Zakodowani w matematyce

Projekt dofinansowała Fundacja mBanku

Wraz z początkiem roku szkolnego w Tarnowskiej Dwójce rozpoczęła się realizacja projektu matematycznego ZAKODOWANI W MATEMATYCE. 22 września 2022 r. nasi szóstoklasiści, pod opieką Anny Roszyk-Mikołajczak, Marzeny Sułot, Patrycji Owczarzak i Macieja Perza, udali się do Poznania, gdzie odwiedzili Centrum Szyfrów Enigma. Opowieści o szyfrach, sposobach kodowania i utajniania wiadomości przybliżyły dzieciom sylwetki i historię niezwykłych polskich matematyków – kryptologów Henryka Zygalskiego, Jerzego Różyckiego oraz Mariana Rejewskiego, którzy rozkodowali najsłynniejszą maszynę szyfrującą XX wieku – Enigmę.   Przestrzeń stworzona w Centrum pozwoliła dzieciom nie tylko na swobodną wymianę myśli ale też praktyczne zaangażowanie i samodzielne zdobywanie wiedzy. Możliwość korzystania z eksponatów, prace konstruktorskie i zabawy ruchowe z wykorzystaniem technologii cyfrowej pobudziły ich wyobraźnię. Dzieci chętnie wyciągały wnioski i zaskakiwały oryginalnymi rozwiązaniami podczas kodowania czy łamania szyfrów.

Uzupełnieniem wizyty w Centrum Szyfrów była gra terenowa. Uczniowie zostali podzieleni na grupy i każda drużyna otrzymała własną, uproszczoną wersję Enigmy. Zasada jej działania była zbliżona do prawdziwej maszyny szyfrującej. Zadaniem szóstoklasistów było odczytanie zaszyfrowanego tekstu. Najpierw jednak należało znaleźć klucz, czyli początkowe ustawienie wirników (lub sprawdzić wszystkie możliwe ustawienia, a było ich ponad 150 000!). Kolejne klucze zostały ukryte na frontach budynków i pomnikach Dzielnicy Cesarskiej Poznania. Drużyny ruszyły w teren, a dzięki spostrzegawczości i pracy zespołowej doskonale poradziły sobie z zadaniami. Dzieci, ustalając sposoby ataku na szyfr, rozwijały logiczne myślenie i współpracowały. Bawiąc się, odkryły, że matematyka i logika są potrzebne w realnym świecie. Członkami grup byli również rodzice naszych uczniów. Dziękujemy im za zaangażowanie, w szczególności paniom Zofii Dybowskiej, Katarzynie Goździk, Ewie Kukotko i Magdalenie Wójcik.

Aktywności i działania zrealizowane podczas wizyty w CSE oraz gry terenowej zwróciły uwagę naszych uczniów na potrzebę rozwijania umiejętności matematycznych. Szóstoklasiści wykorzystywali myślenie obliczeniowe do rozwiązywania problemów w sytuacjach codziennych. Przekonali się, że wiedza i umiejętności matematyczne pomagają w lepszym zrozumieniu otaczającego nas świata. Na zakończenie eskapady wszyscy zostali zaproszeni do udziału w warsztatach tworzenia gry multimedialnej w typie escape room. Podczas tych zajęć, prowadzonych w szkolnych pracowniach komputerowych (pod opieką pani Marzeny Sułot i Anny Roszyk-Mikołajczak), wykorzystali zdobytą podczas wycieczki wiedzę i doświadczenia. Planowane udostępnienie gier (wirtualnych pokoi zagadek) społeczności szkolnej z pewnością przyczyni się do popularyzacji historii polskiej matematyki.

Anna Roszyk-Mikołajczak

Autor projektu i koordynator działań

Skip to content