Projekt unijny

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Integracji Europejskiej w Tarnowie Podgórnym uczestniczy w realizacji projektu unijnego pt. „Wsparcie dla uczniów szkół podstawowych na terenie gminy Tarnowo Podgórne”.

W ramach projektu nasza szkoła proponuje dla uczniów następujące zajęcia:

  • zajęcia z doradztwa edukacyjno – zawodowego (realizacja w roku szkolnym 2018/2019);
  • zajęcia określające predyspozycje zawodowe (realizacja w roku szkolnym 2018/2019);
  • warsztaty rozwijające kompetencje emocjonalno – społeczne dla dzieci nieśmiałych (realizacja w roku szkolnym 2018/2019);
  • zajęcia logopedyczne (realizacja w roku szkolnym 2019/2020);
  • warsztaty rozwijające kompetencje emocjonalno – społeczne (realizacja w roku szkolnym 2019/2020);
  • zajęcia psychoedukacyjne (realizacja w roku szkolnym 2019/2020);

Pragniemy poinformować, iż w szkole realizowany jest projekt pt.: Wsparcie dla uczniów szkół podstawowych w Gminie Tarnowo Podgórne.

Projekt wdrażany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego, Działanie 8.1 Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, Poddziałanie 8.1.1 Edukacja przedszkolna, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnianie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji poprzez podniesienie wiedzy i kompetencji 477 U(244 K/233 M), w 258(132K/126M) o specjalnych potrzebach, doradztwo edukacyjnozawodowe dla 50 U (25 1(/25 M),podniesienie kompetencji kwalifikacji 13 n-li (11K/2M) oraz doposażenie pracowni przyrodniczej i matematycznej SP nr 1 i 2 w Tarnowie Podgórnym SP w Przeźmierowie, SP w Ceradzu Kościelnym, SP w Lusówku w okresie 01.09.2018 r. – 31.08.2020 r. Wartość projektu: 418 939,34 zł Dofinansowanie projektu z UE: 397 549,34 zł.

 

 

Skip to content