Szczepienia przeciw COVID-19 dla 12-15-latków w Szkole Podstawowej Nr 2 w Tarnowie Podgórnym

Szanowni Rodzice

We  wrześniu 2021 r. w Szkole Podstawowej nr 2 w Tarnowie Podgórnym zorganizowane zostaną szczepienia przeciw COVID-19 uczniów w wieku 12–15 lat. Podczas akcji szczepień w szkole zaszczepieni będzie  mogła być także najbliższa rodzina ucznia.

Od 6 do 10 września 2021 r. przez wychowawców zbierane będą  od rodziców deklaracje dotyczące udziału dziecka w szczepieniu (oraz ewentualnie dodatkowych osób: członka rodziny ucznia).

Deklaracja dziecka (w załączniku)

Deklaracja innych osób (w załączniku)

Szczepienie będzie przeprowadzone w okresie 13-19.09.2021 r. Rodzic nie musi być obecny podczas szczepienia dziecka. Szkoła zapewnia opiekę uczniom podczas szczepienia (opiekę będą sprawowali wyznaczeni nauczyciele).

Rodzic może upoważnić inną osobę, która podczas szczepienia będzie towarzyszyła dziecku i sprawowała nad nim faktyczną opiekę (opiekun faktyczny).

Nastolatki otrzymać mogą:

  • szczepionkę Comirnaty firmy Pfizer przy zachowaniu odstępu 21 dni między dawkami
  • szczepionkę Spikevax Moderny, przy zachowaniu odstępu 28 dni między dawkami.

Do szczepienia przeciwko COVID-19 wymagana jest zgoda przedstawiciela ustawowego dziecka / rodzica na świadczenie profilaktyczne (przeprowadzenie szczepienia), złożona na kwestionariuszu wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem. Kwestionariusz  wypełnia rodzic / opiekun prawny dziecka.

Kwestionariusz będzie dla pracownika medycznego podstawą decyzji, czy nastolatek może być zaszczepiony. Jeśli nastolatek nie dostarczy na szczepienie podpisanego dokumentu,  to jego opiekun prawny musi być obecny w momencie szczepienia.

Kwestionariusz dla nastolatków (w załączniku)

Podczas szczepień uczniów zarówno na terenie szkoły, jak i w punkcie szczepień może również zaszczepić się  najbliższa rodzina ucznia (po ustaleniu z dyrektorem szkoły).

Osoby chętne do zaszczepienia podczas akcji szczepień organizowanej przez szkołę muszą posiadać ważne skierowanie oraz wypełnić kwestionariusz wstępnego wywiadu przed szczepieniem dla dorosłych.

Kwestionariusz wstępnego wywiadu dla dorosłych (w załączniku)

Wraz z materiałami informacyjnymi do szkół został przesłany list Ministra Zdrowia do dyrektorów, nauczycieli i rodziców w sprawie szczepień uczniów w wieku 12-15 lat. List odpowiada na wiele pytań i wątpliwości związanych ze szczepieniami nastolatków.

List Ministra Zdrowia na temat szczepień uczniów w wieku 12-15 lat (w załączniku)

(źródło : MEiN)

Skip to content