Listy zakwalifikowanych dzieci

Rekrutacja do klasy I i oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2021/2022 została zakończona.

Listy zakwalifikowanych dzieci do oddziałów przedszkolnych i klas I zostały zamieszczone na drzwiach przy wejściu głównym do budynku szkoły.

UWAGA WAŻNE !

Warunkiem koniecznym do zamknięcia naboru jest złożenie wypełnionego i podpisanego przez rodzica/opiekuna prawnego OŚWIADCZENIA potwierdzającego wolę korzystania z usług szkoły. Należy również donieść 2 zdjęcia na legitymację szkolną (dotyczy I klas).

OŚWIADCZENIE należy złożyć w terminie od 26 do 30 kwietnia 2021 roku.

Dostarczenie dokumentów jest niezbędne do ogłoszenia listy kandydatów przyjętych  do oddziału przedszkolnego czy klasy pierwszej.

Z uwagi na obecną sytuację epidemiologiczną oświadczenie woli można przesłać mailem na adres sekretariat@sp2tarnowopodgorne.pl lub złożyć podpisane oryginały bezpośrednio w szkole do skrzynki w wejściu głównym szkoły w dniach pn.-pt. godz. 8.00-16.00.

Wypełnione i podpisane oryginały dokumentów należy dostarczyć do szkoły najpóźniej w czerwcu.

 

Przewodnicząca Komisji Rekrutacyjnej

Vice Dyrektor Iwona Leitgeber

Skip to content