Cyfrowa gmina – granty PPGR

W związku z uzyskaniem pozytywnej rekomendacji KOWR w zakresie możliwości wnioskowania o Granty PPGR dla dzieci zamieszkujących na terenie naszej gminy w ramach wsparcia rodzin popegeerowskich w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego i dostępu do Internetu prosimy o zapoznanie się z dokumentami zamieszczonymi w za łącznikach.

Wobec powyższego dzieci (także wnuki) osób, które pracowały niegdyś w zlikwidowanym PPGR i zamieszkiwały w miejscowości lub gminie objętej PPGR będą mogły skorzystać z dofinansowania na:

  • sprzęt komputerowy z oprogramowaniem (laptop), umożliwiający pracę zdalną;
  • ubezpieczenie zakupionego sprzętu komputerowego;
  • usługę zapewniającą dostęp do Internetu na sprzęcie komputerowym zakupionym w ramach projektu (tylko w przypadku braku możliwości zapewnienia usługi dostępu do Internetu przez opiekuna prawnego dziecka);

W celu ubiegania się o grant wymagane jest złożenie oświadczenia przez rodzica/opiekuna prawnego dziecka szkoły podstawowej/średniej lub przez pełnoletnie dziecko uczęszczające do szkoły średniej wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych. Prosimy również o dołączenie do oświadczenia dokumentu potwierdzającego fakt zatrudnienia w PPGR.

Termin składania oświadczeń: do 2 listopada 2021r.

Miejsce składania oświadczeń stosownie do miejsca pobierania nauki przez dziecko:

  • Sekretariat Szkoły Podstawowej nr 2 im. Integracji Europejskiej w Tarnowie Podgórnym

W przypadku pozyskania grantu Gmina Tarnowo Podgórne zakupi sprzęt komputerowy i przekaże go osobom zgłoszonym do projektu, które spełniły wymogi otrzymania wsparcia. W sytuacji nieotrzymania wsparcia projekt nie będzie realizowany.

Osoby do kontaktu:

Dagmara Orlik
tel. 61 8959 242

Mirosława Bromber
tel. 61 8959 258

Dokumenty do pobrania

– Granty PPGR – informacja

– Polska cyfrowa PPGR – Wzór oświadczenia dot. braku dostępu do Internetu

– Polska cyfrowa PPGR – Wzór oświadczenia rodzica opiekuna prawnego

– Polska cyfrowa PPGR – Wzór zgody na przetwarzanie danych osobowych

Skip to content