Rekrutacja dla klasy pierwszej i oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2022/2023 – II etap

Listy kandydatów (dzieci) zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej zostaną zamieszczone 04.04.2022r. o godzinie 12:00 na drzwiach przy wejściu głównym do budynku Szkoły Podstawowej nr 2 im. Integracji Europejskiej.

UWAGA WAŻNE!

Warunkiem koniecznym do zamknięcia naboru jest złożenie wypełnionego i podpisanego przez rodziców/opiekunów prawnych OŚWIADCZENIA potwierdzającego wolę korzystania z usług szkoły.

Należy również  donieść 2 zdjęcia na legitymację szkolną (dotyczy I klas).

OŚWIADCZENIE należy złożyć w  terminie od 04 do 11 kwietnia 2022 roku w szkole, do skrzynki w wejściu głównym szkoły.

Dostarczenie dokumentów jest niezbędne do ogłoszenia listy kandydatów przyjętych  do oddziału przedszkolnego oraz klasy pierwszej.

Przewodnicząca Komisji Rekrutacyjnej

Magdalena Boleska

Skip to content