Rok 2022 – Rokiem Józefa Wybickiego

Ustawą z dnia 14 października 2021 roku Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił Rok 2022 Rokiem Józefa Wybickiego – autora słów naszego Hymnu Narodowego!

Podkreślono, iż w tym roku mija 275 lat od urodzin, a 200 lat od śmierci Józefa Wybickiego, oraz wojskowej wojskowej 225 lat od powstania „Pieśni Legionów Polskich we Włoszech”.

Kim był Józef Wybicki? Urodził się w Będominie na Pomorzu, ale jest uważany za Wielkopolanina, bo tu mieszkał prawie 40 lat. Szczególnie związany był z Manieczkami. Józef Wybicki był wielkim humanistą, prawnikiem , ekonomistą , dyplomatą oraz poetą i pisarzem dramatycznym. W 1794 roku był obrońcą gen. Henryka Dąbrowskiego, którego oskarżono o zdradę. Jego mowa obrończa przed warszawskim sądem pomogła uchronić generała od kary śmierci, która mu groziła. Od tego czasu zawiązała się pomiędzy nimi wielka przyjaźń. Kiedy w 1797 roku gen Dąbrowski zaczął we Włoszech tworzyć Legiony Polskie, Józef Wybicki do niego dołączył. Pieśń Legionów Polskich powstała 16 lipca 1797 roku w Reggio Emilia tuż po wielkich uroczystościach w mieście , w których udział brali także legioniści uczestniczący w wojskowej defiladzie. Wieczór w obozie wojskowym skłaniał do wspomnień, wspólnego śpiewu polskich pieśni. Tam zrodziły się słynne słowa „Jeszcze Polska nie umarła, kiedy  my żyjemy, Co nam obca moc wydarła, szablą odbijemy.”. W słowa hymnu została wpleciona nazwa miasta POZNAŃ- jako jedynego miasta polskiego- „ Jak Czarniecki do Poznania wracał się przed morze, dla ojczyzny ratowania po szwedzkim rozbiorze.”

Słowa hymnu są śpiewane do melodii mazura popularnego w końcu XVIII wieku. Pieśń ta upowszechniła się bardzo szybko, najpierw była śpiewana przez żołnierzy, a potem we dworach i rezydencjach szlacheckich, na koniec wśród biedniejszej polskiej ludności.

Kiedy w nocy z 6 na 7 listopada 1806 roku generałowie Dąbrowski i Wybicki zbliżali się do Poznania, by organizować powstanie przeciwko Prusakom, tą pieśnią zostali przywitani. Ich przyjazd wywołał wielkie poruszenie w społeczeństwie wielkopolskim, a to niedługo przerodziło się w powstanie. Było to znane nam Powstanie Wielkopolskie 1806 roku.

Józef Wybicki zmarł w 1822 roku w Manieczkach, a jego prochy są złożone na poznańskiej Skałce czyli w Krypcie Zasłużonych przy  Kościele św. Wojciecha w Poznaniu.

Hymn Polski zostanie odśpiewany w naszej szkole 10 listopada o godzinie 11.11 przez całą szkolną społeczność.

Szkolni  bibliotekarze

Skip to content