Wyjazd kolonijny dla dzieci ze szkół podstawowych

Szanowni Państwo,

od 13.07.2021 do 20.07.2021 zorganizowane będą kolonie dla uczniów szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Tarnowo Podgórne.

Miejsce kolonii: Ośrodek BAŁTYK Mielno-Unieście.

Nasza szkoła dysponuje 10 miejscami w podanym wyżej terminie.

Zgodnie z regulaminem uczestnikami kolonii mogą być dzieci z klas pierwszych z rocznika 2013 oraz  uczniowie z klas II – V.

Warunkiem udziału w kolonii jest wpłata 400 zł. Wpłaty należy dokonać w ciągu dwóch dni od otrzymania potwierdzenia ze szkoły o zakwalifikowaniu do wyjazdu. Dowód wpłaty należy dostarczyć do Sekretariatu szkoły do dnia 27 maja 2021r. wraz z wypełnioną kartą kwalifikacyjną uczestnictwa dziecka w kolonii.

Wpłat należy dokonywać na poniższy numer konta:

Urząd Gminy Tarnowo Podgórne
Poznańska 115
62-080 Tarnowo Podgórne
ING Bank Śląski S.A. 32 1050 1520 1000 0024 3672 4641

Tytuł przelewu: IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA, NAZWA SZKOŁY (w skrócie), DATA WYJAZDU, KOLONIA 2021 (np. Jan Kowalski, SP2TP, 13-20.07, kolonia 2021).

Jedna osoba może zapisać jednego uczestnika lub rodzeństwo.

Zapisy prowadzane będą w sekretariacie szkoły w godzinach 8.00-15.00 w dniach:

  • I termin zgłoszeń: 13-20 maja 2021 r.

szkoła przyjmuje zgłoszenia dzieci  zgodnie z kolejnością zgłoszeń,

 

I termin zgłoszeń dotyczy uczniów, którzy:

  • nigdy nie uczestniczyli w koloniach letnich, organizowanych przez Gminę Tarnowo Podgórne,
  • w roku 2019 nie uczestniczyli w kolonii w Darłówku Wschodnim,
  • pochodzą z rodzin wielodzietnych (rodzina wychowująca co najmniej troje dzieci do lat 18).

 

Wymóg nie dotyczy rodzeństwa, jeżeli –  jedno z rodzeństwa po raz pierwszy będzie uczestniczyło w kolonii letniej organizowanej przez gminę.

 

  • II termin zgłoszeń: 21 i 24 maja 2021 r. szkoła przyjmuje zgłoszenia pozostałych dzieci, zgodnie z kolejnością  zgłoszeń.

Pozostałe dzieci będą przyjmowane w miarę wolnych miejsc.

 

Pliki do pobrania:

  1. ZASADY ORGANIZACJI KOLONII LETNIEJ MIELNO 2021
  2. Karta Informacyjna Mielno – 2021
  3. KARTA KWALIFIKACYJNA UCZESTNIKA WYPOCZYNKU
  4. Regulamin – Mielno 2021
Skip to content