Kolonie BARDO 2021

Szanowni Państwo,

Od 22.08.2021 do 29.08.2021 zorganizowane będą kolonie dla uczniów naszej szkoły prowadzonych przez Gminę Tarnowo Podgórne.

Miejsce kolonii: Dom Wczasów Dziecięcych ul. Polna 10.

Nasza szkoła dysponuje 4 miejscami w podanym wyżej terminie.

Zgodnie z regulaminem uczestnikami kolonii mogą być uczniowie z klas VI – VII.

Warunkiem udziału w kolonii jest wpłata 400 zł. Wpłaty należy dokonać w ciągu dwóch dni od otrzymania potwierdzenia ze szkoły o zakwalifikowaniu do wyjazdu. Dowód wpłaty należy dostarczyć do Sekretariatu szkoły do dnia 28 czerwca 2021r. wraz z wypełnioną kartą kwalifikacyjną uczestnictwa dziecka w kolonii.

Wpłat należy dokonywać na poniższy numer konta:

Urząd Gminy Tarnowo Podgórne
Poznańska 115
62-080 Tarnowo Podgórne
ING Bank Śląski S.A. 32 1050 1520 1000 0024 3672 4641

Tytuł przelewu: IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA, NAZWA SZKOŁY (w skrócie), DATA WYJAZDU, KOLONIA 2021 (np. Jan Kowalski, SP2TP, 22-29.08, kolonia 2021).

Jedna osoba może zapisać jednego uczestnika lub rodzeństwo.

Zapisy prowadzane będą w sekretariacie szkoły w godzinach 8.00-15.00 w dniach:

  • I termin zgłoszeń: 17 – 24 czerwca 2021 r.

szkoła przyjmuje zgłoszenia dzieci  zgodnie z kolejnością zgłoszeń,

I termin zgłoszeń dotyczy uczniów, którzy:

  • nigdy nie uczestniczyli w koloniach letnich, organizowanych przez Gminę Tarnowo Podgórne,
  • pochodzą z rodzin wielodzietnych (rodzina wychowująca co najmniej troje dzieci do lat 18).

Wymóg nie dotyczy rodzeństwa, jeżeli –  jedno z rodzeństwa po raz pierwszy będzie uczestniczyło w kolonii letniej organizowanej przez gminę.

  • II termin zgłoszeń: 25 czerwca 2021 r. szkoła przyjmuje zgłoszenia pozostałych dzieci, zgodnie z kolejnością  zgłoszeń.

Pozostałe dzieci będą przyjmowane w miarę wolnych miejsc.

Pliki do pobrania na stronie szkoły:

  1. ZASADY ORGANIZACJI KOLONII LETNIEJ BARDO 2021
  2. Karta Informacyjna BARDO – 2021
  3. KARTA KWALIFIKACYJNA UCZESTNIKA WYPOCZYNKU – Bardo
  4. Regulamin – BARDO 2021
  5. Bardo oświadczenie rodzica covid.
Skip to content