Rekrutacja do oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2022/2023

Szanowni Państwo,

informujemy, że od dnia 28 lutego 2022r.  rozpoczyna się rekrutacja do oddziału przedszkolnego (zerówki )na rok szkolny 2022/2023 w Szkole Podstawowej nr 2 im. Integracji Europejskiej w Tarnowie Podgórnym.

UWAGA

W tym roku obowiązuje elektroniczny system naboru do oddziałów przedszkolnych w gminie Tarnowo Podgórne. Prosimy zapoznać się z informatorem dla rodziców, a także z Zarządzeniem Wójta Gminy Tarnowo Podgórne oraz Uchwałą Rady Gminy nr XXXV/603/2021.

Poniżej przedstawiamy, krok po kroku, jaka jest procedura zapisów  do zerówki w naszej Szkole:

Jednocześnie pragniemy poinformować, że w roku szkolnym 2023/2024 do klasy pierwszej będą przyjmowane dzieci zamieszkałe w obwodzie szkolnym. Dzieci z obwodu szkoły są przyjmowane z urzędu (zgodnie z art. 130 i 133  ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe, Dz.U. 2020, poz. 910, z poź. zm.).

Obwód szkoły Podstawowej nr 2 im. Integracji Europejskiej w Tarnowie Podgórnym

  • Rumianek
  • Tarnowo Podgórne ulice: Chlebowa, Czereśniowa, Drukarska, Działkowa, Fabryczna, Karolewska, Kolorowa, Krótka, Krucza, Księdza Józefa Bryzy, Kwiatowa, Marianowska, Nad Strumykiem, Narcyza Derdy, Nowa, Ogrodowa, Ostatnia, Owocowa, Piaskowa, Pocztowa, Poznańska, Promienista, Rolna, Różana, Słoneczna, Solidarności, Stanisława Dorczyka, Szumin, Uprawna, Wesoła, Wierzbowa, Wiśniowy Sad, Zachodnia, Zbigniewa Romaszewskiego, Zbożowa.

Uchwała rady gminy:

http://bip.tarnowo-podgorne.pl/tarnowo/zasoby/BR/br%20-%20uchwa%C5%82y/uchwala-nr-viii.129.2019.pdf

UWAGA

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym i czasowym ograniczeniem funkcjonowania szkoły rodzice kandydatów składają wymagane przy zapisie dokumenty według następujących zasad:

  1. wydrukowany wniosek (pobrany ze strony  NABOR) wraz z załącznikami (oświadczeniami, zaświadczeniami) należy złożyć w zamkniętej kopercie (z opisem REKRUTACJA ZERÓWKA) do skrzynki umieszczonej przy portierni,
  2. termin składania dokumentów: 28.02 – 18.03.2022 r.,
  3. pracownik administracji szkoły pozostaje z rodzicami składającymi dokumenty w kontakcie telefonicznym lub e-mail w celu potwierdzenia kompletności złożonej dokumentacji lub wskazania jej uzupełnienia.

Dokumenty do pobrania:

  1. Oświadczenie o zamieszkaniu na terenie Gminy
  2. Oświadczenia potwierdzające spełnienie kryteriów, wymienione w pkt. 4-5 tabeli „Kryteria punktowe rekrutacji”

 

Dyrektor

Halina Topolewska

Skip to content