Konkurs pięknego czytania w języku niemieckim LESEN GEHEN…

Dnia 19 maja 2018 roku w Bibliotece Filologicznej NOVUM UAM w Poznaniu odbyła się szósta edycja Konkurs Pięknego Czytania „Lesen gehen…” organizowanego przez Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Niemieckiego, Oddział w Poznaniu, dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych województwa wielkopolskiego oraz powiatu wałeckiego. Konkurs został objęty patronatem Goethe-Institut w Warszawie.

W tym roku udział wzięło 51 uczniów szkół podstawowych, więc konkurencja była duża, a wszyscy uczestnicy prezentowali wysoki poziom.

Konkurs polega na zaprezentowaniu dwóch wierszy z listy zaproponowanej przez organizatorów.  Celami konkursu są: propagowanie języka niemieckiego oraz zainteresowanie uczniów literaturą i kulturą państw niemieckiego obszaru językowego, podnoszenie umiejętności czytania ze zrozumieniem, poprawnej wymowy i dykcji,  uwrażliwienie na piękno języka literackiego, przygotowanie dzieci i młodzieży do wystąpień publicznych. Jury ocenia: płynność czytania, wymowę, intonację i interpretację.

Uczniowie naszej szkoły co roku biorą udział w Konkursie. W tym roku byli to uczniowie klasy 7b, Michalina Skrzypczak i Antoni Stankiewicz. Uczestnicy Konkursu reprezentujący Szkołę Podstawową nr 2 w Tarnowie Podgórnym  mieli możliwość skonfrontowania swoich umiejętności językowych z innymi uczestnikami. Otrzymali pamiątkowe dyplomy i wynieśli niezapomniane wrażenia. Misi i Antkowi gratulujemy!

Joanna Kraczkowska

 

Skip to content