Dyrekcja szkoły

 

Dyrektor Szkoły od 1999 roku

mgr inż. Halina Topolewska

 

Wicedyrektor od 2000 roku

mgr Iwona Leitgeber