KARTY PEKA ostatni termin

Uczniowie, którzy nie zdążyli złożyć swojej karty PEKA w celu doładowania w terminie pierwszym, są zobowiązani dostarczyć je do skrzynki podawczej umieszczonej w przedsionku Szkoły w nieprzekraczalnym i ostatecznym terminie do 02.10.2020 r.

Skip to content