Projekt ESA ( Edukacyjna Sieć Antysmogowa )

Nasza szkoła przystąpiła do programu informacyjnego na rzecz czystego powietrza realizowanego przez Państwowy Instytut Badawczy NASK we    współpracy z Polskim Alarmem Smogowym.

Celem programu jest propagowanie wiedzy na temat znaczenia czystego powietrza dla zdrowia i wpływu codziennych działań na jego jakość.

Szkoły – jako instytucje kształcące dzieci i młodzież oraz ważne ośrodki opiniotwórcze – są właściwym miejscem, w którym wiedzę należy upowszechniać i pomagać społeczności lokalnej w identyfikacji i zrozumieniu problemów, mających wpływ na jakość życia.

Nasza szkoła zostanie wyposażona w mierniki, oznaczające jakość powietrza. Dane zbierane przez mierniki będą udostępniane przez Internet oraz prezentowane na wyświetlaczach w szkole, co umożliwi uczniom, nauczycielom i społeczności lokalnej bieżące monitorowanie jakości powietrza i adekwatne zaplanowanie aktywności.

Celem projektu jest edukacja dzieci i młodzieży, rodziców w  obszarze ochrony czystości powietrza, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki smogu: przyczyn jego powstawania, wpływu na zdrowie, oraz możliwych działań, które pozwalają na zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza.

W ramach projektu ESA mierzone będą w trybie ciągłym następujące parametry:

  • stężenie pyłu PM2.5 wewnątrz szkoły
  • stężenie pyłu PM10 wewnątrz szkoły
  • stężenie pyłu PM2.5 na zewnątrz szkoły
  • stężenie pyłu PM10 na zewnątrz szkoły
  • temperatura powietrza na zewnątrz szkoły
  • ciśnienie atmosferyczne na zewnątrz szkoły
  • wilgotność powietrza na zewnątrz szkoły

Zmierzone wielkości uśredniane są w okresach pomiarowych i raz na 5 minut przesyłane do centralnego serwera. Dane wysyłane są za pośrednictwem sieci OSE lub Internet. Serwer dokonuje walidacji i agregacji zebranych danych, obliczane są odpowiednie dane wynikowe i prezentowane na stronie WWW. Dane prezentowane są na portalu projektu oraz na ekranach informacyjnych w szkołach. Na ekranach prezentowane są również treści edukacyjne.
Dodatkowo na budynkach szkół instalowane są wyświetlacze LED podające aktualną wartość stężenia pyłu PM2,5 na zewnątrz szkoły.

Diagram przedstawiający przepływ danych w sieci ESA

Więcej informacji o projekcie i wyniki pomiarów powietrza w szkołach uczestniczących w projekcie na stronach:

Szkolny koordynator programu Renata Knaś

Skip to content