Szkolenie na trenerów „Odysei Umysłu”

W dniach 1 – 3 grudnia br. część kadry pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Tarnowie Podgórnym brała udział w szkoleniu na trenerów programu „Odyseja Umysłu”. Celem programu jest rozwijaniu w uczniach zdolności twórczych, kreatywnego myślenia, umiejętności współpracy. Odyseja Umysłu to program edukacyjny realizowany w formie konkursu, do którego przystępują uczniowie pracujący nad rozwiązaniem długoterminowego problemu pod opieką trenera. Na stronie internetowej „Odysei Umysłu” czytamy: „uczymy dzieci i młodzież kreatywnego i krytycznego myślenia, angażując grupy uczestników w proces twórczego rozwiązywania problemów rozbieżnych – czyli takich, które rozwiązać można na wiele sposobów.

Odyseusze uczą się marzyć – odważnie i w oparciu o cele, myśleć – samodzielnie i nieszablonowo, i tworzyć – rozwiązania oryginalne i efektywne zarazem. Zachęcamy ich, by działali w duchu innowacji – łamiąc schematy i przyzwyczajenia, i w duchu kooperacji – z otwartością na pomysły i opinie innych. Stawiamy przed nimi wyzwania, które wymagają łączenia w praktyce wiedzy i wyobraźni, nauki i sztuki, rąk i umysłów”.

Podczas prawie trzydniowego szkolenia wszystkie te założenia programu przeżyliśmy na własnej skórze, by móc poczuć co jest największą jego wartością i jaka radość płynie z pokonywania barier własnej wyobraźni. Grupy konkursowe osoby chętne do pracy w charakterze trenera będą organizowały w następnym roku szkolnym, bowiem zadania do pracy przekazywane są na jesieni. Jednak wszyscy uczestnicy szkolenia byli zgodni co do tego, że założenia, na których opiera się program Odysei można wdrażać do pracy z uczniami na każdej lekcji już od dziś .

Agnieszka Kosowska

Skip to content