Chemiczne doświadczenia

Uczniowie klasy IIIA i IIIB wraz w wychowawcami Bogumiłą Wesołowską i Justyną Chudyką-Dobies zwiedzili 10 maja 2018 r. Wydział Chemii UAM. Profesor Grzegorz Hreczycho oprowadził młodzież po budynku uczelni. Gimnazjaliści zobaczyli pracownie chemiczne. Dowiedzieli się, jak działają różne przyrządy chemiczne i do czego służą. W auli Collegium Chemicum wysłuchali krótkiej historii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zapoznali się z bogatą ofertą różnych kierunków studiów. Na zakończenie profesor Hreczycho zaprezentował spektakularne doświadczenia z ciekłym azotem. Jeden z uczniów przekonał się o jego działaniu na własnej skórze! Zachęcamy do obejrzenia zdjęć.

 

Bogumiła Wesołowska

Justyna Chudyka-Dobies

Skip to content