Zapisy i rekrutacja do klasy I na rok szkolny 2023/2024

Rekrutacja  – Klasa I

Szanowni Państwo,

informujemy, że rozpoczyna się rekrutacja do klasy I na rok szkolny 2023/2024 w Szkole Podstawowej nr 2 im. Integracji Europejskiej w Tarnowie Podgórnym.

Informacje podstawowe

 1. Dzieci z obwodu szkoły są przyjmowane z urzędu. Zgłoszenie dziecka do klasy pierwszej jest ustawowym obowiązkiem spoczywającym na rodzicach lub opiekunach prawnych.
 2. Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkolnym przyjmowane są do klasy pierwszej na podstawie zapisu dokonanego przez rodziców lub prawnych opiekunów.
 3. Dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły mogą zostać przyjęte do szkoły jeśli szkoła dysponuje wolnymi miejscami po zakończeniu zapisów dzieci z obwodu szkoły. Odbywa się to w postępowaniu rekrutacyjnym wg terminów i zasad ustalanych przez Wójta Gminy i Radę Gminy.
 4. Do klasy I w roku szkolnym 2023/2024 przyjmowane są dzieci urodzone w roku 2016.
 5. Zapisy dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły

W terminie od 13 lutego do 24 lutego 2023 r– zapisy do klasy I dzieci urodzonych w 2016 r.  zamieszkałych w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 2  im. Integracji Europejskiej w Tarnowie Podgórnym,

Obwód szkoły Podstawowej nr 2 im. Integracji Europejskiej w Tarnowie Podgórnym

 • Rumianek
 • Tarnowo Podgórne ulice: Chlebowa, Czereśniowa, Drukarska, Działkowa, Fabryczna, Jęczmienna, Karolewska, Kolorowa, Krótka, Krucza, Księdza Józefa Bryzy, Kwiatowa, Marianowska, Nad Strumykiem, Narcyza Derdy, Nowa, Ogrodowa, Ostatnia, Owocowa, Piaskowa, Pocztowa, Poznańska, Promienista, Rolna, Różana, Słoneczna, Solidarności, Stanisława Dorczyka, Szumin, Uprawna, Wesoła, Wierzbowa, Wiśniowy Sad, Zachodnia, Zbigniewa Romaszewskiego, Zbożowa.

Uchwała rady gminy:

http://bip.tarnowo-podgorne.pl/tarnowo/zasoby/BR/br%20-%20uchwa%C5%82y/uchwala-nr-viii.129.2019.pdf

Dostępne na stronie szkoły Kartę zgłoszenia dziecka do I klasy wraz z załącznikami należy wypełnić i złożyć w sekretariacie Szkoły w terminie od 13.02.2023 r. do 24.02.2023 r.

Przy zapisie dziecka należy:

 1. okazać do wglądu dowód osobisty rodzica/opiekuna prawnego,
 2. okazać PESEL oraz akt urodzenia dziecka.

Dokumenty do pobrania:

 1. Karta zgłoszenia dziecka do klasy pierwszej w roku szkolnym 2023/2024
 2. Oświadczenie o zamieszkaniu kandydata w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 2 im. Integracji Europejskiej w Tarnowie Podgórnym
 3. Dane o uczniu

Dzieci z rocznika 2017 (sześcioletnie) mogą być przyjęte do klasy I na wniosek rodzica pod warunkiem, że w bieżącym roku szkolnym korzystają z wychowania przedszkolnego lub posiadają opinię Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

Dokumenty do pobrania:

 1. Wniosek o przyjęcie dziecka sześcioletniego do klasy pierwszej w roku szkolnym 2023/2024
 2. Oświadczenie o zamieszkaniu kandydata w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 2 im. Integracji Europejskiej w Tarnowie Podgórnym
 3. Dane o uczniu 

Uwaga:

Rekrutacja dzieci urodzonych w 2016 roku do I klasy spoza obwodu Szkoły Podstawowej nr 2 im. Integracji Europejskiej w Tarnowie Podgórnym odbywa się w terminie od 27 lutego 2023 r. do 17 marca 2023 r.

 1. Terminy rekrutacyjne :
 • 27 lutego – 17 marca 2023 – składanie wniosków
 • 03 kwietnia – ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych do kl. I
 • 03-14 kwietnia 2023 – pisemne potwierdzenie przez rodzica wyboru szkoły
 • 24 kwietnia 2023 – ogłoszenie listy przyjętych uczniów do kl. I

 

Dostępne na stronie szkoły wniosek o przyjęcie dziecka do I klasy wraz z załącznikami należy wypełnić i złożyć w sekretariacie Szkoły w terminie od 27.02.2023 r. do 17.03.2023 r.

Dokumenty do pobrania:

 1. Wniosek o przyjęcie dziecka niezamieszkałego w obwodzie szkoły podstawowej nr 2 TP do klasy pierwszej w roku szkolnym 2023/2024
 2. Oświadczenie o zamieszkaniu na terenie Gminy Tarnowo Podgórne
 3. Oświadczenia potwierdzające spełnienie kryteriów, wymienione w pkt. 2-6 tabeli „Kryteria punktowe rekrutacji”
 4. Dane o uczniu

Kryteria przyjęcia określa  Uchwała nr XXXV/602/2021 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 26 stycznia 2021r

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym określa Zarządzenie nr 39/2023 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 27 stycznia 2023 r.

 

Dyrektor

Halina Topolewska

Skip to content