Organizacja pracy szkoły w dniach od 22 marca 2021r. do dnia 11 kwietnia 2021r.

KOMUNIKAT DYREKTORA SZKOŁY 

z dnia 19.03.2021r. w sprawie organizacji pracy szkoły w dniach od 22 marca 2021r. do dnia 11 kwietnia 2021r.

  1. W dniach od 22 marca 2021r. do dnia 11 kwietnia 2021r. dla klas 1-3 zawiesza się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze w formie stacjonarnej i wprowadza się do realizacji zajęcia w formie zdalnej.
  2. Ponadto w tym okresie, dla dzieci z klas I-III szkoły podstawowej, których rodzice pracują w podmiotach leczniczych lub wykonują zadania publiczne w związku ze zwalczaniem COVID-19, szkoła zorganizuje opiekę świetlicową. Warunkiem jest wniosek rodziców.

Podstawa prawna (rozporządzenia ministra edukacji i nauki  z dnia 18 marca 2021r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ).

  1. Oddziały  przedszkolne funkcjonują bez zmian, w formie stacjonarnej.
  2. Zajęcia na basenie zostają odwołane.

 

Dyrektor szkoły

Halina Topolewska

Skip to content