Rekrutacja do oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2021/2022

Szanowni Państwo,

informujemy, że rozpoczyna się rekrutacja do oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2021/2022 w Szkole Podstawowej nr 2 im. Integracji Europejskiej w Tarnowie Podgórnym.

Dzieci z obwodu szkoły są przyjmowane z urzędu. Zgłoszenia dokonują rodzice lub opiekunowie prawni.

Obwód szkoły Podstawowej nr 2 im. Integracji Europejskiej w Tarnowie Podgórnym

 • Rumianek
 • Tarnowo Podgórne ulice: Chlebowa, Czereśniowa, Drukarska, Działkowa, Fabryczna, Karolewska, Kolorowa, Krótka, Krucza, Księdza Józefa Bryzy, Kwiatowa, Marianowska, Nad Strumykiem, Narcyza Derdy, Nowa, Ogrodowa, Ostatnia, Owocowa, Piaskowa, Pocztowa, Poznańska, Promienista, Rolna, Różana, Słoneczna, Solidarności, Stanisława Dorczyka, Szumin, Uprawna, Wesoła, Wierzbowa, Wiśniowy Sad, Zachodnia, Zbigniewa Romaszewskiego, Zbożowa.

Rekrutacja  – Oddział przedszkolny

Zarządzenie Nr 11/2021 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 7 stycznia 2021 roku w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Tarnowo Podgórne

 • W terminie od 1 marca do 5 marca 2021r. zgłoszenie dzieci z rocznika 2015,zamieszkałych w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 2 im. Integracji Europejskiej w Tarnowie Podgórnym, które uczęszczają do przedszkoli na terenie gminy Tarnowo Podgórne, a chcą kontynuować naukę w oddziale przedszkolnym przy Szkole Podstawowej nr 2  w Tarnowie Podgórnym. Rodzice składają w sekretariacie szkoły deklarację uczęszczania do oddziału przedszkolnego.

Załączniki:

 1. Deklaracja – Nabór 2021 (do pobrania w przedszkolu).
 2. Oświadczenie o zamieszkaniu kandydata w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 2 w Tarnowie Podgórnym

UWAGA

 • W terminie od 15 marca  do 26 marca 2021 r.– zgłoszenie do oddziału  pozostałych dzieci z rocznika 2015 r.  zamieszkałych poza obwodem Szkoły Podstawowej       nr 2. Postępowanie rekrutacyjne dla dzieci spoza obwodu szkoły, odbędzie się tylko w przypadku dysponowania przez szkołę wolnymi miejscami.

Załączniki:

 1. Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego w roku szkolnym 2021/2022
 2. Oświadczenie o zamieszkaniu na terenie Gminy Tarnowo Podgórne

 

Zapisu należy dokonywać w sekretariacie szkoły w godzinach   od 800 do 1500 

Przy zapisie dziecka należy:

 1. wypełnić wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego w roku szkolnym 2021/2022
 2. okazać do wglądu dowód osobisty rodzica/opiekuna prawnego,
 3. okazać PESEL oraz akt urodzenia dziecka,
 4. okazać pierwszą stronę zeznania podatkowego.

Na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego kryteria naboru określa Uchwała  nr XXXV/603/2021 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 26 stycznia 2021r.

 

Skip to content