Światowy Dzień Zespołu Downa

21 marca – choć większości z nas, ten dzień kojarzy się z pierwszym dniem wiosny, jest to także dzień zwrócenia szczególnej uwagi na potrzeby osób z zespołem Downa.

Światowy Dzień Zespołu Downa ustanowiony został w 2005 roku z inicjatywy Europejskiego Stowarzyszenia Zespołu Downa, natomiast od 2012 roku organizowany jest pod patronatem Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ). 

Pamiętajmy, że Zespół Downa, to nie choroba, a zespół pewnych cech, spowodowany anomalią genetyczną! Częstość występowania zespołu Downa wynosi przeciętnie 1:600 urodzeń i nie ma związku z płcią, w równym stopniu dotyczy chłopców i dziewczynek.   21.03. –  ta data nie jest przypadkowa i nawiązuje do obecności u osób z zespołem Downa dodatkowego, 3 chromosomu w 21. parze chromosomów.

W tym dniu wszyscy możemy okazać naszą solidarność z osobami z trisomią 21. Włączając się w akcje społeczne okazujemy akceptację i zrozumienie. Dajemy osobom z zespołem Downa i ich bliskim czytelny znak naszego zainteresowania i aprobaty. 

Z tej okazji zachęcamy wszystkich uczniów, rodziców, nauczycieli i pracowników naszej szkoły, o założenie kolorowych skarpetek nie do pary! Wyraźmy w ten sposób tolerancję z osobami z zespołem Downa i promujmy ich prawa do pełnego uczestniczenia w życiu społecznym. 

Marta Szymkowiak-Szczotka

Skip to content