Rekrutacja uzupełniająca do klasy I na rok szkolny 2024/2025

Szanowni Państwo,

W terminie od 20 maja 2024 r. do 24 maja 2024 r. odbędzie się rekrutacja uzupełniająca dla dzieci urodzonych w 2017 roku do I klasy Szkoły Podstawowej nr 2 im. Integracji Europejskiej w Tarnowie Podgórnym.

 1. Terminy rekrutacyjne :
 • 20 – 24 maj 2024 składanie wniosków wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
 • 03 czerwca 2024 – podanie do publicznej wiadomości kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
 • 03 – 10 czerwca 2024 – potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia
 • 17 czerwca 2024 – ogłoszenie listy przyjętych i nieprzyjętych uczniów do kl. I

Dostępne na stronie szkoły kartę zgłoszenia dziecka oraz wniosek o przyjęcie dziecka spoza obwodu szkoły do I klasy wraz z załącznikami należy wypełnić i złożyć w sekretariacie Szkoły w terminie od 20.05.2024 r. do 24.05.2024 r.

Dokumenty do pobrania dla kandydatów z obwodu szkoły:

 1. Karta zgłoszenia dziecka do klasy pierwszej w roku szkolnym 2024/2025
 2. Oświadczenie o zamieszkaniu kandydata w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 2 im. Integracji Europejskiej w Tarnowie Podgórnym
 3. Dane o uczniu

Dokumenty do pobrania dla kandydatów spoza obwodu szkoły:

 1. Wniosek o przyjęcie dziecka niezamieszkałego w obwodzie szkoły podstawowej nr 2 TP do klasy pierwszej w roku szkolnym 2024/2025
 2. Oświadczenie o zamieszkaniu na terenie Gminy Tarnowo Podgórne
 3. Oświadczenia potwierdzające spełnienie kryteriów, wymienione w pkt. 2-6 tabeli „Kryteria punktowe rekrutacji”
 4. Dane o uczniu

Przy zapisie dziecka należy okazać do wglądu dowód osobisty rodzica/opiekuna prawnego, PESEL dziecka oraz akt urodzenia dziecka.

Kryteria przyjęcia określa  Uchwała nr XXXV/602/2021 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 26 stycznia 2021 r.

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjny do klas I szkoły podstawowej  określa Zarządzenie nr 26/2024 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 23 stycznia 2024 r.

Skip to content