzieci urodzonych w 2015 roku do I klasy spoza obwodu Szkoły Podstawowej nr 2 im. Integracji Europejskiej w Tarnowie Podgórnym. Postępowanie rekrutacyjne dla dzieci spoza obwodu szkoły, odbędzie się tylko w przypadku dysponowania przez szkołę wolnymi miejscami.

 1. Terminy rekrutacyjne :
 • 28 lutego – 18 marca 2022 – składanie wniosków
 • 04-11 kwietnia 2022 – pisemne potwierdzenie przez rodzica wyboru szkoły
 • 14 kwietnia 2022 – ogłoszenie listy przyjętych uczniów do kl.1

UWAGA

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym i czasowym ograniczeniem funkcjonowania szkoły rodzice kandydatów składają wymagane przy zapisie dokumenty według następujących zasad:

 1. dostępne na stronie szkoły Kartę zgłoszenia dziecka do pierwszej klasy wraz z załącznikami należy wypełnić i złożyć w zamkniętej kopercie do skrzynki umieszczonej w portierni,
 2. termin składania dokumentów: 28.02 – 18.03.2022 r.,
 3. pracownik administracji szkoły pozostaje z rodzicami składającymi dokumenty w kontakcie telefonicznym lub e-mail w celu potwierdzenia kompletności złożonej dokumentacji lub wskazania jej uzupełnienia.

Dokumenty do pobrania:

 1. Karta zgłoszenia dziecka niezamieszkałego w obwodzie szkoły podstawowej nr 2 TP do klasy pierwszej w roku szkolnym 2022/2023
 2. Oświadczenie o zamieszkaniu na terenie Gminy Tarnowo Podgórne,
 3. Oświadczenia potwierdzające spełnienie kryteriów, wymienione w pkt. 2-6 tabeli „Kryteria punktowe rekrutacji”,
 4. Dane o uczniu

Kryteria przyjęcia określa  Uchwała nr XXXV/602/2021 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 26 stycznia 2021r.

Zarządzenie Wójta 

Dyrektor

Halina Topolewska

Skip to content