Wycieczka do Centrum Edukacji Ekologicznej

5 listopada 2022r. uczniowie – entuzjaści ekologii pod opieką nauczycieli: Marty Szymkowiak- Szczotki i Renaty Knaś wzięli udział w wycieczce do Centrum Edukacji Ekologicznej Wielkopolskiego Parku Narodowego w Jeziorach.

Na początku naszej wycieczki byliśmy nad  Jeziorem Góreckim, które uznaje się za najpiękniejsze jezioro Wielkopolskiego Parku Narodowego. Jest to jezioro rynnowe. Taflę urozmaica duża, porośnięta drzewami Wyspa Zamkowa z ruinami zameczku zbudowanego w 1825 r. przez Tytusa Działyńskiego w prezencie ślubnym dla siostry Klaudyny z Działyńskich Potockiej.

Następnie wzięliśmy udział w zajęciach  w  Muzeum Przyrodniczym, w którym można dowiedzieć się wiele na temat Wielkopolskiego Parku Narodowego. W czasie pobytu w Muzeum Przyrodniczym uczniowie uczestniczyli w ciekawych zajęciach przyrodniczych, podczas których rozwiązywali karty pracy.

Muzeum Przyrodnicze rozmieszczone jest w czterech salach. W placówce można zapoznać się z podstawowymi informacjami o Wielkopolskim Parku Narodowym, pomnikach przyrody i zbiorowiskach leśnych znajdujących się na jego terenie. Ekspozycja ilustrowana jest zdjęciami i plastycznymi modelami. Dalej wystawiono kolekcję skał i minerałów. Jedną z sal poświęcono ptakom, a następną owadom.

Muzeum znajduje się w pałacyku z połowy XX wieku, w siedzibie Wielkopolskiego Parku Narodowego. Siedzibą instytucji jest obszerny, przypominający pałac budynek wzniesiony w czasie II wojny światowej dla Arthura Greisera, gubernatora utworzonego przez III Rzeszę na terenie Wielkopolski Kraju Warty. Na życzenie gubernatora wybudowano tzw. grejserówkę, drogę dojazdową do rezydencji, przecinającą dzisiaj WPN.

Wielkopolski Park Narodowy to jedyne w Polsce „muzeum form polodowcowych”. Wielkopolski Park Narodowy zajmuje powierzchnię ponad 7200 ha. Położony jest około 10 km na południe od Poznania. Rejon WPN znajdował się w zasięgu trzech zlodowaceń, które objęły obecne terytorium Polski na kilkaset tysięcy lat. Niezwykle urozmaicony krajobraz, na którym na przestrzeni 75 km kw. występują wszystkie charakterystyczne elementy krajobrazu polodowcowego – jeziora rynnowe, głazy narzutowe, wzgórza morenowe, pagórki zwane kemami i drumlinami, oraz wały przypominające potężne nasypy kolejowe, zwane ozami. Piękno i niecodzienna koncentracja zjawisk geologicznych i przyrodniczych na tym terenie już w 1922 r. zaowocowały staraniami o utworzenie tu parku narodowego. Inicjatorem objęcia tych terenów ochroną był profesor Adam Wodziczko.

Dla uczniów wyjazd ten był ciekawą lekcją przyrody!

Zachęcamy wszystkich do odwiedzania Wielkopolskiego Parku Narodowego!

Renata Knaś, Marta Szymkowiak – Szczotka

Skip to content