REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2018/2019

OGŁOSZENIE

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Integracji Europejskiej w Tarnowie Podgórnym informuje, że wszystkie dzieci z obwodu szkoły, biorące udział w rekrutacji do klas 1 zostały przyjęte.

Halina Topolewska


OGŁOSZENIE

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Integracji Europejskiej w Tarnowie Podgórnym informuje, że wszystkie dzieci z obwodu szkoły, biorące udział w rekrutacji do klas „0″ zostały przyjęte.

Halina Topolewska


REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

 

Informujemy, że w roku szkolnym 2018/2019 zostaną utworzone:

dwie klasy IV,

jedna klasa V,

jedna klasa VI,

jedna klasa VII.

Są jeszcze wolne miejsca w klasach IV, V, VI. 

Zainteresowanych Rodziców proszę o zgłaszanie uczniów w sekretariacie Szkoły Podstawowej Nr 2
im. Integracji Europejskiej w Tarnowie Podgórnym od godziny 7.30-16.00.

Dyrektor Szkoły

Halina Topolewska


NABÓR DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 IM. INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ

 

  1. INFORMACJA DLA RODZICÓW W SPRAWIE NABORU DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 IM. INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ W TARNOWIE PODGÓRNYM NA ROK SZKOLNY 2018/2019
  2. WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO SZKOŁY

Informacja w sprawie naboru dla rodziców


REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2018/2019

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Integracji Europejskiej w Tarnowie Podgórnym informuje, że rozpoczynają się zapisy do oddziału przedszkolnego i klasy I  na rok szkolny 2018/2019.

W terminie od 5 do 9 lutego rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola (rocznik 2012) składają deklarację kontynuacji uczęszczania w sekretariacie szkoły (do pobrania w przedszkolu lub ze strony internetowej szkoły – załącznik nr 1).
W terminie od 19 lutego do 5 marca odbędą się zapisy do oddziału przedszkolnego dla dzieci nie uczęszczających do przedszkola lub spoza obwodu szkoły.

W terminie od 5  do 13 marca odbędą się zapisy dzieci urodzonych w 2011 roku do klasy I.

Dzieci z rocznika 2012 mogą być przyjęte do klasy I na wniosek rodzica pod warunkiem, że korzystały z wychowania przedszkolnego w bieżącym roku lub posiadają opinię Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

Zapisu można dokonać w sekretariacie szkoły w  godzinach od 08.00 – 15.00.
Przy zapisie dziecka należy:
•    wypełnić kartę zapisu (do pobrania na stronie szkoły lub w sekretariacie),
•    okazać do wglądu dowód osobisty rodzica/prawnego opiekuna,
•    okazać do wglądu akt urodzenia dziecka i pesel.

ZAŁĄCZNIKI:

Załącznik nr 1 deklaracja kontynuacji uczęszczania do przedszkola.

Załącznik nr 2 karta zapisu dziecka do klasy pierwszej

Załącznik nr 3 informacja o rekrutacji

Załącznik nr 4 – Zarządzenie nr 18 /2018 Wójta Gminy

Załącznik nr 5 – Zarządzenie nr 19/2018 Wójta Gminy

Załącznik nr 6 – Uchwała nr XLI/631/2017 Rady Gminy – kryteria do klasy I

Załącznik nr 7 – Uchwała nr XLI/633/2017 Rady Gminy – przedszkole

Rekrutacja 2018/2019 Zapraszamy
Rekrutacja 2018/2019 Zapraszamy
Skip to content